Wyświetlanie naprężeń normalnych i stycznych

Wskazówki i porady

W programie RFEM w wersji 5.04.xx wprowadzona została nowa funkcja, służąca do precyzyjnego wyświetlania graficznego naprężeń normalnych oraz stycznych na elementach prętowych. Dostępna jest tylko z aktywną licencją dla modułu dodatkowego RF‑STEEL.

Podobnie jak w modelu powierzchniowym, funkcja ta pozwala na wizualizację obszarów, w których występują naprężenia ściskające oraz rozciągające. Pozwala także na odnalezienie obszarów, w których przekroczone zostały naprężenia dopuszczalne.

Linki

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD