Wymiarowanie konstrukcji nośnej mostu kolejowego

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Radoslav Dimitrov
Student budownictwa na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie

Długość: około 90 m, szerokość: około 16 m, wysokość: około 16 m, masa: 824 t
Węzły: 1 318, pręty: 2 461, materiały: 3, przekroje: 22

Radoslav Dimitrov, studiujący na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie w Niemczech, wykorzystał program dla konstrukcji szkieletowych RSTAB do przeprowadzenia analizy strukturalnej stalowego mostu. Konstrukcja mostu łukowego o długości przęsła wynoszącej 88,3 m, została wprowadzona w programie RSTAB. Oprócz tego zostały użyte przekroje modelowane w programie SHAPE-THIN.