Najczęściej zadawane pytania (FAQs)

Wyszukiwarka FAQ
Wsparcie techniczne 24/7

Baza informacji

Oprócz wsparcia technicznego udzielanego online (np. poprzez czat), na stronie znajdują się materiały, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

 • Odpowiedź

  Najprościej jest wprowadzić zmiany w uwagach do obliczeń po zakończeniu obliczeń lub w nocie obliczeniowej (patrz rysunek 2). W takim przypadku zostanie wyświetlona informacja, że szerokość płyty końcowej jest nieprawidłowa. Po przejściu do okna wprowadzania 1.4.2 szybko można rozpoznać w grafice, że nie mieści się on w dopuszczalnym zakresie.

  Wartość tę można skorygować bardzo szybko, dostosowując poziome odległości między śrubami (patrz Rysunek 3).
 • Odpowiedź

  Najprostszym sposobem na to jest użycie modułów dodatkowych RSBUCK (RSTAB) lub RF-STABILITY (RFEM).

  RSBUCK i RF-STABILITY przeprowadzają analizę wartości własnych dla całego modelu z pewnym normalnym stanem siły. Siły osiowe są iteracyjnie zwiększane do momentu wystąpienia krytycznego przypadku obciążenia. Obciążenie statecznościowe jest określane w obliczeniach numerycznych poprzez wyznaczenie macierzy sztywności na zero.

  Jeżeli współczynnik obciążenia krytycznego jest znany, na podstawie tego obliczane jest obciążenie wyboczeniowe i tryb wyboczenia. Współczynniki długości efektywnej i długości wzdłużnej są określane dla tego najmniejszego obciążenia wyboczeniowego.

  Wynik ten, w zależności od wymaganej liczby wartości własnych, przedstawia krytyczne współczynniki obciążenia o odpowiednich kształtach wyboczeniowych oraz, dla każdego pręta, każdy kształt wyboczeniowy według długości wyboczeniowej wokół osi silnej i mniejszej.

  Ponieważ każdy przypadek obciążenia ma w elementach inny stan siły normalnej, dla każdej z sytuacji obciążenia wyświetlany jest osobny wynik odpowiedniej długości dla słupka ramy. Długość użyteczna dla obliczenia odpowiedniego stanu obciążenia jest długością efektywną dla długości wyboczeniowej, której tryb wyboczenia powoduje, że kolumna ulega zaprzęgowi w odpowiedniej płaszczyźnie.

  Ponieważ wynik ten dla każdej analizy może być różny w zależności od różnych sytuacji obciążenia, dla wszystkich sytuacji obciążeniowych dla obliczeń przyjęto najdłuższą efektywną długość wszystkich obliczonych obliczeń dla obliczeń - po stronie bezpiecznej.

  Przykład dla obliczeń ręcznych i RSBUCK / RF-STABILITY
  Dostępna jest też rama 2D o szerokości 12 m, wysokość 7,5 m oraz podpory przegubowe. Przekroje słupów odpowiadają I240, a zapadka ramy odpowiada IPE 270. Kolumny są obciążane dwoma różnymi obciążeniami skupionymi.

  l = 12 m
  h = 7,5 m
  E = 21 000 kN / cm2
  Ij, R = 5790 cm 4
  Iy, S = 4250 cm 4

  N L = 75 kN
  N R = 50 kN

  $EI_R=E\ast Iy_R=12159\;kNm^2$
  $EI_S=E\ast Iy_S=8925\;kNm^2$

  $\nu=\frac2{{\displaystyle\frac{l\ast EI_S}{h\ast EI_R}}+2}=0.63$

  Wynikiem jest następujący współczynnik obciążenia krytycznego:

  $\eta_{Ki}=\frac{6\ast\nu}{(0.216\ast\nu^2+1)\ast(N_L+N_R)}\ast\frac{EI_S}{h^2}=4.4194$

  Efektywne długości słupów można określić w następujący sposób:

  $sk_L=\pi\ast\sqrt{\frac{EI_S}{\eta_{Ki}\ast N_L}}=16.302\;m$

  $sk_R=\pi\ast\sqrt{\frac{EI_S}{\eta_{Ki}\ast N_R}}=19.966\;m$

  Wyniki z obliczeń ręcznych są bardzo dobre w porównaniu z wynikami uzyskanymi w oprogramowaniu RSBUCK lub RF-STABILITY.

  RSBUCK
  $\eta_{Ki}=4.408$
  $sk_L=16.322\;m$
  $sk_R=19.991\;m$

  RF-STABILITY
  $\eta_{Ki}=4.408$
  $sk_L=16.324\;m$
  $sk_R=19.993\;m$
 • Odpowiedź

  Na to pytanie nie można odpowiedzieć globalnie, ponieważ zależy to od systemu. W programie RFEM należy uwzględnić kilka podziałów.

  1. Podziały pręta dla tabel wyników
  Podziały prętów można tworzyć dla wartości wyników za pomocą menu "Wstawić> Dane modelu", "Przegrupowania prętowe". " Podział ten gwarantuje, że z. Na przykład w tabelach wyników programu RFEM, w których siły wewnętrzne prętów mogą być wyświetlane w punktach pośrednich. Wyjście graficzne pozostaje niezmienione.


  2. Podziały pręta
  Podziały graficznego wykresu wyników i definiowanie wartości ekstremalnych można przeglądać i zmieniać w ustawieniach siatki ES (patrz Rysunek 1).

  W przypadku kabli, fundamentów oraz prętów o zmiennym przekroju lub posiadających własności plastyczne można określić liczbę podziałów wewnętrznych. Powodują one rzeczywisty podział pręta za pomocą węzłów pośrednich. Ustawienie to nie jest uwzględniane, jeżeli pręt jest umieszczony na linii granicznej powierzchni lub zastosowano zagęszczenie siatki ES dla linii definicji.

  Opcja Aktywować podziały wewn. prętów dla analizy dużych deformacji lub analizy postkrytycznej umożliwia również dzielenie belek za pomocą węzłów pośrednich w przypadku obliczeń według analizy dużych deformacji, w celu ich  uwzględnienia z większą dokładnością.  Liczba podziałów pręta jest określona w polu powyżej.

  W przypadku zaznaczenia opcji Aktywować podział również dla prętów prostych niezintegrowanych z powierzchnią węzły ES zostaną wygenerowane na wszystkich wolnych prętach i uwzględnione w obliczeniach według liniowej analizy statycznej lub analizy drugiego rzędu. Długość elementów skończonych jest określana przez globalny rozmiar siatki lFE, zdefiniowany w sekcji okna dialogowego Ogólne, lub wprowadzana ręcznie.

  Opcja Podzielić wg węzłów, znajdująca się w prętach, tworzy węzły ES w tych miejscach, w których węzły końcowe innych prętów leżą bez połączenia między prętami.
 • Odpowiedź

  Jeżeli w modelu konstrukcyjnym zostanie wykryta komórka zamknięta ze wszystkich stron, można ją wykorzystać do przyłożenia obciążenia. Jeżeli jednak pożądany zakres obciążeń nie zostanie całkowicie zamknięty przez pręty, ogniwo nie zostanie rozpoznane przez generator obciążeń.

  Funkcja "Węzły na liniach referencyjnych" umożliwia ręczne definiowanie węzłów narożnych obszaru obciążenia, dzięki czemu można jednoznacznie zdefiniować obszar komórki. Komórkę zdefiniowaną w ten sposób można następnie wybrać za pomocą funkcji pobierania poszczególnych węzłów.

 • Odpowiedź

  Wartość $ \ gamma, _ {sat} $ odpowiada masie nasyconego gruntu i w razie potrzeby można ją dostosować w ustawieniach parametrów materiału. Jeżeli w warstwie znajduje się woda gruntowa, masa nasyconego gruntu $ gamma, _ {sat} $ jest z tej warstwy automatycznie zmniejszana o masę wody gruntowej (10kN / m³). Powyżej tej warstwy naprężenia są obliczane na podstawie ciężaru właściwego gruntu.
 • Odpowiedź

  Zazwyczaj normę i Załącznik krajowy można wstawić w prawym górnym rogu modułu dodatkowego (patrz Rysunek 01). W większości przypadków istnieje również możliwość wyświetlenia współczynników z Załącznika krajowego i, w razie potrzeby, ich edycji (patrz Rysunek 02).
 • Odpowiedź

  Moduły dodatkowe SHAPE-THIN (przekroje cienkościenne) i SHAPE-THIN (przekroje grubościenne) umożliwiają modelowanie niemal dowolnych przekrojów. Przekroje są wprowadzane graficznie, w tabelach lub poprzez import plików DXF.

  W programach SHAPE-THIN i SHAPE-MASSIVE można łączyć się z programami RFEM i RSTAB. Dzięki temu przekroje mogą być importowane do programów RSTAB i RFEM, obliczane i obliczane w modułach dodatkowych.
 • Odpowiedź

  Domyślnie format A4 jest ustawiony jako format wydruku w orientacji pionowej. Aby dostosować te ustawienia, należy kliknąć przycisk "Ustawić drukarkę", który znajduje się między innymi w protokole wydruku (patrz Rysunek 1).

  Edytowanie rozmiaru strony i formatu arkuszy poszczególnych stron protokołu wydruku nie jest obecnie możliwe.

 • Odpowiedź

  W przypadku prętów program RFEM oprócz wartości maksymalnych i minimalnych w kombinacji wyników wyświetla również odpowiednie siły wewnętrzne. Ze względu na dużą ilość danych anomalie powierzchni przedstawiają tylko wartości maksymalne i minimalne dla każdego punktu rastra. Odpowiednie siły wewnętrzne dla wartości maksymalnej lub minimalnej nie są wyświetlane.

  Dzięki temu program RFEM oblicza wszystkie przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń i kombinacje wyników zawarte w kombinacji wyników w celu ich oceny i odpowiednio podaje wartości maksymalne i minimalne. Jeżeli odpowiednie siły wewnętrzne mają mieć wpływ na wartość wyników kombinacji wyników, należy wyszukać elementy zawarte w kombinacji wyników i porównać je z odpowiednią wartością.

  Jeżeli zostanie znaleziony przypadek obciążenia lub kombinacja obciążeń, dla każdego punktu rastra powierzchni zostaną wyświetlone również odpowiednie siły wewnętrzne.

  W celu szybszej analizy można też użyć interfejsu COM.

 • Odpowiedź

  Od czasu do czasu program RFEM wyświetla ten komunikat podczas pracy ze stosunkowo dużymi modelami (patrz Rysunek 1). Ze względu na czasochłonne ustawienia, na przykład podczas wyświetlania renderowania mogą występować pewne opóźnienia. Kreator pokaże Ci, jakie ustawienia można wprowadzić, aby zmniejszyć te opóźnienia.

  Zasadniczo istnieją trzy możliwości:

  Automatycznie
  Program dezaktywuje ustawienia, takie jak: Korzystanie z renderowanego widoku w celu zwiększenia wydajności.

  Najpierw pokaż ustawienia ...
  Wprowadzone ustawienia, które mogą prowadzić do spowolnienia, są wyświetlane i mogą zostać dezaktywowane (patrz Rysunek 2).

  Nie i nie należy ponownie wyświetlać tego komunikatu.
  Wszystkie ustawienia zostają zachowane.

  Komunikat ten pojawia się jednak tylko wtedy, gdy aktywowano funkcję "Optymalizacja czasu w renderowaniu" w Kreatorze, w opcjach programu (patrz Rysunek 3).

1 - 10 z 331

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Najlepsze wsparcie klienta

„Bardzo dziękuję za użyteczną informację. 

Chciałbym skomplementować Wasz zespół ds. wsparcia technicznego. Zawsze jestem pod wrażeniem, jak szybko i profesjonalnie udzielane są odpowiedzi. Jesli chodzi o oprogramowanie do analizy statycznej, korzystam z kilku programów wraz z umową serwisową, ale Wasze wsparcie techniczne jest zdecydowanie najlepsze.”