Warunki umowy serwisowej

Korzyści z umowy serwisowej

Umowa serwisowa

service-contracts

Dzięki umowie serwisowej mogą Państwo na bieżąco aktualizować oprogramowanie firmy Dlubal. W ten sposób zapewniamy regularne aktualizacje oraz preferencyjne traktowanie w przypadku hotline przez e-mail.

Umowa serwisowa Pro zapewnia dodatkowe wsparcie telefoniczne oraz on-line przy użyciu narzędzia współdzielenia pulpitu.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Umowy serwisowe Dlubal Software posiadają następujące postanowienia licencyjne:

 1. Osobne umowy serwisowe

  Dla rodziny programów RSTAB, RFEM i RX-HOLZ jak również DUENQ, DICKQ, KRANBAHN, FE-BEUL i VERBUND-TR wymagane są osobne umowy serwisowe. Jednakże, zakładając, że dla rodziny programów RSTAB lub RFEM zakupiona została umowa serwisowa, serwis obejmuje także programy samodzielne. Przy korzystaniu z produktów w ramach licencji sieciowej, każde miejsce pracy wymaga osobnej umowy serwisowej.

 2. Podstawa obliczeń

  Umowy serwisowe mogą być zawierane tylko dla ogólnej ilości licencji na główne programy (rodzina RFEM, RSTAB, RX-TIMBER) lub programy samodzielne. W przypadku późniejszego nabycia dodatkowych licencji na programy główne lub samodzielne, które już są objęte umową serwisową, umowa serwisowa, tak jak ta już istniejąca, jest automatycznie uważana za zawartą dla tych dodatkowych licencji.


 3. Czas trwania umowy

  Czas trwania umowy serwisowej wynosi pełny rok licząc od dnia zawarcia umowy. Umowy serwisowe na dodatkowe licencje, które są zawierane później, są fakturowane proporcjonalnie za okres pozostały do następnej daty płatności umowy serwisowej dla pierwszej licencji, a następnie co roku wraz z umowa serwisową dla pierwszej licencji.


 4. Zmiany do umowy

  Zawsze można wprowadzić zmiany do umowy. Zmiany cen, które mogą okazać się konieczne, będą wprowadzone w kolejnym dniu płatności

 5. Zmiana cen

  Dlubal Software zastrzega sobie prawo do koniecznej zmiany cen.

 6. Rozwiązanie umowy

  Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyny. Umowa serwisowa zostanie automatycznie przedłużona o kolejny rok, chyba, że Dlubal Software zostanie powiadomiony miesiąc przed upłynięciem ważności bieżącej umowy serwisowej. Minimalny okres trwania umowy to jeden rok.

 7. Postanowienia dodatkowe

  Umowy serwisowe obejmują obecnie dostępną, jak i poprzednią wersję programu głównego. Jeżeli program, z którego aktualnie Państwo korzystacie i program dostępny aktualnie na rynku różnią się od siebie dwiema kolejnymi aktualizacjami lub w przypadku, gdy poprzednia wersja głównego programu została zastąpiona nową wersją po okresie dłuższym niż dwa lata, umowy serwisowe Basic i Pro automatycznie stają się umowami objętymi telefonicznym wsparciem technicznym, bez dalszych aktualizacji. Ceny roczne odpowiadają cenom umów standardowych.

 8. Częściowa niewykonalność

  Jeżeli postanowienie niniejszej umowy jest całkowicie lub częściowo niewykonalne, nielegalne lub nieważne, nie będzie miało wpływu na ważność lub skuteczność jakiegokolwiek innego postanowienia tej umowy. W takim wypadku strony zgadzają się na zastąpienie niewykonalnego postanowienia postanowieniem wykonalnym,

  które
   jest racjonalne dla obu stron i najbardziej zbliża się do zamierzeń ekonomicznych
   niewykonalnego postanowienia.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych usług, a może potrzebują Państwo porady dotyczącej umowy serwisowej?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub skorzystania z przydatnych propozycji na naszej stronie FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl