Rozmieszczenie zwolnień liniowych pomiędzy powierzchniami o różnych rozmiarach

Wskazówki i porady

Podczas projektowania zwolnień liniowych należy zwrócić uwagę na zwolnienia umieszczone pomiędzy dwiema powierzchniami, szczególnie, jeśli zwolnienie umieszczone jest na wspólnej linii należącej do obu powierzchni.

Spowodowane jest to tym, że zwolnienie liniowe redukuje sztywność pierwszego sąsiadującego elementu, powiązanej powierzchni odpowiadającej wybranym stopniom swobody. Jeśli zwolnienie liniowe jest umieszczone na większej powierzchni, sztywność wszystkich elementów końcowych, mających wpływ na przenoszenie sił na mniejszą powierzchnię, nie jest redukowana. Elementy oddziałujące na początkowe i końcowe węzły linii (ale nie na samotną linię) cały czas przenoszą siły. Zachowanie to zostało przedstawione na rysunku poniżej.

Opisana sytuacja ma miejsce również, gdy występują inne elementy (np. pręty) w punkcie początkowym i końcowym zwolnienia liniowego.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD