Baza informacji

Szukać

Dlaczego Dlubal Software?

Rozwiązania

 • Ponad 45 000 użytkowników w 95 krajach
 • Pakiet oprogramowania dla wszystkich obszarów zastosowań
 • Bezpłatne wsparcie zapewnione przez doświadczonych inżynierów
 • Krótki czas nauki i intuicyjna obsługa
 • Doskonały stosunek ceny do jakości
 • Koncepcja elastycznych modułów, które dopasują się do Państwa potrzeb
 • Skalowalny system licencji obejmujący licencje pojedyncze i sieciowe
 • Sprawdzone oprogramowanie wykorzystane w wielu znanych projektach

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

 1. Superpozycja składników odkształcenia

  Odkształcenia poprzeczne konstrukcji szkieletowych w konstrukcji drewnianej

  W aktualnej literaturze wzory do ręcznego określania sił wewnętrznych i odkształceń są zazwyczaj określane bez uwzględniania odkształcenia poprzecznego. Zwłaszcza w konstrukcji drewnianej odkształcenia wynikające z siły tnącej są często niedoceniane.

 2. Wpływ długości obciążenia na obliczeniową wartość wytrzymałości

  Kombinacje obciążeń w konstrukcjach drewnianych dla europejskich i amerykańskich norm drewna

  Poza określaniem obciążeń należy uwzględnić pewne aspekty dotyczące kombinatoryki obciążeń w konstrukcji drewnianej. W przeciwieństwie do konstrukcji stalowych, w których największe obciążenie wynika ze wszystkich niekorzystnych oddziaływań, w konstrukcji drewnianej wartości wytrzymałości są zależne od czasu obciążenia i wilgotności drewna. W przypadku obliczeń stanu granicznego użytkowalności należy uwzględnić również charakterystyki specjalne. Poniższy artykuł omawia wpływ na projektowanie elementów drewnianych oraz sposób, w jaki jest to możliwe w programach RSTAB i RFEM.

 3. Rysunek 01 – Układ konstrukcyjny i wymiary przekroju zgodnie z [1]

  Tworzenie modelu powierzchniowego półsztywnej belki zespolonej wykonanej z drewna

  Istnieje kilka możliwości zwymiarowania półsztywnej belki zespolonej. Opcje te różnią się głównie sposobem modelowania. Metoda Gamma zapewnia modelowanie w prosty sposób, natomiast inne metody wymagają określenia dodatkowych założeń podczas modelowania (np. analogia ścinania), jednak rekompensatą za ten wysiłek może być fakt, że ich zastosowanie jest bardziej uniwersalne niż metody Gamma.
 4. Dialog Box 'Generate Wind Loads - Vertical Walls with Roof According to ASCE/SEI 7-16'

  Generowanie obciążeń wiatrem na ścianach i dachach zgodnie z ASCE / SEI 7-16

  Program RFEM i RSTAB pozwala na łatwe uwzględnienie wpływu obciążenia wiatrem na budynek trójwymiarowy zgodnie z ASCE / SEI 7-16 [1] . W tym artykule wyjaśniono złożoną teorię wprowadzania obciążeń wiatrem do oprogramowania. Obciążenie wiatrem można znaleźć w zakładce 'Narzędzia' → 'Generować obciążenia' → 'Od obciążeń wiatrem'.

 5. Left: Real Axial Force Distribution / Right: "Nieostry" rozkład siły osiowej

  Analiza stateczności płaskich elementów konstrukcyjnych na przykładzie ściany z krzyżowego drewna 3

  W tym artykule wyjaśniono alternatywę dla metody pręta zastępczego . Opcja ta umożliwia określenie sił wewnętrznych ściany podatnej na wyboczenie zgodnie z analizą drugiego rzędu z uwzględnieniem imperfekcji, a następnie wykonanie obliczeń przekrojów dla zginania i ściskania.

 6. Struktura warstw o sztywności i wytrzymałości na storę Enso CLT 100 C5s

  Analiza stateczności płaskich elementów konstrukcyjnych na przykładzie ściany z drewna klejonego krzyżowo 2

  Poniższy artykuł opisuje konstrukcję wykorzystującą metodę pręta zastępczego zgodnie z [1] rozdziałem 6.3.2, wykonaną na przykładzie ściany z drewna krzyżowego krzyżowego, podatnej na wyboczenia, opisanej w części 1 tej serii artykułów. Analiza wyboczeniowa zostanie przeprowadzona jako analiza naprężeń ściskających o zmniejszonej wytrzymałości na ściskanie. W tym celu zostaje obliczony współczynnik nietrwałości kc, który zależy przede wszystkim od smukłości elementu i typu podpory.

 7. Nowa funkcja wyświetlania dla wymiarów: stała długość pomocniczych linii wymiarowych

  Nowa funkcja wyświetlania dla wymiarów: stała długość pomocniczych linii wymiarowych

  W RFEM i RSTAB, możliwe jest definiowanie pomocniczych linii wymiarowych za pomocą stałych długości. Funkcja ta pozwala na definiowanie wymiarów bez zbędnego zaciemniania konstrukcji przez linie pomocnicze. Dzięki temu wymiarowanie jest bardziej przejrzyste. Funkcję tę można aktywować wchodząc kolejno w: “Właściwości wyświetlania” -> “Ogólne” -> “Wymiary”.

 8. Rysunek 01 - Połączenia rozciągane w RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber

  Połączenia rozciągane w RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber

  W przypadku rozciąganych połączeń nakładkowych poddawanych jednostronnemu obciążeniu, zewnętrzne pręty (boczna belka drewniana) są obciążone dodatkowym momentem zginającym na skutek mimośrodowego rozmieszczenia obciążenia. Jednak ten fakt nie jest wspomniany w EN 1995 1 1, a w załączniku krajowym do DIN EN 1995 1 1 jest uwzględniony poprzez zmniejszenie siły rozciągającej. Zmniejszenie to zależy od wytrzymałości elementów mocujących.

 9. Rysunek 01 - Useful Application of Function "Reduce Number of Generated Combinations"

  Przydatne zastosowanie funkcji „Zmniejsz liczbę generowanych kombinacji”

  Ten post opisuje dwa praktyczne przykłady oparte na Eurokodach, w których zmniejszenie kombinacji jest uzasadnione. Istnieje wiele różnych załączników krajowych, a także kilka norm materiałowych (EC 2 do EC 9), które nie są zgodne z zasadami projektowania konstrukcyjnego (EC 0).

 10. Orientacja prętów styczna do prętów zakrzywionych lub pojedynczo zakrzywionych powierzchni

  Orientacja prętów styczna do prętów zakrzywionych lub pojedynczo zakrzywionych powierzchni

  Aby w programie RFEM połączyć pręty stycznie do zakrzywionego pręta lub zakrzywionej powierzchni, konieczne jest zdefiniowanie obrotu dołączanych prętów. Aby uniknąć ręcznego definiowania obrotu, można wyświetlić punkt środkowy zakrzywionej linii i umieścić na nim węzeł. Następnie można wybrać opcję "Obrót pręta przez węzeł pomocniczy" i określić odpowiednie węzły pomocnicze. W ten sposób pręty obracają się automatycznie w określonej płaszczyźnie (x-z na naszym przykładzie), a górna krawędź obróconego przekroju jest równoległa do stycznej linii zakrzywionej.

1 - 10 z 38

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Wsparcie techniczne 24/7

Baza informacji

Oprócz wsparcia technicznego udzielanego online (np. poprzez czat), na stronie znajdują się materiały, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Wydajne i wszechstronne oprogramowanie

„Myślę, że oprogramowanie jest bardzo skuteczne i tak znakomite, że ludzie bardzo docenią jego wartość już w pierwszych chwilach pracy z programem.“