Hangar zabezpieczający przed hałasem samolotów w Zurychu, Szwajcaria

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Analiza statyczno-wytrzymałościowa
WTM Engineers GmbH
Hamburg, Niemcy
www.wtm-engineers.de

Zespół ds. planowania
Suisseplan AG, Zurich
GAC German Airport Consulting GmbH, Hamburg, Niemcy
LSB Gesellschaft für Lärmschutz mbH, Hamburg, Niemcy
 Inwestor Zurich Airport AG, Szwajcaria

Długość: ~ 91 m | Szerokość ~ 88 m | Wysokość: ~ 26 m
Węzły: 948 | Pręty: 2,360 | Przekroje: 112

Jednym z kryteriów i celów powstania konstrukcji była ochrona przed hałasem okolicznych miejscowości, który powstaje w czasie testów silników czy napraw samolotów. Lotnisko w Zurychu zleciło projekt budowy hangaru chroniącego przed hałasem przekraczającym wartości określone w przepisach dotyczących ochrony przed hałasem.

Firma WTM Engineers, klient Dlubal Software, była odpowiedzialna za projekt wraz z Suisseplan, Zurich, GAC German Airport Consulting oraz z LSB Gesellschaft für Lärmschutz. Współpraca ta zaowocowała pomyślnym zakończeniem projektu w czerwcu 2014 r.

WTM Engineers przeprowadziła obliczenia statyczne przestrzennej konstrukcji wsporczej hangaru chroniącego przed hałasem w programie RSTAB i zaprojektowała go w module STEEL SIA, zgodnie ze szwajcarską normą dla konstrukcji stalowych SIA 263.

Główna konstrukcja wsporcza:

Konstrukcja dachu o powierzchni 5,200 m2 jest podpierana przez zewnętrzną konstrukcję stalową, składającą się zarówno z przestrzennych, jak i płaskich kratownic i elementów wsporczych, przy maksymalnej rozpiętości wynoszącej 78.5 m. Hangar może pomieścić samolot wielkości Boeinga 747‑8, o rozpiętości skrzydeł 68.5 m.

Główne elementy wsporcze to dwie ramy kratownicowe z przegubami w kalenicy, przechodzącymi przez całą rozpiętość hangaru i zapewniającymi mu stateczność w kierunku poprzecznym. Ramy są zamocowane w blokach fundamentowych, podparte w poziomie pasów w sposób przegubowy.

Zewnętrzne, przestrzenne, trójpasowe dźwigary kratownicowe są połączone z główną konstrukcją nośną, stanowiąc dodatkowe wzmocnienie dachu.

Budując hangar chroniący przed hałasem na lotnisku w Zurychu, stworzono budynek o wyjątkowo ciekawej architekturze.

Programy wykorzystane w analizie konstrukcji:

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania albo potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub znalezienia różnych sugerowanych rozwiązań i pomocnych rozwiązań na naszej stronie FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl