Obciążenia ruchome

Wskazówki i porady

Obciążenia ruchome mogą być w łatwy sposób generowane w module dodatkowym RF‑MOVE Surfaces. W bibliotece mamy do dyspozycji modele obciążeń określone na podstawie Eurokodu 1, Część 2. Dane wejściowe dotyczące wielkości kroku, offsetu na początku i końcu oraz odległości do linii odniesienia, umożliwiają użytkownikowi generowanie modeli obciążeń, a także wpływ na liczbę generowanych przypadków obciążeń. RF‑MOVE Surfaces generuje przypadki obciążeń oraz opcjonalnie również kombinację wyników jako obwiednię wszystkich wyników.

Linki

RFEM Inne
RF-MOVE Surfaces 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla powierzchni

Cena pierwszej licencji
540,00 USD