Określanie szerokości efektywnych wg EN 1993-1-5, Załącznik E

Wskazówki i porady

Moduł dodatkowy RF-/STEEL EC3 dla programów RFEM 5 i RSTAB 8 oferuje możliwość określania szerokości efektywnych dla klasy 4 przekrojów wg EN 1993-1-5, Załącznik E. Dzięki tej metodzie można uzyskać bardziej ekonomiczne wyniki dla przekrojów na poziomie naprężeń, niższe niż granica plastyczności fy. Metodę tą można wybrać w oknie dialogowym „Szczegóły”. Po obliczeniu, wyniki pośrednie zostaną przedstawione w przejrzyście ułożonych tabelach wyników.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD