RF-TENDON Design | Obliczenia

Funkcja produktu

RF-TENDON Design prowadzi obliczenia elementów z betonu sprężonego według normy EN 1992-1-1 lub opcjonalnie według EN 1992-2. Program ten może prowadzić następujące obliczenia: nośność obciążenia, ścinanie, skręcanie, interakcja, ograniczenie naprężeń, szerokość rys itd.

Można w nim przeprowadzić wszystkie obliczenia ogólne oraz sprawdzać, czy zostały dotrzymane reguły zbrojenia według Eurokodu 2.

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-TENDON Design 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu sprężonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
1 610,00 USD