Warunki umowy serwisowej

Zapewniamy profesjonalną obsługę

  • Umowa serwisowa

Korzyści z umowy serwisowej

Umowa serwisowa

Umowy serwisowe

Umowa serwisowa gwarantuje, że programy firmy Dlubal są zawsze aktualne. Będziesz otrzymywać regularne aktualizacje, a także rabaty na przyszłe aktualizacje.

Dzięki umowie serwisowej Pro otrzymają Państwo również wsparcie telefoniczne oraz, w razie potrzeby, wsparcie online za pośrednictwem wideokonferencji.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Umowy serwisowe Dlubal Software posiadają następujące postanowienia licencyjne:

1

Osobne umowy serwisowe

Dla rodziny programów RSTAB, RFEM i RX-HOLZ jak również DUENQ, DICKQ, KRANBAHN, FE-BEUL i VERBUND-TR wymagane są osobne umowy serwisowe. Jednakże, zakładając, że dla rodziny programów RSTAB lub RFEM zakupiona została umowa serwisowa, serwis obejmuje także programy samodzielne. Przy korzystaniu z produktów w ramach licencji sieciowej, każde miejsce pracy wymaga osobnej umowy serwisowej.

2

Podstawa obliczeń

Umowy serwisowe mogą być zawierane tylko dla ogólnej ilości licencji na główne programy (rodzina RFEM, RSTAB, RX-TIMBER) lub programy samodzielne. W przypadku późniejszego nabycia dodatkowych licencji na programy główne lub samodzielne, które już są objęte umową serwisową, umowa serwisowa, tak jak ta już istniejąca, jest automatycznie uważana za zawartą dla tych dodatkowych licencji.


3

Czas trwania umowy

Czas trwania umowy serwisowej wynosi pełny rok licząc od dnia zawarcia umowy. Umowy serwisowe na dodatkowe licencje, które są zawierane później, są fakturowane proporcjonalnie za okres pozostały do następnej daty płatności umowy serwisowej dla pierwszej licencji, a następnie co roku wraz z umowa serwisową dla pierwszej licencji.


4

Zmiany do umowy

Zawsze można wprowadzić zmiany do umowy. Zmiany cen, które mogą okazać się konieczne, będą wprowadzone w kolejnym dniu płatności

5

Zmiana cen

Dlubal Software zastrzega sobie prawo do koniecznej zmiany cen.

6

Rozwiązanie umowy

Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyny. Umowa serwisowa zostanie automatycznie przedłużona o kolejny rok, chyba, że Dlubal Software zostanie powiadomiony miesiąc przed upłynięciem ważności bieżącej umowy serwisowej. Minimalny okres trwania umowy to jeden rok.

7

Postanowienia dodatkowe

Umowy serwisowe obejmują obecnie dostępną, jak i poprzednią wersję programu głównego. Jeżeli program, z którego aktualnie Państwo korzystacie i program dostępny aktualnie na rynku różnią się od siebie dwiema kolejnymi aktualizacjami lub w przypadku, gdy poprzednia wersja głównego programu została zastąpiona nową wersją po okresie dłuższym niż dwa lata, umowy serwisowe Basic i Pro automatycznie stają się umowami objętymi telefonicznym wsparciem technicznym, bez dalszych aktualizacji. Ceny roczne odpowiadają cenom umów standardowych.

8

Częściowa niewykonalność

Jeżeli postanowienie niniejszej umowy jest całkowicie lub częściowo niewykonalne, nielegalne lub nieważne, nie będzie miało wpływu na ważność lub skuteczność jakiegokolwiek innego postanowienia tej umowy. W takim wypadku strony zgadzają się na zastąpienie niewykonalnego postanowienia postanowieniem wykonalnym,

które
 jest racjonalne dla obu stron i najbardziej zbliża się do zamierzeń ekonomicznych
 niewykonalnego postanowienia.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Czy mają Państwo pytania dotyczące naszej usługi lub potrzebują Państwo porady w sprawie wyboru odpowiedniej umowy serwisowej? Wystarczy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, czatu lub forum pomocy technicznej lub skorzystać z najczęściej zadawanych pytań (FAQs).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl