RF-TENDON | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Kable w module RF-TENDON definiuje się po wprowadzeniu konstrukcji, przypadków obciążeń (przypadek obciążenia dla sprężenia bez obciążenia) oraz grup obciążeń w programie RFEM. Biblioteka modułu oferuje szeroki wybór stali sprężającej, którą w razie potrzeby można modyfikować. W oknach dialogowych można określać specyficzne dane, takie jak ilość używanych pasm, stronę, na której sprężana jest stal oraz wilekość poślizgu. Kable proste i paraboliczne można definiować automatycznie oraz ręcznie w płaszczyźnie poziomej.

Przypadki i grupy obciążeń przydzielane są do etapów konstrukcyjnych. W module RF-TENDON można zdefiniować także położenie miejsca obliczeniowego.