Baza informacji

Szukać

Dlaczego Dlubal Software?

Rozwiązania

 • Ponad 45 000 użytkowników w 95 krajach
 • Pakiet oprogramowania dla wszystkich obszarów zastosowań
 • Krótki czas nauki i intuicyjna obsługa
 • Usługa świadczona przez doświadczonych inżynierów
 • Doskonały stosunek ceny do jakości
 • Koncepcja elastycznych modułów, które dopasują się do Państwa potrzeb
 • Skalowalny system licencji obejmujący licencje pojedyncze i sieciowe
 • Sprawdzone oprogramowanie wykorzystane w wielu znanych projektach

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

 1. Rysunek 01 - Konstrukcyjna kolumna żelbetowa z prętami łączącymi

  Eksport sztywności sprężystych z RF- / FOUNDATION Pro i wpływ na obliczenia słupów

  Za pomocą RF-FOUNDATION Pro można wyznaczyć położenie poszczególnych podpór oraz wynikającą z nich sztywność sprężystą podpór węzłowych. Te sztywności sprężyste można wyeksportować do modelu programu RFEM i wykorzystać do dalszych analiz.

 2. Rysunek 01 - Hinged Column
 3. Rysunek 01 - Time-Dependent Settlement Components [2]

  Obliczanie rozliczeń pojedynczych fundamentów zgodnie z DIN 4019 w RF- / FOUNDATION Pro

  Dla obliczenia stanu granicznego użytkowalności zgodnie z rozdziałem 6.6 Eurokodu EN 1997-1, rozliczenie musi być obliczone dla fundamentów rozłożonych. RF- / FOUNDATION Pro umożliwia wykonanie obliczeń rozliczeniowych dla pojedynczej podstawy. W tym celu możesz wybrać między elastycznym lub solidnym fundamentem. Poprzez zdefiniowanie profilu glebowego możliwe jest uwzględnienie kilku warstw gleby pod podstawą fundamentu. Wyniki osiadania, pochylenia fundamentów i rozkładu naprężeń stykowych w pionie gleby są wyświetlane graficznie i w tabelach, aby zapewnić szybki i jasny przegląd wykonanych obliczeń. Oprócz projektu osiadania fundamentów w RF- / FOUNDATION Pro, analiza strukturalna określa reprezentatywne stałe sprężynowe dla podpory i może być eksportowana do modelu strukturalnego RFEM lub RSTAB.

 4. Rysunek 01 - Graphic Display of Soil Profile from RF-/FOUNDATION Pro
 5. Rysunek 01 - Soil Profile in RF-/FOUNDATION Pro

  Profil gleby

  Począwszy od wersji programu x.06.1103 możliwe jest wprowadzenie profilu gleby w RF- / FOUNDATION Pro . Zapewnia to korzyść polegającą na ustawieniu kilku warstw gleby o różnych parametrach gleby powyżej i poniżej podstawy fundamentu. Aby wejść do warstw gleby, znajduje się biblioteka z różnymi glebami, którą można również rozszerzyć o gleby zdefiniowane przez użytkownika. Zdefiniowany przez użytkownika profil gleby jest wyświetlany w interaktywnej grafice informacji. Każda zmiana, na przykład modyfikacja grubości gleby, jest natychmiast odzwierciedlana w grafice.

 6. Rysunek 01 - Adjusting Secondary Bucket Reinforcement in RF-/FOUNDATION Pro
 7. Ulepszona prezentacja wymiarów fundamentu dzięki RF-/FOUNDATION Pro

  Ulepszona prezentacja wymiarów fundamentu

  RFEM 5 i RSTAB 8 oferują teraz lepsze przedstawienie graficzne wymiarów fundamentu.

 8. Rysunek 01 - Graphical Schema of Required Bending Reinforcement in RF-/FOUNDATION Pro

  Schemat graficzny wymaganego zbrojenia na zginanie

  Począwszy od wersji programu x.06.1103 dostępne są różne optymalizacje. Dodatkowy moduł RF- / FOUNDATION Pro został również poddany dalszemu rozwojowi.

 9. Rysunek 01 - Approach 2* According to EN 1997-1 in RF-/FOUNDATION Pro

  Podejście 2 * Zgodnie z EN 1997-1

  Dzięki RF- / FOUNDATION Pro możliwe jest wykonanie projektu geotechnicznego pojedynczego fundamentu zgodnie z EN 1997-1 w RFEM 5 lub RSTAB 8 . W zależności od załącznika krajowego ustawionego w module dodatkowym, można określić rezystancję łożyska przy użyciu podejścia 2 lub 3 zgodnie z EN 1997-1 do wersji x.04.0108.

 10. Rysunek 01 - Exporting National Parameters of EN 1992-1-1

  Eksport parametrów krajowych z EN 1992-1-1

  Możliwe jest wyeksportowanie parametrów krajowych normy EN 1992-1‑1 dla każdego kraju z kolumn RF- / CONCRETE , RF‑ / CONCRETERF‑ / FOUNDATION Pro . W tym celu dostępne są interfejsy z MS Excel, OpenOffice i CSV. Eksportując parametry krajowe, można je edytować na przykład w programie MS Excel i wyświetlić możliwe różnice między poszczególnymi załącznikami krajowymi w przejrzysty sposób (patrz rysunek).

1 - 10 z 31

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Baza informacji

Baza informacji

Na stronie ‘Baza informacji’ znajdują się artykuły techniczne oraz wskazówki i porady, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Wydajne i wszechstronne oprogramowanie

„Myślę, że oprogramowanie jest bardzo skuteczne i tak znakomite, że ludzie bardzo docenią jego wartość już w pierwszych chwilach pracy z programem.“