RF-TENDON | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Import przekrojów i materiałów z programu RFEM
 • Wprowadzanie kabli prostych i parabolicznych, definiowanie układu dla stali sprężającej
 • Automatyczne obliczanie sił sprężających i zastępczych obciążeń elementu
 • Eksport zastępczych obciążeń do programu RFEM
 • Uwzględnianie natychmiastowej straty siły sprężającej wywołanej tarciem, poślizgiem w zakotwieniu, stratami reologicznymi itp.
 • Podawanie odkształceń kabli przed i po zakotwieniu
 • Obliczanie maksymalnych i minimalnych naprężeń w kablach
 • Podawanie sił wewnętrznych w określonych przekrojach
 • Automatyczne sprawdzanie przekroju w tle
 • Przejrzyste przedstawianie układu kabli w renderowaniu 3D
 • Możliwość wydruku wyników lub ich eksportu w formacie RTF
 • Możliwość dostosowywania wyświetlania parametrów i jednostek (metryczne lub anglosaskie, miejsca dziesiętne itp.)
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-TENDON 5.xx

Moduł dodatkowy

Definiowanie kabli w elementach z betonu sprężonego

Cena pierwszej licencji
2 060,00 USD