Generowanie obciążeń – RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads (pl)

12. czerwca 2018

15:00 - 16:00

Zrealizowane

Tematyka
  • Generowanie równoważnych obciążeń statycznych z analizy spektrum odpowiedzi w module dodatkowym RF-/Dynam Pro – Equivalent Loads
  • Ogólne informacje na temat działania modułów dodatkowych RF-Dynam Pro

Film wideo w przygotowaniu.

Prowadzący

mgr inż. Małgorzata Mieszczak
Inżynier ds. wsparcia technicznego
Małgorzata Mieszczak jest odpowiedzialna za wsparcie techniczne oraz czynnie uczestniczy w rozwoju programów Dlubal Software na rynku polskim. W imieniu firmy zaprasza Państwa na wykład jako osoba prowadząca.