Bahaistyczna świątynia w Ameryce Południowej, Santiago, Chile

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Analiza statyczno-wytrzymałościowa, konstrukcja oraz wykonanie (stal i dach)
Josef Gartner GmbH
Würzburg, Niemcy
josef-gartner.permasteelisagroup.com
Architekt Hariri Pontarini Architects
Toronto, Kanada
www.hariripontarini.com
Inwestor National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of Canada
www.ca.bahai.org

Długość: ~ 34 m | szerokość: ~ 34 m | wysokość: ~ 30 m
Węzły: 9,734 | pręty: 17,300 | powierzchnie: 118 | elementy skończone: 26,348 | przekroje: 66

Pod koniec 2014 r. w Chile powstała niezwykła konstrukcja. Jest to "świątynia światła", która jest kolejnym przykładem bahaistycznej architektury sakralnej na świecie. Monoteistyczna religia bahaistów skupia około 7 milionów wyznawców, przede wszystkim w Indii, Iranie, Afryce oraz w Ameryce Płd. i Płn. Projektowanie świątyni trwało kilka dekad.

Hariri Pontarini Architects
Toronto, Canada
www.hariripontarini.com
Hariri Pontarini Architects
Toronto, Canada
www.hariripontarini.com

Firmie Josef Gartner GmbH, niemieckiemu klientowi Dlubal Software, powierzono zaplanowanie, projekt i budowę całej konstrukcji nad poziomem terenu.

Konstrukcja

Świątynia swoim kształtem przypomina kwiat lotosu o dziewięciu płatkach. Budynek ma średnicę około 34 m i wysokość 30 m. Konstrukcja podziemna obejmuje dwukondygnacyjną konstrukcję betonową i płaską płytę.

Ponieważ budowa znajduje się w chilijskim regionie o wysokim ryzyku występowania aktywności sejsmicznej, konieczne było odłączenie, w poziomie, konstrukcji od gruntu ze względu na drgania. Dlatego pomiędzy betonowymi słupami i podwieszonym sufitem rozmieszczono dziesięć toczonych łożysk wahliwych.

Stalowa konstrukcja nośna jest rodzajem ramy przestrzennej z górną i dolną warstwą pasów, składającą się z prostokątnych przekrojów i okrągłych elementów rurowych, służących jako elementy łączące.

Dziewięć płatków, które mają identyczną konstrukcję, styka się końcówkami tworząc kopułę z otworem (oculus). Szkielet konstrukcyjny jest uformowany, jak w przypadku prawdziwych płatków kwiatów, z wykorzystaniem wewnętrznej ramy z okrągłych rur z grubszymi ścianami przekroju o średnicy = 323.9 mm.

Najpierw budynek zamodelowano w programie Rhinoceros. Następnie kompletny model 3D przeniesiono do RFEM i RSTAB i zoptymalizowano podczas bliskiej współpracy z architektem.

Wreszcie firma Gartner obliczyła stalową konstrukcję w RFEM i RSTAB uwzględniając wpływ trzęsień ziemi.

Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania albo potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub znalezienia różnych sugerowanych rozwiązań i pomocnych rozwiązań na naszej stronie FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl