RF-TENDON Design | Wprowadzanie

Funkcja produktu

Po otwarciu modułu RF-TENDON Design, importowane są wszystkie dane określone w module RF-TENDON.

Oprócz już zdefiniowanego zbrojenia betonu sprężonego, można automatycznie lub ręcznie określić niesprężające zbrojenie podłużne i ścinane. Użytkownik ma do dyspozycji wiele łatwych w obsłudze narzędzi do wprowadzania. Układ zbrojenia określany jest automatycznie, co ułatwia sprawdzenie wprowadzanych danych.

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-TENDON Design 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu sprężonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
1 610,00 USD