Najczęściej zadawane pytania (FAQs)

Wyszukiwarka FAQ

Show Filter Hide Filter

Wsparcie techniczne 24/7

Baza informacji

Oprócz wsparcia technicznego udzielanego online (np. poprzez czat), na stronie znajdują się materiały, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

 • Odpowiedź

  Proszę przejść do Sentinel Admin Control Center ( http://localhost: 1947 ) w menu Konfiguracja -> Dostęp do Menedżera licencji zdalnych -> tutaj upewnić się, że zaznaczone jest pole wyboru „Zezwól na dostęp do licencji zdalnych” i „Wyszukiwanie licencji dla licencji zdalnych” , Spróbuj włączyć opcję „Agresywne wyszukiwanie zdalnych licencji”. Jeżeli to nie pomoże, należy wprowadzić adres IP serwera bezpośrednio w „Parametrach zdalnego wyszukiwania licencji”.
 • Odpowiedź

  Program RWIND Simulation jest chroniony przed nieuprawnionym użyciem. Przed zakupem programu można skorzystać z ograniczonej wersji testowej, aby przetestować wszystkie funkcje programu przed zakupem. Po zakończeniu tego okresu testowego program przechodzi w tryb demonstracyjny z ograniczoną liczbą funkcji i dezaktywuje funkcję aktywacji nowej licencji testowej. W przypadku uzasadnionego powodu można ponownie aktywować program, korzystając z tymczasowej licencji trial, poprzez aktywację poczty e-mail.

  W tym celu należy wykonać następujące kroki:

  1. Uruchom RWIND Simulation „Jako administrator”. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy ikonę RWIND Simulation i wybrać "Uruchom jako administrator".

   Rysunek 01 - Rozpoczęcie programu
  2. Kliknąć przycisk "Aktywować teraz", aby potwierdzić kontrolę autoryzacji.

   Rysunek 02 - Kontrola autoryzacji
   Następnie pojawia się okno dialogowe "RWIND Simulation 1.xx Stan autoryzacji wersji demonstracyjnej".

  3. W oknie dialogowym "RWIND Simulation 1.xx Wersja demonstracyjna" należy wybrać opcję "Klucz programowy" w obszarze Metoda autoryzacji, a następnie w dolnej części kliknąć funkcję "Aktywacja przez e-mail".

   Rysunek 03 - Aktywacja przez e-mail
   Otworzy się okno dialogowe "Aktywacja przez e-mail".

  4. W oknie dialogowym "Aktywacja przez e-mail" w polu Informacje o licencji należy wprowadzić numer licencji 1111 oraz nazwę i adres swojej instytucji.
   Ponadto należy wprowadzić zdefiniowany przez użytkownika opis stacji roboczej, która ma zostać aktywowana, w „Opisie przestrzeni roboczej” oraz poziomu RWIND Simulation, wraz z datą wygaśnięcia aktywacji, która ma zostać przeprowadzona w „Wymaganej autoryzacji”.
   Następnie należy kliknąć przycisk "Generować kod zapytania", aby potwierdzić wprowadzone dane.

   Rysunek 04 - Generowanie kodów żądań
   Pojawi się okno dialogowe "Demo RWIND Simulation 1.xx".

  5. Proszę sprawdzić dane wprowadzone w oknie dialogowym "RWIND Simulation 1.xx Demo". Jeżeli są one zgodne, należy kliknąć „OK“, aby potwierdzić okno dialogowe.

   Rysunek 05 - Kontrola wpisów
   Otworzy się okno dialogowe "Aktywacja przez e-mail".

  6. Okno dialogowe "Aktywacja przez e-mail" składa się z trzech części. W zakładce "Krok 2" po lewej stronie wyświetlany jest wymagany kod zapytania. Skopiuj ten blok tekstowy do schowka Windows, klikając przycisk "Kopiuj kod żądający", a następnie wklejając kod do pustej wiadomości e-mail za pomocą [Ctrl] + [V] lub funkcji wklejania Windows. Wysłać ten e-mail na support@dlubal.com z uzasadnionym powodem, dla którego nowy okres próbny jest przeznaczony do dalszego przetwarzania.

   Rysunek 06 - Kod zapytania wysyłającego
  7. Otrzymają Państwo od nas kod aktywacyjny. W oknie dialogowym należy przejść do zakładki "Krok 3" i wprowadzić ten kod w polu wprowadzania "Kod aktywacyjny".
   Następnie należy kliknąć przycisk "Aktywować teraz", aby uruchomić proces aktywacji.

   Rysunek 07 - Aktywacja programu

  Po pomyślnej autoryzacji zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający, że można przetestować program na określony okres próbny bez żadnych ograniczeń. Po zakończeniu okresu próbnego program automatycznie przechodzi do trybu demonstracyjnego z ograniczeniami.

 • Odpowiedź

  Posiadają Państwo licencję na program SHAPE-THIN 7 lub SHAPE-THIN 8. Umowa serwisowa obejmuje wszystkie aktualizacje tych wersji programu.

  Jednak SHAPE-THIN 9 jest uaktualnienie stawek jednostkowych. Nasz dział sprzedaży zaproponuje Państwu zmianę programu.

 • Odpowiedź

  Program RWIND Simulation jest chroniony przed nieuprawnionym użyciem. Jeżeli klucz oprogramowania jest autoryzowany, program jest autoryzowany tylko na określony czas aktywacji, który musi zostać zdefiniowany przez użytkownika. Po tym czasie program automatycznie przechodzi do trybu demonstracyjnego; poprzednio użyta licencja jest dostępna bezpłatnie, można uzyskać nową aktywację. Aby uniknąć ponownej aktywacji na tym samym komputerze pojedynczym, istnieje możliwość odnowienia licencji online (komputer jest podłączony do Internetu) poprzez określenie nowego okresu aktywacji przed jego wygaśnięciem. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

  1. Uruchom RWIND Simulation „Jako administrator”. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy ikonę RWIND Simulation i wybrać "Uruchom jako administrator".

   Rysunek 01 - Uruchomienie programu

  2. W menu „Pomoc“ należy wybrać funkcję „RWIND Simulation - Licencja i autoryzacja“.

   Rysunek 02 - Ustawienia licencji i autoryzacji

   Spowoduje to otwarcie okna dialogowego "Stan autoryzacji RWIND Simulation 1.xx".

  3. W oknie dialogowym „RWIND Simulation 1.xx Stan autoryzacji” należy sprawdzić, czy aktywna jest autoryzacja za pomocą klucza programowego. Dzieje się tak, gdy w sekcji „Metoda autoryzacji” zaznaczona jest opcja „Klucz programowy”, a w sekcji „Stan autoryzacji” aktywna autoryzacja jest oznaczona zieloną kropką.

   Rysunek 03 - status autoryzacji

   Jeżeli kontrola jest ujemna i pojawia się czerwona kropka, na pojedynczym komputerze nie jest aktywowana licencja RWIND Simulation na podstawie klucza programowego. W związku z tym okres aktywacji licencji nie może zostać przedłużony.

   Jeżeli powyższe wymagania zostaną spełnione, należy kliknąć przycisk „Przedłużyć aktywację online”. Pojawi się okno dialogowe "Przedłużyć aktywację online".

  4. Okno dialogowe "Przedłużyć aktywację online" pokazuje specyfikację licencji, która ma zostać rozszerzona.

   Wprowadź klucz aktywacyjny online w oparciu o dokumenty umowy i nowy okres aktywacji w polu daty.

   Następnie należy kliknąć funkcję "Przedłużyć aktywację teraz", aby uruchomić rozszerzenie online.

   Rysunek 04 - Przedłużenie aktywacji

   Spowoduje to otwarcie okna dialogowego "RWIND Simulation 1.xx".

  5. W oknie dialogowym "RWIND Simulation 1.xx" z potwierdzeniem planowanej modyfikacji należy kliknąć "OK", aby na końcu zmienić okres aktywacji.

   Rysunek 05 - Monit o potwierdzenie

   Po pomyślnej zmianie okresu aktywacji pojawi się komunikat potwierdzający, że można korzystać z programu bez ograniczeń.
  W ten sposób zakupiona licencja jest wykorzystywana w naszym systemie przez nowo zdefiniowany okres aktywacji. W tym czasie nie można aktywować programu RWIND Simulation za pomocą klucza aktywacyjnego na żadnym innym komputerze. Cesja licencji w naszym systemie kończy się wraz z odpowiednią dezaktywacją lub po upływie zdefiniowanego okresu aktywacji.

  Aby uniknąć niepotrzebnego przydzielania licencji w naszym systemie z powodu nieoczekiwanych problemów ze strony użytkownika (wada, utrata, wymiana sprzętu, zmiana personelu itd.), Zaleca się, aby okres aktywacji był jak najkrótszy.

 • Odpowiedź

  Program RWIND Simulation jest chroniony przed nieuprawnionym użyciem. Aplikacja działa bez ograniczeń na komputerze pojedynczego użytkownika, na którym aktywowana jest licencja na podstawie klucza programowego. Aby zwolnić przydzieloną licencję (na przykład w celu używania jej na innym komputerze dla jednego użytkownika), można dezaktywować licencję na komputerze będącym w posiadaniu licencji w trybie offline za pośrednictwem poczty e-mail. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

  1. Uruchom RWIND Simulation „Jako administrator”. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy ikonę RWIND Simulation i wybrać "Uruchom jako administrator".

   Rysunek 01 - Uruchomienie programu

  2. W menu „Pomoc“ należy wybrać funkcję „RWIND Simulation - Licencja i autoryzacja“.

   Rysunek 02 - Ustawienia licencji i autoryzacji

   Spowoduje to otwarcie okna dialogowego "Stan autoryzacji RWIND Simulation 1.xx".

  3. W oknie dialogowym „RWIND Simulation 1.xx Stan autoryzacji” należy sprawdzić, czy aktywna jest autoryzacja za pomocą klucza programowego. Dzieje się tak, gdy w sekcji „Metoda autoryzacji” zaznaczona jest opcja „Klucz programowy”, a w sekcji „Stan autoryzacji” aktywna autoryzacja jest oznaczona zieloną kropką.

   Rysunek 03 - status autoryzacji

   Jeżeli kontrola jest ujemna i pojawia się czerwona kropka, na pojedynczym komputerze nie jest aktywowana licencja RWIND Simulation na podstawie klucza programowego. W rezultacie nie można również dezaktywować żadnej licencji.

   Jeżeli powyższe wymagania są spełnione, należy kliknąć przycisk „Dezaktywuj poprzez e-mail”. Pojawi się okno dialogowe "Dezaktywacja programu RWIND Simulation".

  4. Okno dialogowe "Dezaktywacja programu RWIND Simulation" wyjaśnia proces dezaktywacji.

   Należy wybrać funkcję "Dezaktywować RWIND Simulation teraz".

   Rysunek 04 - Adres e-mail Dezaktywacja

   Spowoduje to otwarcie okna dialogowego "RWIND Simulation 1.xx".

  5. W oknie dialogowym "RWIND Simulation 1.xx", kliknąć "Tak", aby potwierdzić dezaktywację licencji.

   Rysunek 05 - Monit o potwierdzenie

   Po pomyślnej dezaktywacji zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający. Teraz z programu można korzystać tylko w trybie demonstracyjnym.

   Otworzy się ponownie okno dialogowe "Dezaktywacja programu RWIND Simulation".

  6. Kod dezaktywacji zostanie wyświetlony w oknie dialogowym „Dezaktywacja programu RWIND Simulation”. Skopiuj ten blok tekstowy do schowka Windows za pomocą funkcji "Kopiuj do schowka", a następnie wklej kod do pustej wiadomości e-mail za pomocą [Ctrl] + [V] lub funkcji wklejania Windows. Wyślij tę wiadomość e-mail na adres support@dlubal.com, aby zakończyć dezaktywację licencji.

   Rysunek 06 - Wysyłanie kodu dezaktywacji

   Za pomocą tego kodu dokumentujemy prawidłową dezaktywację w naszym systemie.
  Teraz można ponownie aktywować zwolnioną licencję na innym komputerze dla jednego użytkownika.

 • Odpowiedź

  Program RWIND Simulation jest chroniony przed nieautoryzowanym użyciem. Aplikacja działa bez ograniczeń na komputerze jednego użytkownika, na którym aktywowana jest licencja programowa. Aby zwolnić przypisaną licencję (np. Do użytku na innym komputerze dla jednego użytkownika), licencję można ponownie dezaktywować w trybie online na posiadającym licencję komputerze dla jednego użytkownika. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

  1. Wykonaj RWIND Simulation „Jako administrator”. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę RWIND Simulation i wybrać opcję „Uruchom jako administrator”.

   Rysunek 01 - uruchomienie programu

  2. Wybierz funkcję „RWIND Simulation - Licencja i autoryzacja” w menu „Pomoc”

   Rysunek 02 - Ustawienia licencji i autoryzacji

   Otworzy się okno dialogowe „Status autoryzacji RWIND Simulation 1.xx”.

  3. W oknie dialogowym „RWIND Simulation 1.xx Status autoryzacji” sprawdź, czy dostępna jest aktywna autoryzacja klucza programowego. Jest tak w przypadku, gdy w sekcji „Metoda autoryzacji” wybrana jest opcja „Klucz oprogramowania”, a aktywacja autoryzacji jest oznaczona zieloną kropką w sekcji „Status autoryzacji”.

   Rysunek 03 - Status autoryzacji

   Jeżeli wynik testu okaże się ujemny i zostanie wyświetlona czerwona kropka, na jednym komputerze nie zostanie aktywowana licencja RWIND Simulation oparta na kluczu programowym. W związku z tym nie można dezaktywować żadnej licencji.

   Jeśli powyższe wymagania zostaną spełnione, kliknij przycisk „Dezaktywuj online”. Pojawi się okno dialogowe „Dezaktywacja online”.

  4. Okno dialogowe „Dezaktywacja online” pokazuje specyfikację licencji do dezaktywacji.

   Wybierz funkcję „Dezaktywuj teraz”.

   Rysunek 04 - Dezaktywacja online

   Otworzy się okno dialogowe „RWIND Simulation 1.xx”.

  5. W oknie dialogowym „RWIND Simulation 1.xx” wybrać „Tak” w oknie dialogowym potwierdzenia dezaktywacji licencji, aby na stałe dezaktywować licencję.

   Rysunek 05 - Pytanie potwierdzające

   Po pomyślnej dezaktywacji pojawi się komunikat potwierdzający. Teraz można używać programu tylko w trybie demonstracyjnym.
  Teraz można ponownie aktywować zwolnioną licencję na innym komputerze dla jednego użytkownika.

 • Odpowiedź

  Program RWIND Simulation jest chroniony przed nieuprawnionym użyciem. Program może zostać autoryzowany w trybie offline (komputer nie jest podłączony do Internetu) za pomocą aktywacji e-mail. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

  1. Uruchom RWIND Simulation „Jako administrator”. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy ikonę RWIND Simulation i wybrać "Uruchom jako administrator".

   Rysunek 01 - Uruchomienie programu

  2. Potwierdzić sprawdzenie autoryzacji za pomocą funkcji "Aktywować teraz".

   Rysunek 02 - Kontrola autoryzacji

   Spowoduje to otwarcie okna dialogowego "RWIND Simulation 1.xx Stan autoryzacji wersji demonstracyjnej".

  3. W oknie dialogowym "RWIND Simulation 1.xx Wersja demonstracyjna" należy wybrać opcję "Klucz programowy" w obszarze Metoda autoryzacji, a następnie w dolnej części kliknąć funkcję "Aktywacja przez e-mail".

   Rysunek 03 - Aktywacja przez e-mail

   Otworzy się okno dialogowe "Aktywacja przez e-mail".

  4. W oknie dialogowym "Aktywacja e-mailem" należy wprowadzić dane dotyczące licencji (numer licencji i/lub nazwę i adres instytucji, która zakupiła licencję na program) na podstawie dokumentów umowy.

   Ponadto należy wprowadzić zdefiniowany przez użytkownika opis stacji roboczej, która ma zostać aktywowana, w „Opisie przestrzeni roboczej” oraz poziomu RWIND Simulation, wraz z datą wygaśnięcia aktywacji, która ma zostać przeprowadzona w „Wymaganej autoryzacji”.

   Następnie należy kliknąć funkcję "Generować kod zapytania", aby potwierdzić wprowadzone dane.

   Rysunek 04 - Generowanie kodów zapytań

   Spowoduje to otwarcie okna dialogowego "RWIND Simulation 1.xx Demo".

  5. Proszę sprawdzić dane wprowadzone w oknie dialogowym "RWIND Simulation 1.xx Demo". Jeżeli są one zgodne, należy kliknąć „OK“, aby potwierdzić okno dialogowe.

   Rysunek 05 - Sprawdzanie wpisów

   Otworzy się okno dialogowe „Aktywacja przez e-mail”.

  6. Okno dialogowe "Aktywacja przez e-mail" składa się z trzech części. W zakładce "Krok 2" po lewej stronie wyświetlany jest wymagany kod zapytania. Skopiuj ten blok tekstowy do schowka Windows za pomocą funkcji "Kopiuj kod żądający", a następnie wklej kod do pustego e-maila za pomocą [Ctrl] + [V] lub funkcji wklejania Windows. Wysłać tę wiadomość e-mail na adres support@dlubal.com w celu dalszego przetwarzania.

   Rysunek 06 - Kod żądania wysyłania

  7. Otrzymasz od nas kod aktywacyjny. W oknie dialogowym należy przejść do zakładki "Krok 3" i wprowadzić ten kod w polu wprowadzania "Kod aktywacyjny".

   Następnie należy kliknąć funkcję "Aktywować teraz", aby uruchomić proces aktywacji.

   Rysunek 07 - Aktywacja programu

   Po pomyślnej autoryzacji pojawi się komunikat potwierdzający, że można korzystać z programu bez żadnych ograniczeń.
  Ta aktywacja e-mail w trybie offline wykorzystuje zakupioną licencję na zdefiniowany okres w naszym systemie. W tym czasie nie można aktywować programu RWIND Simulation na podstawie licencji na żadnym innym komputerze. Cesja licencji w naszym systemie kończy się wraz z odpowiednią dezaktywacją lub po upływie zdefiniowanego okresu aktywacji.

  Następnie proces aktywacji można przeprowadzić ponownie na tym samym lub na innym komputerze. Należy pamiętać, że do aktywacji można użyć tylko kodów pocztowych e-mail. W celu ponownej aktywacji należy zawsze przesłać do nas nowy kod żądania.

  Aby uniknąć niepotrzebnego przydzielania licencji w naszym systemie z powodu nieoczekiwanych problemów ze strony użytkownika (wada, utrata, wymiana sprzętu, zmiana personelu itd.), Zaleca się, aby okres aktywacji był jak najkrótszy.

 • Odpowiedź

  Program RWIND Simulation jest chroniony przed nieautoryzowanym użyciem. Przed zakupem programu, można skorzystać z ograniczonej wersji trialowej, aby przetestować wszystkie funkcje programu przed zakupem. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

  1. Uruchom RWIND Simulation „Jako administrator”. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy ikonę RWIND Simulation i wybrać "Uruchom jako administrator".

   Rysunek 01 - Uruchomienie programu

  2. Potwierdzić sprawdzenie autoryzacji za pomocą funkcji "Aktywować teraz".

   Rysunek 02 - Kontrola autoryzacji

   Spowoduje to otwarcie okna dialogowego "RWIND Simulation 1.xx Stan autoryzacji wersji demonstracyjnej".

  3. W oknie dialogowym "RWIND Simulation 1.xx Stan autoryzacji wersji demonstracyjnej", w dolnej części okna kliknąć opcję 'Aktywować wersję trial'.

   Rysunek 03 - Aktywacja wersji próbnej

   Otworzy się okno dialogowe "Licencja trialowa".

  4. Okno dialogowe "Licencja trialowa" opisuje trzy kroki. Wykonaj następujące kroki od 1 do 3.

   Otworzyć stronę internetową https://www.pc-progress.com/pl/rwind_simulation_trial.aspx w Kroku 1 przy użyciu funkcji "Kod aktywacyjny prośby", a następnie kliknąć "Wysłać prośbę", aby potwierdzić wypełnienie formularza danymi kontaktowymi.

   Rysunek 04 - Prośba o kod aktywacyjny

   Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z kodem aktywacyjnym na podany adres e-mail. W kroku 2 należy wprowadzić ten kod w pustym polu tekstowym. W kroku 3 należy aktywować tymczasowy tryb testowy za pomocą funkcji "Aktywować wersję trialową".

   Rysunek 05 - Aktywacja licencji trial

  Po pomyślnej autoryzacji pojawi się komunikat potwierdzający, że program można przetestować bez ograniczeń dla określonego okresu testowego. Program automatycznie przełącza się w tryb ograniczonej wersji demonstracyjnej po upływie okresu próbnego.

 • Odpowiedź

  Program RWIND Simulation jest chroniony przed nieuprawnionym użyciem. Program może być autoryzowany za pomocą pojedynczego użytkownika lub sieciowego klucza sprzętowego. W tym celu konieczne jest wstawienie klucza sprzętowego pojedynczego użytkownika do lokalnego/sieciowego klucza sprzętowego na komputerze w sieci. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

  1. Uruchom RWIND Simulation „Jako administrator”. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy ikonę RWIND Simulation i wybrać "Uruchom jako administrator".

   Rysunek 01 - Uruchomienie programu

  2. Potwierdzić sprawdzenie autoryzacji za pomocą funkcji "Aktywować teraz".

   Rysunek 02 - Kontrola autoryzacji

   Spowoduje to otwarcie okna dialogowego "RWIND Simulation 1.xx Stan autoryzacji wersji demonstracyjnej".

  3. W oknie dialogowym "RWIND Simulation 1.xx Stan autoryzacji wersji demonstracyjnej" należy zaznaczyć opcję "Klucz sprzętowy" w obszarze Metoda autoryzacji.

   Rysunek 03 - metoda autoryzacji

  4. Autoryzacja programu RWIND Simulation za pomocą klucza sprzętowego wymaga zainstalowanego sterownika urządzenia z kluczem sprzętowym na komputerze, na którym ma zostać uruchomiona RWIND Simulation. Ponieważ wiele innych programów (RSTAB, RFEM itd.) Korzysta z podobnej technologii ochrony oprogramowania, w wielu przypadkach ten sterownik urządzenia jest już zainstalowany na komputerze. Prawidłowe użycie pakietu sterowników można sprawdzić na lokalnej stronie internetowej http://localhost: 1947/_int_/diag.html . Jeżeli wyświetlany jest tam działający sterownik, nie trzeba wykonywać żadnych czynności i można przejść do następnego punktu.

   Rysunek 04 - Kontrola sterownika urządzenia

   Jeżeli nie, należy zainstalować wymagany sterownik z funkcją "Zainstalować/ponownie zainstalować sterownik urządzenia".

   Rysunek 05 - Instalacja sterownika urządzenia

  5. Upewnij się, że klucz sprzętowy dla jednego użytkownika jest podłączony do komputera lokalnego lub klucz sprzętowy do sieci jest podłączony do komputera w sieci.

  6. Po całkowitym zainicjowaniu klucza sprzętowego, należy autoryzować program RWIND Simulation za pomocą funkcji "Sprawdź klucz sprzętowy i zastosuj zmiany", a następnie kliknij "OK", aby zamknąć okno dialogowe.

   Rysunek 06 - Autoryzacja

  Proces ten można przeprowadzić w dowolnym momencie na innym komputerze z zainstalowaną wersją RWIND Simulation. W celu pomyślnej autoryzacji konieczne jest jedynie upewnienie się, że klucz sprzętowy dla jednego użytkownika jest podłączony do odpowiedniego komputera lub klucz sieciowy podłączony do komputera sieciowego ma wolne licencje.

 • Odpowiedź

  Aby rozpoznać przyczynę problemu z licencją, potrzebujemy pliku diagnostycznego. Plik można utworzyć za pomocą menu Pomoc → Autoryzacja → Diagnostyka (patrz Rysunek 01). W tym celu wystarczy uruchomić program w wersji demonstracyjnej.

  W programie RX-TIMBER ten plik można utworzyć za pomocą menu Pomoc → Diagnostyka systemu (patrz Rysunek 02).

1 - 10 z 31

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Symulacja przepływu wiatru i generowanie obciążeń wiatrem

W programie samodzielnym RWIND Simulation istnieje możliwość przeprowadzenia symulacji przepływu wiatru w cyfrowym tunelu aerodynamicznym, wokół konstrukcji prostych lub złożonych.

Wygenerowane obciążenia wiatrem, działające na te obiekty, można następnie importować do RFEM lub RSTAB.

Najlepsze wsparcie klienta

„„Dziękujemy za cenne informacje.

Chciałbym wyrazić uznanie dla zespołu wsparcia. Zawsze jestem pod wrażeniem, jak szybko i profesjonalnie odpowiedzą na pytania. Korzystałem z wielu programów z umową serwisową w zakresie analizy konstrukcyjnej, ale Wasze wsparcie jest zdecydowanie najlepsze. ”“