Cable Equilibrium Force

Verification Example

A cable is loaded by means of the uniform load. This causes the deformed shape in the form of the circular segment. Determine the equilibrium force of the cable to obtain the given sag of the cable. The add-on module RF-FORM-FINDING is used for this purpose. Elastic deformations are neglected both in RF-FORM-FINDING and in analytical solution, also self-weight is neglected in this example.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje membranowe
RF-FORM-FINDING 5.xx

Moduł dodatkowy

Znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD