RF-TENDON Design | Wyniki

Funkcja produktu

Wyniki wyświetlane są w przejrzyście ułożonych tabelach wraz z odpowiednimi grafikami. Dla różnych punktów przekroju można wyświetlać wykresy naprężeń i odkształceń.

Do protokołu wydruku można wybierać obliczenia oraz ich zakres. Grafiki zintegrowane w protokole pomagają w zrozumieniu wyników zawartych w tabelach. Protokół ten można wydrukować lub wyeksportować do pliku RTF.

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-TENDON Design 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu sprężonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
1 610,00 USD