Moduły dodatkowe do konstrukcji stalowych i aluminiowych

Moduł dodatkowy RF-/STEEL dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL przeprowadza ogólną analizę naprężeń poprzez obliczenie naprężeń istniejących i porównanie ich z naprężeniami granicznymi.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL EC3 dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL EC3 może przeprowadzić wszystkie typowe obliczenia w stanie granicznym nośności, analizę stateczności i deformacji oraz obliczenia odporności ogniowej dla stali konstrukcyjnej według Eurokodu 3.

Wszystkie załączniki krajowe są zintegrowane.

RF-/STEEL Warping Torsion - rozszerzenie modułu

RF-/STEEL Warping Torsion jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF‑/STEEL EC3.

Przeprowadza analizę momentu skręcania skrępowanego prętów zgodnie z analizą drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody i przy zastosowaniu imperfekcji w odniesieniu do kształtów drgań.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL Plasticity dla RFEM/RSTAB

RF-/STEEL Plasticity jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF-/STEEL-EC3. W RF-/STEEL Plasticity dostępne są następujące metody projektowania:

  • Przekroje składające się z dwóch lub trzech warstw (I-, C-, Z-, L-przekroje, kształtowniki, teowniki), stal płaska, rury i przekroje zamknięte wg metody Partial Internal Forces Method (PIF-Method) z redystrybucją opracowanej przez Kindmann/Frickel
  • Eliptyczne przekroje z analityczno-nieliniową optymalizacją
  • Metody dla przekrojów ogólnych:
    • metoda Partial Internal Forces bez redystrybucji opracowana przez Kindmann/Frickel
    • metoda sympleksowa

Moduł dodatkowy RF-/STEEL AISC dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL AISC służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według amerykańskiej normy ANSI/AISC 360-05 i ANSI/AISC 360-10.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL SIA dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL SIA służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym użytkowalności i nośności dla prętów i zbiorów prętów według szwajcarskiej normy SIA 263.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL IS dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL IS służy do wymiarowania stalowych prętów oraz zbiorów prętów w stanie granicznym nośności i użytkowalności według indyjskiej normy IS 800:2007.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL BS dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL BS służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według:

  • BS 5950-1:2000 (norma brytyjska),
  • BS EN 1993-1-1 (Eurokod 3: z brytyjskim załącznikiem krajowym).

Moduł dodatkowy RF-/STEEL GB dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL GB służy do przeprowadzania obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według normy chińskiej GB 50017-2003.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL CSA dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL CSA służy do przeprowadzania obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według kanadyjskich norm CSA S16-09 i CSA S16-14.
.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL AS dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL AS służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów stalowych i zbiorów prętów wg normy australijskiej AS 4100-1998 + załącznik 1 - 1999.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL NTC-DF dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL NTC-DF służy do sprawdzenia stanów granicznych nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według normy meksykańskiej NTC-RCDF (2004).

Moduł dodatkowy RF-/STEEL SP dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL SP służy do wymiarowania prętów stalowych i prętów ciągłych dla stanu granicznego nośności i użytkowalności według normy rosyjskiej SP 16.13330.2011.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL SANS dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL SANS służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według południowoafrykańskiej normy SANS 10162-1:2011.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL NBR dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL NBR  służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według normy brazylijskiej ABNT NBR 8800:2008.

RF-/STEEL HK moduł dodatkowy dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL HK służy do przeprowadzania obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności prętów stalowych według hongkońskiej normy Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

Moduł dodatkowy RF-/STEEL Fatigue Members dla RFEM/RSTAB

Dzięki modułowi dodatkowemu RF-/STEEL Fatigue Members można zaprojektować pręty stalowe i zbiory prętów ze względu na zmęczenie według normy EN 1993-1-9. 

Moduł dodatkowy RF-/ALUMINIUM dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/ALUMINIUM służy do wymiarowania aluminiowych prętów i zbiorów prętów w stanie granicznym nośności i użytkowalności według normy EN 1999-1-1:2007 (Eurokod 9).

Moduł dodatkowy RF-/ALUMINUM ADM dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/ALUMINIUM ADM służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów według amerykańskich norm ADM 2010 i ADM 2015.

Samodzielny program RF-/PLATE-BUCKLING lub moduł dodatkowy dla RFEM/RSTAB

RF-PLATE-BUCKLING to program służący do prowadzenia analizy wyboczenia prostokątnych płyt według normy EN 1993-1-5:200 i  DIN 18800-3:1990-11.

Płyty mogą posiadać usztywnienia poziome lub pionowe (na przykład płaskowniki, kątowniki, usztywnienia teowe, usztywnienia trapezowe, przekroje ceownikowe). 

Moduł dodatkowy RF-/FE-LTB dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/FE-LTB służy do wydzielania płaskich elementów konstrukcji z modeli przestrzennych programu RFEM/RSTAB i wymiarowania ich według analizy drugiego rzędu na wyboczenie skrętne z uwzględnieniem zwichrzenia.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Wideo produktu: Jak działa oprogramowanie Dlubal Software w przypadku analizy i wymiarowania konstrukcji stalowych?

Dlubal wykład on-line: Zaawansowane wymiarowanie stali wg amerykańskiej normy AISC

Wideo produktu: moduł dodatkowy RF-/STEEL EC3

Wideo produktu: Moduł dodatkowy RF-/ALUMINUM

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.