Analiza drgań wymuszonych – RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations (pl)

15. maja 2018

15:00 - 16:00

Zrealizowane

Tematyka
Omówienie analizy drgań wymuszonych za pomocą modułu dodatkowego RF-/Dynam Pro – Forced Vibrations przy użyciu:
  • Spektrum odpowiedzi
  • Akcelerogramów
  • Wykresów czasowych

Film wideo w przygotowaniu.

Prowadzący

mgr inż. Małgorzata Mieszczak
Inżynier ds. wsparcia technicznego
Małgorzata Mieszczak jest odpowiedzialna za wsparcie techniczne oraz czynnie uczestniczy w rozwoju programów Dlubal Software na rynku polskim. W imieniu firmy zaprasza Państwa na wykład jako osoba prowadząca.