Najczęściej zadawane pytania (FAQs)

Wyszukiwarka FAQ
Wsparcie techniczne 24/7

Baza informacji

Oprócz wsparcia technicznego udzielanego online (np. poprzez czat), na stronie znajdują się materiały, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

 • Odpowiedź

  Współczynnik korekcji ścinania jest uwzględniany w programie RF-LAMINATE przy użyciu następującego równania.


  $k_{z}=\frac{{\displaystyle\sum_i}G_{xz,i}A_i}{\left(\int_{-h/2}^{h/2}E_x(z)z^2\operatorname dz\right)^2}\int_{-h/2}^{h/2}\frac{\left(\int_z^{h/2}E_x(z)zd\overline z\right)^2}{G_{xz}(z)}\operatorname dz$

  z $ \ int _ {- h/2} ^ {h/2} E_x (z) z ^ 2 \ operatorname dz = EI _ {, net} $

  Samo obliczenie sztywności na ścinanie można znaleźć w instrukcji obsługi RF-LAMINATE na stronie 15 poniżej.

  W przypadku płyty o grubości 10 cm na rysunku 1 pokazano obliczenie współczynnika korekcji ścinania. Zastosowane równania obowiązują tylko dla uproszczonych symetrycznych konstrukcji płytowych!

  Warstwaz_minz_maxE_x (z) (N/mm²)G_xz (z) (N/mm²)
  1-50-3011 000690
  2-30-1030050
  3-101011 000690
  4103030050
  5305011 000690

  $\sum_iG_{xz,i}A_i=3\times0,02\times690+2\times0,02\times50=43,4N$

  $EI_{,net}=\sum_{i=1}^nE_{i;x}\frac{\mbox{$z$}_{i,max}^3-\mbox{$z$}_{i,min}^3}3$

  $=11000\left(\frac{-30^3}3+\frac{50^3}3\right)+300\left(\frac{-10^3}3+\frac{30^3}3\right)$

  $+11000\left(\frac{10^3}3+\frac{10^3}3\right)+300\left(\frac{30^3}3-\frac{10^3}3\right)+11000\left(\frac{50^3}3-\frac{30^3}3\right)$

  $=731,2\times10^6Nmm$

  $\int_{-h/2}^{h/2}\frac{\left(\int_z^{h/2}E_x(z)zd\overline z\right)^2}{G_{xz}(z)}\operatorname dz=\sum_{i=1}^n\frac1{G_{i;xz}}\left(χ_i^2(z_{i;max}-z_{i,min})\;χ_iE_{i,x}\frac{z_{i,max}^3-z_{i,min}^3}3+E_{i,x}^2\frac{z_{i,max}^5-z_{i,min}^5}{20}\right)$

  $χ_i=E_{i;x}\frac{z_{i;max}^2}2+\sum_{k=i+1}^nE_{k;x}\frac{z_{k,max}^2-z_{k,min}^2}2$


  χ 113,75 10 6
  χ 2
  8935 10 6
  χ 3
  9,47 10 6
  χ 4
  8935 10 6
  χ 5
  13,75 10 6


  $\sum_{i=1}^n\frac1{G_{i;yz}}\left(χ_i^2(z_{i,max}-z_{i,min})-χ_iE_{i,y}\frac{z_{i,max}^3-z_{i,min}^3}3+{E^2}_{i,y}\frac{z_{i,max}^5-z_{i,min}^5}{20}\right)=$


  8,4642 10 11
  3.147 10 13
  2,5 10 12
  3.147 10 13
  8,4642 10 11

  Razem 6,7133 x 10 13

  $k_z=\frac{43,4}{{(731,2e^6)}^2}6,713284\;e^{13}=5,449\;e^{-3}$

  $D_{44}=\frac{{\displaystyle\sum_i}G_{xz,i}A_i}{k_z}=\frac{43,4}{5,449\;e^{-3}}=7964,7N/mm$

  Odpowiada to wartości wyjściowej w module RF-LAMINATE (rysunek 2).
 • Odpowiedź

  W RF-GLAS istnieją dwa różne typy obliczeń. Z jednej strony tak zwane obliczenia „2D”. W tym przypadku konstrukcja szklana jest reprezentowana jako element powierzchniowy. Uwzględniając wiązanie ścinające, wyznacza się równoważny przekrój za pomocą teorii laminatu W przeciwieństwie do tego istnieje obliczenie „3D”. W tym przypadku struktura warstwowa jest w obliczeniach reprezentowana jako element bryłowy, a zatem efektywność sztywności między folią a szkłem jest dokładnie określona, gdy uwzględni się połączenie ścinania.

  Podręcznik RF-GLAS, rozdział 2, zawiera również dodatkowe informacje na temat metody analizy.

 • Odpowiedź

  W przypadku złożoności nieliniowego modelu materiałowego można ustawić tylko domyślne ustawienie 1 przyrostu obciążenia. Powodem tego jest fakt, że program nie może określić prawidłowej sztywności materiału dla każdej przyrostowej wartości obciążenia. Dokładne obciążenie maksymalne musi zostać przyłożone do konstrukcji w celu określenia stanu wykresu naprężenia/odkształcenia materiału.


  Rysunek 01 - Model materiałowy - zdefiniowano materiał nieliniowy

  Ustawienie to można znaleźć i zmienić w sekcji "Parametry obliczeń" oraz w sekcji "Parametry obliczeń" w oknie dialogowym Przypadki obciążeń i kombinacje.


 • Odpowiedź

  Poniższy kod przedstawia, w jaki sposób uzyskać różne parametry obliczeń poprzez interfejs COM. Pokazuje również, w jaki sposób określić ustawienie dla dezaktywacji sztywności przy ścinaniu:

  "Uzyskaj interfejs modelu
  Ustawić iApp = iModel.GetApplication ()
  iApp.LockLicense
      
  Interfejs obliczeń
  Wyma iCalc jako RFEM5.ICalculation2
  Ustawić iCalc = iModel.GetCalculation
      
  "Teoria wygięcia powierzchniowego"
  Dim calc_bend Jako RFEM5.BendingTheoryType
  calc_bend = iCalc.GetBendingTheory
      
  "uzyskać ustawienia dla nieliniowości
  Dim calc_nl As RFEM5.CalculationNonlinearities
  calc_nl = iCalc.GetNonlinearities
      
  'uzyskać ustawienia precyzji i tolerancji
  Dim calc_prec Jako RFEM5.PrecisionAndTolerance
  calc_prec = iCalc.GetPrecisionAndTolerance
      
  'uzyskać ustawienia obliczeń
  Dim calc_sets Jako RFEM5.CalculationSettings
  calc_sets = iCalc.GetSettings
      
  'uzyskać opcje obliczania
  Dim calc_opts As RFEM5.CalculationOptions
  calc_opts = iCalc.GetOptions
      
  'Ustawić ShearStiffness na false
  calc_opts.ShearStiffness = False
  iCalc.SetOptions calc_opts

  W załączniku do pobrania znajduje się makro EXCEL.
 • Odpowiedź

  Ponieważ beton posiada nieliniowe właściwości materiałowe, które można symulować tylko przy użyciu modułu CONCRETE NL, nie ma możliwości analizy w module dodatkowym RF-STABILITY.

  Zastosowanie innego modelu materiałowego, takiego jak izotropowy, liniowo-elastyczny lub izotropowy plastik, nie odzwierciedlałoby prawidłowo powstawania pęknięć, a zatem wyniki nie są przydatne.

  Analizę stateczności na kolumnach można przeprowadzić przy użyciu RF-CONCRETE Columns lub RF-CONCRETE Members. Mały przykład można znaleźć w sekcji Pliki do pobrania.

  Przykład ten obejmuje obliczenie słupa przez moduł dodatkowy Kolumny RF-CONCRETE. Należy upewnić się, że obliczenia sił wewnętrznych w programie RFEM są przeprowadzane zgodnie z analizą pierwszego rzędu i że imperfekcje nie są wymagane, ponieważ uwzględnia to metoda zastosowana w module.

  Przykład dotyczy również obliczeń za pomocą prętów RF-CONCRETE NL. Również w tym przypadku konieczne jest obliczenie według teorii II rzędu, a imperfekcje w postaci przechyłu są wymagane. Aby zapewnić lepszą porównywalność, rozmieszczenie zbrojenia podłużnego zostało dostosowane do wyników kolumn RF-CONCRETE, jak pokazano na rysunkach 01 i 02. Ponieważ zbrojenie jest zoptymalizowane przez moduł po przeprowadzeniu nowych obliczeń, zbrojone zbrojenie zostało zapisane jako szablon (patrz czerwona strzałka).

 • Odpowiedź

  Metoda, która prowadzi do uzyskania wyników szybciej, zależy od złożoności modelu i ilości dostępnej pamięci RAM:

  • W przypadku małych i średnich instalacji bardziej efektywna jest metoda bezpośrednia .
  • W przypadku bardzo dużych konstrukcji metoda iteracyjna prowadzi do wyników szybciej.
  Jeżeli podczas stosowania metody bezpośredniej w pamięci głównej brakuje miejsca do przechowywania macierzy, system Windows zaczyna tymczasowo przenosić część danych z pamięci głównej na dysk twardy. W Menedżerze zadań jest to rozpoznawane na podstawie dużej aktywności dysku twardego i niskiego obciążenia procesora. Problemu z pamięcią można uniknąć poprzez zastosowanie metody iteracyjnej ICG ( Incomplete Conjugate Gradient ).

 • Odpowiedź

  Obliczenia asynchroniczne są stosowane, jeżeli utworzony przez siebie program powinien otwierać lub kontynuować tylko program RFEM lub RSTAB. Po zakończeniu obliczeń zdarzenie zostanie przesłane przez uczestnika. Przykładowy przykład C # znajduje się w projekcie Visual Studio w polu pobierania poniżej.
 • Odpowiedź

  W rzeczywistości ten komunikat o błędzie pojawia się tylko wtedy, gdy przegub końcowy pręta, który umożliwia obrót wokół lokalnej osi x, został przypisany do pręta na obu końcach. W ten sposób pręt może się swobodnie obracać wokół własnej osi, przez co jest niestabilny.

  Przydziel nowe zwolnienie do jednego z końców pręta, w którym stopień swobody φx nie jest odchylany.
 • Odpowiedź

  W tabeli 1.3 Powierzchnie można wprowadzić parametry w odpowiedniej zakładce służące do automatycznego określania współczynnika pełzania i odkształcenia skurczu. W razie potrzeby można tam też wprowadzić wartości zdefiniowane przez użytkownika.
 • Odpowiedź

  RSTAB jest programem MES, który wykorzystuje funkcje analizy trygonometrycznej dla prętów. Z tego względu pręty nie muszą być dzielone na części w sposób wystarczająco dokładny, a prędkość obliczeniowa jest odpowiednio wyższa.

  Funkcja RSBUCK określa wartości własne macierzy sztywności i może w ten sposób obliczyć liniowo obciążenie krytyczne oraz tryb wyboczenia konstrukcji.

1 - 10 z 113

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Symulacja przepływu wiatru i generowanie obciążeń wiatrem

W programie samodzielnym RWIND Simulation istnieje możliwość przeprowadzenia symulacji przepływu wiatru w cyfrowym tunelu aerodynamicznym, wokół konstrukcji prostych lub złożonych.

Wygenerowane obciążenia wiatrem, działające na te obiekty, można następnie importować do RFEM lub RSTAB.

Najlepsze wsparcie klienta

„Bardzo dziękuję za użyteczną informację. 

Chciałbym skomplementować Wasz zespół ds. wsparcia technicznego. Zawsze jestem pod wrażeniem, jak szybko i profesjonalnie udzielane są odpowiedzi. Jesli chodzi o oprogramowanie do analizy statycznej, korzystam z kilku programów wraz z umową serwisową, ale Wasze wsparcie techniczne jest zdecydowanie najlepsze.”