Wielofunkcyjne podium

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Ingenieurbüro Klaus Petraschka
Florian-Berndl-Weg /
KGV Neu Florida D 2
A-1220 Wiedeń
Tel.: 0043 1 481 56 75

Długość: 4,67 m, szerokość: 15,45 m, wysokość: 5,45 m, masa: 831,58 kg
Węzły: 347, pręty: 698, przekroje: 25