Konstrukcja wsporcza dla rusztu elektrowni przesyłającej energię na dużą odległość w Berlin-Neukölln, Niemcy

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Ingenieurbüro Jürgen Ehlenz
Beckingen, Niemcy
www.ibehlenz.de

Długość: 13,700 mm | Szerokość: 7,300 mm | Wysokość: 2,920 mm | Ciężar: ~ 38 t
Węzły: 206 | Pręty: 326 | Materiały: 2 | Przekroje: 29

Konstrukcja wsporcza dla rusztu elektrowni na biomasę w Berlin-Neukölln, Niemcy, jest konstrukcją narażoną na działanie wysokich tempratur.

Budowa

Stalowa konstrukcja jest częścią pieca elektrowni, opalanego drewnem.

Konstrukcja wsporcza dla rusztu służy do podtrzymywania sztywnego i ruchomego rusztu oraz elementów konstrukcyjnych pieca, o całkowitym ciężarze ok. 180 t.

Konstrukcja wsporcza obejmuje także część ruchomą rusztu.

Program wykorzystany do analizy statyczno-wytrzymałościowej