Wielokondygnacyjny budynek z betonu i stali

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja SECTOR, d.o.o. Sedejeva 6, 5000 NOVA GORICA Słowenia Tel: +386 41 671 751 Fax: +386 5 333 26 15
Inwestor ISKRATEL, d.o.o. Kranj

Długość: 60,11 m, szerokość: 18,71 m, wysokość: 18,02 m, masa: 2 580 t
Powierzchnie: 82, materiały: 2, przekroje: 14

Budynek został zaprojektowany według Eurokodu.