Moduły dodatkowe do konstrukcji stalowych i aluminiowych

Konstrukcje ze stali, stali nierdzewnej, aluminium i innych metali

Główne programy RFEM i RSTAB są podstawą systemu modułowego. Poniższa lista zawiera przegląd modułów dodatkowych opcjonalnie dostępnych dla konstrukcji stalowych, jak również metalowych i aluminiowych.

Moduły dodatkowe wymiarują pręty i powierzchnie według Eurokodu (zawierającego załączniki krajowe) i międzynarodowych norm.

 • Konstrukcja stalowa
 • Konstrukcja stalowa
 • Stalowa konstrukcja offshore
 • Hala stalowa
 • Budynek ze stali
 • Stalowa kopuła

Moduł dodatkowy RF-/STEEL dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL przeprowadza ogólną analizę naprężeń poprzez obliczenie naprężeń istniejących i porównanie ich z naprężeniami granicznymi.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL EC3 dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL EC3 może przeprowadzić wszystkie typowe obliczenia w stanie granicznym nośności, analizę stateczności i deformacji oraz obliczenia odporności ogniowej dla stali konstrukcyjnej według Eurokodu 3.

Wszystkie załączniki krajowe są zintegrowane.

RF-/STEEL Warping Torsion - rozszerzenie modułu

RF-/STEEL Warping Torsion jest rozszerzeniem modułów dodatkowych RF‑/STEEL EC3 i RF-/STEEL AISC.

Przeprowadza analizę momentu skręcania skrępowanego prętów zgodnie z analizą drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody i przy zastosowaniu imperfekcji w odniesieniu do kształtów drgań.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL Plasticity dla RFEM/RSTAB

RF-/STEEL Plasticity jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF-/STEEL-EC3. W RF-/STEEL Plasticity dostępne są następujące metody projektowania:

 • Przekroje składające się z dwóch lub trzech warstw (I-, C-, Z-, L-przekroje, kształtowniki, teowniki), stal płaska, rury i przekroje zamknięte wg metody Partial Internal Forces Method (PIF-Method) z redystrybucją opracowanej przez Kindmann/Frickel
 • Eliptyczne przekroje z analityczno-nieliniową optymalizacją
 • Metody dla przekrojów ogólnych:
  • metoda Partial Internal Forces bez redystrybucji opracowana przez Kindmann/Frickel
  • metoda sympleksowa

Rozszerzenie modułu RF-/STEEL Cold-Formed Sections

RF-/STEEL Cold Formed Sections jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF-/STEEL EC3. W module tym użytkownik może wykonać obliczenia stanu granicznego nośności i użytkowalności stalowych prętów zimnogiętych zgodnie z normami EN 1993-1-3 oraz EN 1993-1-5.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL AISC dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL AISC służy do przeprowadzania obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według amerykańskiej normy ANSI/AISC 360-05 i ANSI/AISC 360-10.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL SIA dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL SIA służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym użytkowalności i nośności dla prętów i zbiorów prętów według szwajcarskiej normy SIA 263.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL IS dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL IS służy do wymiarowania stalowych prętów oraz zbiorów prętów w stanie granicznym nośności i użytkowalności według indyjskiej normy IS 800:2007.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL BS dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL BS służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według:

 • BS 5950-1:2000 (norma brytyjska),
 • BS EN 1993-1-1 (Eurokod 3: z brytyjskim załącznikiem krajowym).

Moduł dodatkowy RF-/STEEL GB dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL GB służy do przeprowadzania obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według normy chińskiej GB 50017-2003.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL CSA dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL CSA służy do przeprowadzania obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według kanadyjskich norm CSA S16-09, CSA S16-14 i CSA S16-19.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL AS dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL AS służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów stalowych i zbiorów prętów wg normy australijskiej AS 4100-1998 + załącznik 1 - 1999.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL NTC-DF dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL NTC-DF służy do sprawdzenia stanów granicznych nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według normy meksykańskiej NTC-RCDF (2004).

Moduł dodatkowy RF-/STEEL SP dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL SP służy do wymiarowania prętów stalowych i prętów ciągłych dla stanu granicznego nośności i użytkowalności według normy rosyjskiej SP 16.13330.2017.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL SANS dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL SANS służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według południowoafrykańskiej normy SANS 10162-1:2011.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL NBR dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL NBR  służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według normy brazylijskiej ABNT NBR 8800:2008.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL HK dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL HK przeprowadza obliczenia stanu granicznego nośności i użytkowalności dla prętów stalowych zgodnie z Kodeksem postępowania w przypadku stosowania konstrukcji stalowych 2011 (Departament Budynków - Hongkong).

Moduł dodatkowy RF-/STEEL Fatigue Members dla RFEM/RSTAB

Dzięki modułowi dodatkowemu RF-/STEEL Fatigue Members można zaprojektować pręty stalowe i zbiory prętów ze względu na zmęczenie według normy EN 1993-1-9. 

Moduł dodatkowy RF-/ALUMINIUM dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/ALUMINIUM służy do wymiarowania aluminiowych prętów i zbiorów prętów w stanie granicznym nośności i użytkowalności według normy EN 1999-1-1:2007 (Eurokod 9).

Moduł dodatkowy RF-/ALUMINUM ADM dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/ALUMINIUM ADM służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów według amerykańskich norm ADM 2010, ADM 2015 i ADM 2020.

Samodzielny program RF-/PLATE-BUCKLING lub moduł dodatkowy dla RFEM/RSTAB

RF-PLATE-BUCKLING to program służący do prowadzenia analizy wyboczenia prostokątnych płyt według normy EN 1993-1-5:200 i  DIN 18800-3:1990-11.

Płyty mogą posiadać usztywnienia poziome lub pionowe (na przykład płaskowniki, kątowniki, usztywnienia teowe, usztywnienia trapezowe, przekroje ceownikowe). 

Moduł dodatkowy RF-/FE-LTB dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/FE-LTB służy do wydzielania płaskich elementów konstrukcji z modeli przestrzennych programu RFEM/RSTAB i wymiarowania ich według analizy drugiego rzędu na wyboczenie skrętne z uwzględnieniem zwichrzenia.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub które najlepiej pasują do Twoich projektów? Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail, czat, forum lub przeszukaj stronę FAQ, dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Analiza konstrukcji stalowych \n w RFEM 6

Analiza konstrukcji stalowych w RFEM 6

Webinar 19. stycznia 2023 12:00 - 13:00 CET

RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń powierzchni stalowych i prętów

Cena pierwszej licencji
1 150,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Analiza skręcania skrępowanego według teorii drugiego rzędu z 7 stopniami swobody

Cena pierwszej licencji
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Plastyczne wymiarowanie przekrojów zgodnie z metodą Partial Internal Forces Method (PIFM) i metodą sympleksową

Cena pierwszej licencji
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL AISC

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według amerykańskiej normy ANSI/AISC 360

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SIA (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według szwajcarskiej normy SIA 263

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL IS

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według indyjskiej normy IS 800:2007

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL BS (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych zgodnie z normą brytyjską BS 5950-1:2000 lub Załącznikiem BS EN 1993-1-1

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL GB

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych zgodnie z chińską normą GB 50017-2003

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL CSA

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według kanadyjskiej normy CSA S16

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL AS

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według normy australijskiej AS 4100-1998

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL NTC-DF

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych zgodnie z meksykańską normą NTC-DF 2004

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SP

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według rosyjskiej normy SP 16.13330.2011

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SANS

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według południowoafrykańskiej normy SANS 10162-1: 2011

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL NBR

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według brazylijskiej normy ABNT NBR 8800:2008

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL HK

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych zgodnie z Kodeksem postępowania w przypadku konstrukcyjnego wykorzystania stali 2011 (Wydział budownictwa - Hongkong)

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Fatigue Members (en)

Moduł dodatkowy

Obliczanie prętów i zbiorów prętów ze względu na zmęczenie zgodnie z EN 1993-1-9

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RFEM 5
RF-ALUMINUM

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów aluminiowych według Eurokodu 9

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-ALUMINUM ADM

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów aluminiowych według amerykańskich norm ADM 2010, ADM 2015 i ADM 2020

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-PLATE-BUCKLING

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia płyt prostokątnych z usztywnieniami lub bez

Cena pierwszej licencji
1 000,00 EUR
RFEM 5
RF-FE-LTB

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia skrętnego prętów według analizy drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
1 000,00 EUR
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Stress analysis of steel members

Cena pierwszej licencji
850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Warping torsion analysis according to the second-order theory with 7 degrees of freedom

Cena pierwszej licencji
950,00 EUR
RSTAB 8
STEEL Plasticity

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3

Plastic design of cross-sections according the Partial Internal Forces Method (PIFM) and Simplex Method

Cena pierwszej licencji
950,00 EUR
RSTAB 8
STEEL AISC

Moduł dodatkowy

Design of steel members according to the American standard ANSI/AISC 360

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL SIA (en)

Moduł dodatkowy

Design of steel members according to Swiss standard SIA 263

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL IS

Moduł dodatkowy

Design of steel members according to the Indian standard IS 800:2007

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL BS (en)

Moduł dodatkowy

Design of steel members according to the British standard BS 5950-1:2000 or British Annex BS EN 1993-1-1

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL GB

Moduł dodatkowy

Design of steel members according to the Chinese standard GB 50017-2003

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL CSA

Moduł dodatkowy

Design of steel members according to the Canadian standard CSA S16-09

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL AS

Moduł dodatkowy

Design of steel members according to the Australian standard AS 4100-1998

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL NTC-DF

Moduł dodatkowy

Design of steel members according to the Mexican standard NTC-DF 2004

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL SP

Moduł dodatkowy

Design of steel members according to the Russian standard SP 16.13330.2011

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL SANS

Moduł dodatkowy

Design of steel members according to the South African standard SANS 10162-1:2011

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL NBR

Moduł dodatkowy

Design of steel members according to the Brazilian standard ABNT NBR 8800:2008

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL HK

Moduł dodatkowy

Design of steel members according to Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL Fatigue Members (en)

Moduł dodatkowy

Projektowanie prętów stalowych i zbiorów prętów ze względu na zmęczenie według normy EN 1993-1-9

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RSTAB 8
ALUMINUM

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów aluminiowych zgodnie z Eurokodem 9

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 8
ALUMINUM ADM

Moduł dodatkowy

Design of aluminum members according to the American standards ADM 2010 and ADM 2015

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 8
RF-PLATE-BUCKLING (en)

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
1 000,00 EUR
RSTAB 8
FE-LTB (en)

Moduł dodatkowy

Lateral-torsional buckling analysis of members according to the second-order analysis (FEM)

Cena pierwszej licencji
1 000,00 EUR