Moduł dodatkowy RF-/STAGES dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Etapy konstrukcyjne dla programu RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-STAGES służy do analizowania konstrukcji szkieletowych z uwzględnieniem oddziaływań poszczególnych etapów konstrukcyjnych (również powierzchniowych w programie RFEM), które analizowane pojedynczo mogą prowadzić do znaczących błędów podczas obliczania modelu całego budynku.

RF-STAGES pozwala na symulację tych oddziaływań i wykorzystanie ich wyników do obliczania systemu konstrukcyjnego.

 1. 1.3 Powierzchnie

  Funkcje programu

  • Łatwe definiowanie etapów konstrukcyjnych w modelu programu RFEM/RSTAB wraz z ich wizualizacją
  • Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie właściwości prętów, do których należą przeguby lub warunki podparcia w węzłach
  • Opcjonalne nakładanie etapów konstrukcyjnych z dodatkowymi obciążeniami tymczasowymi, jak na przykład obciążenia montażowe lub dźwigi montażowe itp.
  • Uwzględnianie oddziaływań nieliniowych: pręty tylko ściskane, podłoża sprężyste lub podparcia nieliniowe
  • Numeryczne i graficzne wyświetlanie wyników dla poszczególnych etapów konstrukcyjnych lub w postaci obwiedni (max/min) dla wszystkich etapów konstrukcyjnych
  • Szczegółowy protokół wydruku zawierający wszystkie dane konstrukcyjne oraz dane na temat obciążeń dla każdego etapu konstrukcyjnego
 2. 1.8 Obciążenia

  Wprowadzanie etapów konstrukcyjnych

  Po utworzeniu całej konstrukcji w programie RFEM/RSTAB, poszczególne pręty i przypadki obciążeń przydzielane są do odpowiednich etapów konstrukcyjnych. Dla każdego etapu można modyfikować definicje przegubów prętowych oraz warunki podparcia w węzłach.

  W ten sposób można modelować zmiany w systemie w miarę ich pojawiania się, na przykład, podczas postępu w wypełnianiu dźwigarów mostowych zaprawą lub podczas osiadania słupów. Przypadki i grupy obciążeń zdefiniowane w programie RFEM/RSTAB przydzielane są do "Obciążeń stałych" i "Obciążeń tymczasowych".

  Wyniki z obciążeń tymczasowych (lub kombinacji kilku tymczasowych przypadków obciążeń) dodawane są do wyników obciążeń stałych. W ten sposób do etapu konstrukcyjnego można dodawać maksymalne lub minimalne siły wewnętrzne z różnych pozycji dźwigu lub tymczasowe obciążenia montażowe. 

 3. Szczegółowe ustawienia obliczeń

  Proces obliczania

  "Obciążenia stałe" obliczane są poprzez analizę dużych deformacji prowadzoną krok po kroku dla każdego etapu konstrukcyjnego.

  Różnice w geometrii pomiędzy idealnym układem oraz układem z deformacjami z poprzedniego etapu konstrukcyjnego, kompensowane są wewnętrznie. Następny etap konstrukcyjny opiera się na obciążonym układzie z poprzedniego etapu konstrukcyjnego.

 4. Siły wewnętrzne dla 3 etapu konstrukcyjnego

  Wyniki i eksport

  Po zakończeniu obliczeń, wyniki wszystkich etapów konstrukcyjnych wyświetlane są w tabeli. Wyniki te można wyeksportować do programu RFEM/RSTAB, a następnie wyświetlać je graficznie.

  Istnieje wiele przypadków wynikowych dla każdego etapu konstrukcyjnego. Oprócz tego tworzona jest kombinacja zawierająca maksymalne i minimalne wartości wszystkich etapów konstrukcyjnych. Wyniki mogą zostać użyte w obliczeniach w różnych modułach programu RFEM/RSTAB.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

CENA za RFEM (netto)

 • RF-STAGES 5.xx

  850,00 USD

 • Kolejna licencja

  382,50 USD

CENA za RSTAB (netto)

 • STAGES 8.xx

  850,00 USD

 • Kolejna licencja

  382,50 USD

Zrzuty z ekranu
RSTAB
RSTAB 8.xx

Program główny

Program do obliczania konstrukcji szkieletowych

RFEM
RFEM 5.xx

Program główny

Obliczenia konstrukcji MES

RSTAB
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RSTAB
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów

RSTAB
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności dla konstrukcji szkieletowych

RFEM
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RFEM
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RSTAB
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

RSTAB
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy

Odkształcenia początkowe konstrukcji oraz imperfekcje zastępcze dla obliczeń nieliniowych

RSTAB
RS-COM 8.xx

Moduł dodatkowy

Programowalny interfejs COM

RSTAB
SUPER-RC 8.xx

Moduł dodatkowy

Superpozycja wyników z różnych etapów konstrukcji