Most przekaźnikowy dla systemu przenośnika taśmowego, Uzbekistan

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Ingenieurbüro Jürgen Ehlenz
Beckingen, Niemcy
www.ibehlenz.de

Długość: 29 m | Szerokość: 2.92 m | Wysokość: 10.1 m | Ciężar: ~ 8 t
Wpływy nieliniowe: pręty ściskane i rozciągane, kable
Węzły: 293 | Pręty: 581 | Materiały: 1 | Przekroje: 29

Most przekaźnikowy jest częścią systemu przenośnika taśmowego budowanego w Uzbekistanie.

Biuro inżynierskie Jürgen Ehlenz, klient Dlubal Software, było odpowiedzialne za przeprowadzenie analizy statyczno-wytrzymałościowej i szczegółowy projekt mostu oraz innych części systemu przenośnika taśmowego.

Budowa

Most przekaźnikowy służy do podnoszenia przenośnika taśmowego. 

Po obu stronach znajduje się pomost roboczy. Z braku miejsca, most został zaprojektowany jako kratownica, a część wspornikowa jako płyta.

Niektóre przekroje zamodelowano w SHAPE‑THIN.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
Charakterystyki przekrojów Cienkościenne
SHAPE-THIN 8.xx

Charakterystyki przekrojów cienkościennych

Charakterystyki przekrojów, analiza naprężeń i projektowanie plastyczne otwartych i zamkniętych przekrojów cienkościennych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD