Baza informacji

Szukać

Dlaczego Dlubal Software?

Rozwiązania

 • Ponad 45 000 użytkowników w 95 krajach
 • Pakiet oprogramowania dla wszystkich obszarów zastosowań
 • Krótki czas nauki i intuicyjna obsługa
 • Usługa świadczona przez doświadczonych inżynierów
 • Doskonały stosunek ceny do jakości
 • Koncepcja elastycznych modułów, które dopasują się do Państwa potrzeb
 • Skalowalny system licencji obejmujący licencje pojedyncze i sieciowe
 • Sprawdzone oprogramowanie wykorzystane w wielu znanych projektach

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

 1. Rysunek 01 - Problem dotyczący badań

  Podejścia modelowe dla połączeń śrubowych i łożysk otworowych według MES

  W celu bardziej szczegółowego zbadania połączeń shear / otwory łożyskowe lub ich bezpośredniego otoczenia istotną rolę odgrywa definicja nieliniowego problemu z kontaktem. W tym artykule zastosowano model bryłowy do wyszukiwania porównywalnych i uproszczonych modeli powierzchni.
 2. Rysunek 01 - Schemat konstrukcji

  Rury pod obciążeniem ciśnienia wewnętrznego

  Systemy rurociągów są poddawane działaniu dużej liczby obciążeń. Ciśnienie wewnętrzne jest tu jednym z kluczowych obciążeń. Dlatego też niniejszy artykuł opisuje naprężenia oraz odkształcenia wynikające z czystego obciążenia ciśnieniem wewnętrznym, oddziałującego na ścianę rury i samą rurę.
 3. Rysunek 01 - Wykresy wyników przekroju poprzecznego brutto

  Redystrybucyjne naprężenia ścinające z elementów zerowych

  SHAPE-THIN pozwala obliczyć właściwości przekroju i naprężenia dowolnych przekrojów. Jeśli kołnierz lub wstęga są osłabione przez otwory na śruby, można to rozważyć za pomocą elementów zerowych. Naprężenia są następnie ponownie obliczane przy zmniejszonych wartościach przekroju. W takim przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na naprężenia ścinające. Domyślnie są one ustawione na zero w obszarze elementów pustych. Przy ponownym obliczaniu naprężeń ścinających o zmniejszonych wartościach przekroju i bez dalszej adaptacji okazuje się, że całka naprężeń ścinających nie jest już równa przyłożonej sile ścinającej. Poniższy przykład pokazuje szczegółowo, jak obliczyć naprężenie ścinające.

 4. Rysunek 01 - Combinatorics

  Kombinacje obciążeń dla naprężeń rur z powodu obciążeń sporadycznych

  Dodatkowe moduły RF-PIPING i RF-PIPING Design umożliwiają projektowanie systemów rurociągów zgodnie z EN 13480-3 [1] , ASME B31.1 i B31.3. W przypadku normy europejskiej określenie naprężeń rur opiera się na wzorach z sekcji 12.3 Analiza elastyczności. W zależności od rodzaju naprężenia jeden lub więcej momentów wynikowych jest stosowanych bez względu na siebie. To rozróżnienie występuje podczas określania naprężeń wynikających na przykład z przypadkowych obciążeń.

 5. Rysunek 01 - Wygaszona opcja przyrostu współczynnika materiałowego ε, jeżeli analiza stateczności jest aktywna

  Definiowanie szerokości efektywnych zgodnie z EN 1993-1-5, Załącznik E

  Eurokod 3 zawiera Tabelę 5.2 do klasyfikacji części przekrojów podpartych z jednej lub obu stron oraz różnych sytuacji obciążeń. Ogólnie definiowanie szerokości efektywnych oparte jest na naprężeniach granicznych wykorzystywanej stali konstrukcyjnej. Jednakże w DIN 18800, granice określono na podstawie faktycznych naprężeń w przekroju. Dlatego niekorzystne wartości graniczne mogą wzrosnąć, zwłaszcza w przypadku naprężeń poniżej granicy plastyczności, zgodnie z Eurokodem 3.

 6. Odchyłki i tolerancje dla grubości ściany w RF-PIPING

  Odchyłki i tolerancje dla grubości ściany

  W przypadku analizy naprężeń, niektóre normy wykorzystują „analizę grubości ścian", jaką uzyskuje się po odjęciu, od nominalnej grubości ściany, tolerancji ze względu na ścieranie, korozję czy produkcję (rowkowanie, gwintowanie etc.) lub frezowanie. Wszystkie niezbędne wartości można wprowadzić w oknie dialogowym „Przekrój rurociągu", w zakładce “Parametry analizy naprężeń“.

 7. Naprężenia w RF-STEEL Surfaces dla obliczania spoin liniowych

  Naprężenia w RF-STEEL Surfaces dla obliczania spoin liniowych

  W RF-STEEL Surfaces możliwe jest wyświetlanie naprężeń odpowiednich dla obliczania spoin wg EN 1993-1-8 (Rysunek 4.5). Podczas oceny stosunku naprężeń, należy brać pod uwagę lokalny układ współrzędnych xyz powierzchni.

 8. Wyświetlanie składowych naprężeń sprężystych i równoważnych

  Wyświetlanie składowych naprężeń sprężystych i równoważnych

  W RFEM 5.04.xx możemy graficznie wyświetlać naprężenia normalne i naprężenia styczne prętów (funkcja ta dostępna jest jedynie jeśli posiadamy licencję na moduł dodatkowy RF-STEEL).

 9. Udoskonalone obliczenia naprężeń stycznych dla elementów zerowych

  Udoskonalone obliczenia naprężeń stycznych dla elementów zerowych

  Otwory jak np. otwory na śruby mogą być reprezentowane przez elementy zerowe w przekrojach utworzonych w module SHAPE-THIN. Obliczanie naprężeń stycznych w strefie otworu poprawiło się w następujący sposób:

 10. Określanie szerokości efektywnych wg EN 1993-1-5, Załącznik E

  Określanie szerokości efektywnych wg EN 1993-1-5, Załącznik E

  Moduł dodatkowy RF-/STEEL EC3 dla programów RFEM 5 i RSTAB 8 oferuje możliwość określania szerokości efektywnych dla klasy 4 przekrojów wg EN 1993-1-5, Załącznik E. Dzięki tej metodzie można uzyskać bardziej ekonomiczne wyniki dla przekrojów na poziomie naprężeń, niższe niż granica plastyczności fy. Metodę tą można wybrać w oknie dialogowym „Szczegóły”. Po obliczeniu, wyniki pośrednie zostaną przedstawione w przejrzyście ułożonych tabelach wyników.

1 - 10 z 17

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Wsparcie techniczne 24/7

Baza informacji

Oprócz wsparcia technicznego udzielanego online (np. poprzez czat), na stronie znajdują się materiały, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Wydajne i wszechstronne oprogramowanie

„Myślę, że oprogramowanie jest bardzo skuteczne i tak znakomite, że ludzie bardzo docenią jego wartość już w pierwszych chwilach pracy z programem.“