Formuła 2

Wzór

Wsparcie techniczne 24/7

Baza informacji

Oprócz wsparcia technicznego (np. poprzez czat lub email), na naszej stronie internetowej oferujemy również szeroki zakres bezpłatnych usług online, dostępnych przez całą dobę.

000849

Ft,Rd = k2 · fub · AsγM2Ft,Rd = 0,9 · 1.000 Nmm2 · 245 mm21,25 = 176,4 kN

k2 Współczynnik wytrzymałości na rozciąganie [-]
Fub Wytrzymałość materiału śruby na rozciąganie [N/mm²]
As Przekrój naprężenia [mm²]
γM2 Współczynnik częściowy śruby [-]

Formuła 2

Skomentuj...

Skomentuj...

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Udzielamy informacji i wskazówek, które mogą pomóc w rozpoczęciu pracy z programem podstawowym RFEM i RSTAB.