Inne moduły dodatkowe

Do różnych zadań inżynierskich

Zapraszamy do zapoznania się z innymi wydajnymi modułami dodatkowymi dla programów głównych RFEM i RSTAB.

W modułach można na przykład generować imperfekcje, projektować powierzchnie laminowane, przeprowadzać analizę stateczności, projektowanie plastyczne, uwzględniać etapy budowy i wiele więcej.

  • Moduły dodatkowe do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji stalowych
  • Moduły dodatkowe do analizy statyczno-wytrzymałościowej mostów
  • Moduły dodatkowe do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji żelbetowych
  • Moduły dodatkowe do analizy stateczności
  • Moduły dodatkowe dla konstrukcji energii odnawialnej

Moduł dodatkowy RF-/DEFORM dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/DEFORM przeprowadza analizę deformacji pojedynczych prętów oraz całych zbiorów prętów. Dozwolone odkształcenia graniczne można ustawiać indywidualnie w odniesieniu do nieodkształconego układu lub do przemieszczonych końców prętów.

Moduł dodatkowy RF-MOVE/RSMOVE dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-MOVE/RSMOVE tworzy przypadki obciążeń z różnych pozycji obciążeń ruchomych, takich jak dźwigi lub pojazdy na mostach. Podczas generowania tych obciążeń można tworzyć również obwiednie kombinacji wyników. 

Dane wprowadza się w dwóch tabelach. Dzięki temu oraz dzięki szybkiemu tworzeniu przypadków obciążeń dla programu RFEM/RSTAB można zaoszczędzić wiele czasu.

Moduł dodatkowy RF-MOVE Surfaces dla RFEM

Dodatkowy moduł RF-MOVE Surfaces tworzy przypadki obciążeń z różnych pozycji obciążeń ruchomych, takich jak dźwigi lub pojazdy na mostach.

Podczas generowania tych obciążeń można tworzyć również obwiednie kombinacji obciążeń. 

Moduł dodatkowy RF-IMP/RSIMP dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-IMP/RSIMP służy do automatycznego tworzenia imperfekcji dla geometrycznych obliczeń nieliniowych. Można dzięki temu przeprowadzić obliczenia w stanie granicznym nośności obejmujące także analizę stateczności, wykonując obliczenia według analizy drugiego rzędu lub analizy dużych deformacji.

Obliczenia te można zastosować nie tylko w przypadku konstrukcji szkieletowych, ale także dla konstrukcji z elementami powłokowymi i bryłowymi.

Moduł dodatkowy RF-STABILITY dla RFEM

Dodatkowy moduł RF-STABILITY dla programu RFEM służy do analizowania stateczności konstrukcji, poprzez określanie współczynników obciążenia krytycznego oraz odpowiednich postaci utraty stateczności.

Moduł dodatkowy RSBUCK dla RSTAB

Moduł dodatkowy RSBUCK dla programu RSTAB analizuje kształty wyboczeniowe konstrukcji według metody wartości własnej.

Moduł dodatkowy RF-SOILIN dla RFEM

Moduł RF-SOILIN określa podłoże sprężyste na podstawie warstw gruntu oraz zapewnia realistyczne określanie warunków gruntowych ważnych dla analizy statyczno-wytrzymałościowej budynków.

Obliczenia można prowadzić według norm EN 1997-1:2004, DIN 4019-1:1979-04 lub CSN 73 1001.

Moduł dodatkowy RF-INFLUENCE dla RFEM

RF-INFLUENCE to moduł dodatkowy programu RFEM, który tworzy linie wpływu oraz powierzchnie wpływu z uwagi na stałą siłę obliczeniową taką jak siła osiowa, siła tnąca lub moment zginający.

Linie oraz powierzchnie wpływu są stosowane, aby przedstawić graficznie, jak obciążenie jednostkowe wpływa na siły wewnętrzne w każdej lokalizacji obciążenia na modelu.

Moduł dodatkowy RF-MAT NL dla RFEM

Moduł dodatkowy RF-MAT NL pozwala na zaawansowane ustawienia programu RFEM mogące uwzględniać nieliniowe zachowanie materiału.

Moduł dodatkowy RF-/STAGES dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-STAGES służy do analizowania konstrukcji szkieletowych z uwzględnieniem oddziaływań poszczególnych etapów konstrukcyjnych (również powierzchniowych w programie RFEM), które analizowane pojedynczo mogą prowadzić do znaczących błędów podczas obliczania modelu całego budynku.

RF-STAGES pozwala na symulację tych oddziaływań i wykorzystanie ich wyników do obliczania systemu konstrukcyjnego.

Moduł dodatkowy RF-LAMINATE dla RFEM

Dodatkowy moduł RF-LAMINATE służy do przeprowadzania analizy ugięcia oraz obliczania naprężeń dla powierzchni warstwowych, obliczenia uwzględniają połączenia ścinane (można obliczać m.in. płyty z drewna krzyżowo warstwowego, beton wzmacniany włóknami szklanymi, węglowymi i inne).

Moduł dodatkowy RF-LOAD-HISTORY dla RFEM

RF-LOAD-HISTORY to moduł dodatkowy programu RFEM, który rozważa stałe (plastyczne) odkształcenia wynikające z poprzedniego stanu obciążenia. Obliczenia można dokonywać dla konstrukcji składających się z powierzchni i brył.

Moduł dodatkowy RF-COM/RS-COM dla RFEM/RSTAB

RF-COM/RSCOM jest programowalnym interfejsem (API) opartym na technologii COM.

Przy użyciu tego interfejsu można dostosowywać program RFEM i RSTAB do własnych potrzeb oraz programować makra wejściowe lub rutynowe czynności wykonywane po uruchomieniu programu.

Moduł dodatkowy RF-LINK dla RFEM

Dodatkowy moduł RF-LINK rozszerza możliwości importu danych programu RFEM. Po jego zainstalowaniu, dostępne są następujące interfejsy dodatkowe:

  • Standard Acis Text Format (*.sat)
  • Initial Graphics Exchange Specification (*.igs, *.iges)
  • Standard for the Exchange of Product Model Data (*.stp, *.step)

Moduł dodatkowy SUPER-RC dla RSTAB

Dodatkowy moduł SUPER-RC dla programu RSTAB pozwala uwzględniać etapy konstrukcyjne o różnych charakterystykach modelu oraz posiadające inne oddziaływania.

W tym celu w module tworzona jet obwiednia wyników.

 

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

RFEM 5
RF-DEFORM (en)

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RSTAB 8
DEFORM

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RFEM 5
RF-MOVE

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB 8
RSMOVE (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM 5
Instrukcja RF-MOVE Surface (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla powierzchni

Cena pierwszej licencji
540,00 USD
RFEM 5
RF-IMP (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB 8
RSIMP (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB 8
STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM 5
RF-SOILIN (en)

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
RF-INFLUENCE

Moduł dodatkowy

Generowanie linii wpływu oraz powierzchni wpływu wynikających z działania stałych sił wewnętrznych

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RFEM 5
RF-MAT NL

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM 5
RF-STAGES (en)

Moduł dodatkowy

Uwzględnianie etapów konstrukcyjnych na etapie budowy

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB 8
STAGES

Moduł dodatkowy

Uwzględnienie etapów konstrukcyjnych na etapie budowy

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM 5
RF-LAMINATE (en)

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć i obliczanie naprężenia powierzchni warstwowych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-LOAD-HISTORY

Moduł dodatkowy

Symulacja historii obciążenia poprzez uwzględnienie stałych (plastycznych) deformacji plastycznych poprzedniego stanu obciążenia

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RFEM 5
Moduł dodatkowy dla RFEM/RSTAB RF-COM/RS-COM

Moduł dodatkowy

Programowalny interfejs (API) w oparciu o technologię COM

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RSTAB 8
Moduł dodatkowy dla RFEM/RSTAB RF-COM/RS-COM

Moduł dodatkowy

Programowalny interfejs (API) w oparciu o technologię COM

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RFEM 5
RF-LINK

Moduł dodatkowy

Interfejs programu RFEM do importu danych w formatach Step, IGES, ACIS

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB 8
SUPER-RC

Moduł dodatkowy

Superpozycja wyników z różnych etapów konstrukcji ze zmiennymi warunkami konstrukcji i obciążenia

Cena pierwszej licencji
220,00 USD