W-Shape Flexural Member Design According to AISC F.1-1A

Verification Example

VE 1004 22. września 2018 RFEM RF-STEEL AISC Sprawdzenie obliczeń

Consider an ASTM A992 W 18×50 beam forspan and uniform dead and live loads as shown in Figure 1. The member is limited to a maximum nominal depth of 18 in. The live load deflection is limited to L/360. The beam is simply supported and continuously braced. Verify the available flexural strength of the beam selected based on LRFD and ASD.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL AISC 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD