Ulepszone okno wyników dla wymiarowania z uwzględnieniem zmęczenia

Wskazówki i porady

W najnowszej wersji CRANEWAY 8 zostało udoskonalone okno wyników dla wymiarowania z uwzględnieniem zmęczenia.Obecnie widoczne są kombinacje obciążeń i naprężenia z nich wynikające, wykorzystane podczas określania zakresu naprężeń. To sprawia, że ocena wyników staje się łatwiejsza i bardziej przejrzysta.

Linki

Samodzielne Konstrukcje stalowe
CRANEWAY 8.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek podsuwnicowych według EN 1993-6 i DIN 4132

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD