Wstęp do analizy dynamicznej – RF-DYNAM Pro Natural Vibrations (pl)

11. kwietnia 2018

15:00 - 15:30

Zrealizowane

Tematyka
  • Dlaczego w konstrukcjach uwzględniamy oddziaływania dynamiczne?
  • Omówienie zasad posługiwania się modułem dotykowym RF-DYNAM Pro
  • Wyznaczenie częstotliwości drgań własnych konstrukcji
  • Wizualizacja i animacja postaci drgań własnych

Prowadzący

mgr inż. Małgorzata Mieszczak
Inżynier ds. wsparcia technicznego
Małgorzata Mieszczak jest odpowiedzialna za wsparcie techniczne oraz czynnie uczestniczy w rozwoju programów Dlubal Software na rynku polskim. W imieniu firmy zaprasza Państwa na wykład jako osoba prowadząca.