Obrotowa część nadziemna dźwigu portowego, Niemcy

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Ingenieurbüro Jürgen Ehlenz
Beckingen, Niemcy
www.ibehlenz.de

Długość: 60 m, szerokość: 12 m, wysokość: 30 m, masa: 113 t
Węzły: 445, pręty: 799, materiały: 1, przekroje: 113

Obrotowa nadbudowa dźwigu portowego do załadunku węgla, może poruszać się w kierunku poziomym.

Wieloletni klient Dlubal Software, biuro inżynierskie Jürgen Ehlenz, był odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji stalowej, z uwzględnieniem ponownych obliczeń nadbudowy ze względu na zwiększenie wydajności podawania materiału i obliczenie wymaganego wzmocnienia.

Budowa

Ramię może być podnoszone i opuszczane i posiada długość całkowitą wynoszącą około 38 m. Konstrukcja ma następujące wymiary:

  • Długość: 60.0 m
  • Szerokość: 12.0 m
  • Wysokość: 30.0 m

Obliczenia

Zwymiarowana kosntrukcja składa się z 799 prętów obejmujących 113 róznych przekrojów.
Więlszość przekrojów została obliczona w SHAPE‑THIN.

Programy wykorzystane do analizy statyczno-wytrzymałościowej