Baza informacji

Szukać





Dlaczego Dlubal Software?

Rozwiązania

 • Ponad 45 000 użytkowników w 95 krajach
 • Pakiet oprogramowania dla wszystkich obszarów zastosowań
 • Bezpłatne wsparcie zapewnione przez doświadczonych inżynierów
 • Krótki czas nauki i intuicyjna obsługa
 • Doskonały stosunek ceny do jakości
 • Koncepcja elastycznych modułów, które dopasują się do Państwa potrzeb
 • Skalowalny system licencji obejmujący licencje pojedyncze i sieciowe
 • Sprawdzone oprogramowanie wykorzystane w wielu znanych projektach

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

 1. Klasyfikacja i obliczanie ostatecznego stanu granicznego przekrojów SHAPE-THIN

  Podczas projektowania przekroju stalowego zgodnie z Eurokodem 3 ważne jest, aby przekrój przyporządkowano do jednej z czterech klas przekrojów. Klasy 1 i 2 dopuszczają obliczenia plastyczne, dla klas 3 i 4 dopuszczalne są tylko konstrukcje sprężyste. Oprócz odporności na przekrój, należy przeanalizować wystarczającą stateczność elementu konstrukcyjnego.

 2. Rysunek 01 - Problem dotyczący badań

  Podejścia modelowe dla połączeń śrubowych i łożysk otworowych według MES

  W celu bardziej szczegółowego zbadania połączeń shear / otwory łożyskowe lub ich bezpośredniego otoczenia istotną rolę odgrywa definicja nieliniowego problemu z kontaktem. W tym artykule zastosowano model bryłowy do wyszukiwania porównywalnych i uproszczonych modeli powierzchni.
 3. Rysunek 01 - Schemat konstrukcji

  Rury pod obciążeniem ciśnienia wewnętrznego

  Systemy rurociągów są poddawane działaniu dużej liczby obciążeń. Ciśnienie wewnętrzne jest tu jednym z kluczowych obciążeń. Dlatego też niniejszy artykuł opisuje naprężenia oraz odkształcenia wynikające z czystego obciążenia ciśnieniem wewnętrznym, oddziałującego na ścianę rury i samą rurę.
 4. Wykresy wyników przekroju brutto

  Redystrybucja naprężeń tnących od elementów zerowych

  Funkcja SHAPE-THIN umożliwia obliczanie właściwości przekroju i naprężeń w przekrojach. Jeżeli otwory na śruby są osłabiane przez kołnierz lub środnik, można to uwzględnić, stosując elementy zerowe. Następnie naprężenia są ponownie obliczane przy użyciu zredukowanych wartości przekrojów. W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na naprężenia ścinające. Domyślnie w obszarze elementów zerowych wartości te są zerowe. Przy ponownym obliczaniu naprężeń tnących o zmniejszonych wartościach przekroju i bez dalszej adaptacji okazuje się, że całka naprężeń tnących nie jest już równa przykładonej sile tnącej. Poniższy przykład przedstawia szczegółowo sposób obliczania naprężenia ścinającego.

 5. Rysunek 01 - Combinatorics

  Kombinacje obciążeń dla naprężeń rur z powodu obciążeń sporadycznych

  Dodatkowe moduły RF-PIPING i RF-PIPING Design umożliwiają projektowanie systemów rurociągów zgodnie z EN 13480-3 [1] , ASME B31.1 i B31.3. W przypadku normy europejskiej określenie naprężeń rur opiera się na wzorach z sekcji 12.3 Analiza elastyczności. W zależności od rodzaju naprężenia jeden lub więcej momentów wynikowych jest stosowanych bez względu na siebie. To rozróżnienie występuje podczas określania naprężeń wynikających na przykład z przypadkowych obciążeń.

 6. Rysunek 01 - Wygaszona opcja przyrostu współczynnika materiałowego ε, jeżeli analiza stateczności jest aktywna

  Definiowanie szerokości efektywnych zgodnie z EN 1993-1-5, Załącznik E

  Eurokod 3 zawiera Tabelę 5.2 do klasyfikacji części przekrojów podpartych z jednej lub obu stron oraz różnych sytuacji obciążeń. Ogólnie definiowanie szerokości efektywnych oparte jest na naprężeniach granicznych wykorzystywanej stali konstrukcyjnej. Jednakże w DIN 18800, granice określono na podstawie faktycznych naprężeń w przekroju. Dlatego niekorzystne wartości graniczne mogą wzrosnąć, zwłaszcza w przypadku naprężeń poniżej granicy plastyczności, zgodnie z Eurokodem 3.

 7. Odchyłki i tolerancje dla grubości ściany w RF-PIPING

  Odchyłki i tolerancje dla grubości ściany

  W przypadku analizy naprężeń, niektóre normy wykorzystują „analizę grubości ścian", jaką uzyskuje się po odjęciu, od nominalnej grubości ściany, tolerancji ze względu na ścieranie, korozję czy produkcję (rowkowanie, gwintowanie etc.) lub frezowanie. Wszystkie niezbędne wartości można wprowadzić w oknie dialogowym „Przekrój rurociągu", w zakładce “Parametry analizy naprężeń“.

 8. Naprężenia w RF-STEEL Surfaces dla obliczania spoin liniowych

  Naprężenia w RF-STEEL Surfaces dla obliczania spoin liniowych

  W RF-STEEL Surfaces możliwe jest wyświetlanie naprężeń odpowiednich dla obliczania spoin wg EN 1993-1-8 (Rysunek 4.5). Podczas oceny stosunku naprężeń, należy brać pod uwagę lokalny układ współrzędnych xyz powierzchni.

 9. Wyświetlanie składowych naprężeń sprężystych i równoważnych

  Wyświetlanie składowych naprężeń sprężystych i równoważnych

  W RFEM 5.04.xx możemy graficznie wyświetlać naprężenia normalne i naprężenia styczne prętów (funkcja ta dostępna jest jedynie jeśli posiadamy licencję na moduł dodatkowy RF-STEEL).

 10. Udoskonalone obliczenia naprężeń stycznych dla elementów zerowych

  Udoskonalone obliczenia naprężeń stycznych dla elementów zerowych

  Otwory jak np. otwory na śruby mogą być reprezentowane przez elementy zerowe w przekrojach utworzonych w module SHAPE-THIN. Obliczanie naprężeń stycznych w strefie otworu poprawiło się w następujący sposób:

1 - 10 z 18

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Wsparcie techniczne 24/7

Baza informacji

Oprócz wsparcia technicznego udzielanego online (np. poprzez czat), na stronie znajdują się materiały, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Wydajne i wszechstronne oprogramowanie

„Myślę, że oprogramowanie jest bardzo skuteczne i tak znakomite, że ludzie bardzo docenią jego wartość już w pierwszych chwilach pracy z programem.“