Projektowanie mostu łukowego

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Jana Vlachová
Studentka budownictwa lądowego na Czeskim Uniwersytecie Technicznym w Pradze

Długość: 250, szerokość: 12, wysokość: 28,1
Węzły: 177, pręty: 14, materiały: 2, przekroje: 3

Jana Vlachová, studentka CTU w Pradze, wykorzystała program RFEM do analizy strukturalnej betonowego mostu łukowego, jako część swojej pracy magisterskiej. Calem projektu było zaprojektowanie konstrukcji mostu przecinającego dolinę. Wynikiem tego projektu jest betonowy most łukowy z elementami sprężonymi. Oprócz programu RFEM użyte zostały następujące moduły: SHAPE-MASSIVE, RF-MOVE, RF-CONCRETE Members i RF-TENDON.