Most wantowy

Projekt klienta

1. kwietnia 2002

Austria RSTAB Konstrukcje mostowe

Statyka i konstrukcja Zivilingenieure Fritsch & Chiari
Diesterweggasse 1/6
A-1140 Wiedeń

Długość: 513,20 m, szerokość: 75,67 m, wysokość: 180,40 m, masa: 39,886 tony
Węzły: 255, pręty: 268, materiały: 5, przekroje: 21

Obliczenia według teorii II i III rzędu

Analiza dynamiczna