Moduły dodatkowe do konstrukcji stalowych i aluminiowych

Konstrukcje ze stali, stali nierdzewnej, aluminium i innych metali

Główne programy RFEM i RSTAB są podstawą systemu modułowego. Poniższa lista zawiera przegląd modułów dodatkowych opcjonalnie dostępnych dla konstrukcji stalowych, jak również metalowych i aluminiowych.

Moduły dodatkowe wymiarują pręty i powierzchnie według Eurokodu (zawierającego załączniki krajowe) i międzynarodowych norm.

 • Konstrukcja stalowa
 • Konstrukcja stalowa
 • Stalowa konstrukcja offshore
 • Hala stalowa
 • Budynek ze stali
 • Stalowa kopuła

Moduł dodatkowy RF-/STEEL dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL przeprowadza ogólną analizę naprężeń poprzez obliczenie naprężeń istniejących i porównanie ich z naprężeniami granicznymi.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL EC3 dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL EC3 może przeprowadzić wszystkie typowe obliczenia w stanie granicznym nośności, analizę stateczności i deformacji oraz obliczenia odporności ogniowej dla stali konstrukcyjnej według Eurokodu 3.

Wszystkie załączniki krajowe są zintegrowane.

RF-/STEEL Warping Torsion - rozszerzenie modułu

RF-/STEEL Warping Torsion jest rozszerzeniem modułów dodatkowych RF‑/STEEL EC3 i RF-/STEEL AISC.

Przeprowadza analizę momentu skręcania skrępowanego prętów zgodnie z analizą drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody i przy zastosowaniu imperfekcji w odniesieniu do kształtów drgań.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL Plasticity dla RFEM/RSTAB

RF-/STEEL Plasticity jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF-/STEEL-EC3. W RF-/STEEL Plasticity dostępne są następujące metody projektowania:

 • Przekroje składające się z dwóch lub trzech warstw (I-, C-, Z-, L-przekroje, kształtowniki, teowniki), stal płaska, rury i przekroje zamknięte wg metody Partial Internal Forces Method (PIF-Method) z redystrybucją opracowanej przez Kindmann/Frickel
 • Eliptyczne przekroje z analityczno-nieliniową optymalizacją
 • Metody dla przekrojów ogólnych:
  • metoda Partial Internal Forces bez redystrybucji opracowana przez Kindmann/Frickel
  • metoda sympleksowa

RF-/STEEL Cold-Formed Sections -rozszerzenie modułu

RF-/STEEL Cold-Formed Sections jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF-/STEEL EC3. W tym programie użytkownik może wykonać obliczenia stanu granicznego nośności i użytkowalności stalowych prętów zimnogiętych, zgodnie z poniższymi normami:  EN 1993-1-3  EN 1993-1-5.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL AISC dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL AISC służy do przeprowadzania obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według amerykańskiej normy ANSI/AISC 360-05 i ANSI/AISC 360-10.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL SIA dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL SIA służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym użytkowalności i nośności dla prętów i zbiorów prętów według szwajcarskiej normy SIA 263.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL IS dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL IS służy do wymiarowania stalowych prętów oraz zbiorów prętów w stanie granicznym nośności i użytkowalności według indyjskiej normy IS 800:2007.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL BS dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL BS służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według:

 • BS 5950-1:2000 (norma brytyjska),
 • BS EN 1993-1-1 (Eurokod 3: z brytyjskim załącznikiem krajowym).

Moduł dodatkowy RF-/STEEL GB dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL GB służy do przeprowadzania obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według normy chińskiej GB 50017-2003.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL CSA dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL CSA służy do przeprowadzania obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według kanadyjskich norm CSA S16-09, CSA S16-14 i CSA S16-19.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL AS dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL AS służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów stalowych i zbiorów prętów wg normy australijskiej AS 4100-1998 + załącznik 1 - 1999.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL NTC-DF dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL NTC-DF służy do sprawdzenia stanów granicznych nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według normy meksykańskiej NTC-RCDF (2004).

Moduł dodatkowy RF-/STEEL SP dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL SP służy do wymiarowania prętów stalowych i prętów ciągłych dla stanu granicznego nośności i użytkowalności według normy rosyjskiej SP 16.13330.2017.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL SANS dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL SANS służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według południowoafrykańskiej normy SANS 10162-1:2011.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL NBR dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL NBR  służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według normy brazylijskiej ABNT NBR 8800:2008.

RF-/STEEL HK moduł dodatkowy dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL HK służy do przeprowadzania obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności prętów stalowych według hongkońskiej normy Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

Moduł dodatkowy RF-/STEEL Fatigue Members dla RFEM/RSTAB

Dzięki modułowi dodatkowemu RF-/STEEL Fatigue Members można zaprojektować pręty stalowe i zbiory prętów ze względu na zmęczenie według normy EN 1993-1-9. 

Moduł dodatkowy RF-/ALUMINIUM dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/ALUMINIUM służy do wymiarowania aluminiowych prętów i zbiorów prętów w stanie granicznym nośności i użytkowalności według normy EN 1999-1-1:2007 (Eurokod 9).

Moduł dodatkowy RF-/ALUMINUM ADM dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/ALUMINIUM ADM służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów według amerykańskich norm ADM 2010, ADM 2015 i ADM 2020.

Samodzielny program RF-/PLATE-BUCKLING lub moduł dodatkowy dla RFEM/RSTAB

RF-PLATE-BUCKLING to program służący do prowadzenia analizy wyboczenia prostokątnych płyt według normy EN 1993-1-5:200 i  DIN 18800-3:1990-11.

Płyty mogą posiadać usztywnienia poziome lub pionowe (na przykład płaskowniki, kątowniki, usztywnienia teowe, usztywnienia trapezowe, przekroje ceownikowe). 

Moduł dodatkowy RF-/FE-LTB dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/FE-LTB służy do wydzielania płaskich elementów konstrukcji z modeli przestrzennych programu RFEM/RSTAB i wymiarowania ich według analizy drugiego rzędu na wyboczenie skrętne z uwzględnieniem zwichrzenia.

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zaprojektowane w programie Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

CSA S16: 19 Wymiarowanie stali w RFEM

CSA S16: 19 Wymiarowanie stali w RFEM

Webinar 10. marca 2021 14:00 - 15:00 EST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe Zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 18. marca 2021 8:30 - 12:30 CET

RFEM dla studentów | USA

Szkolenie online 21. kwietnia 2021 13:00 - 16:00 EST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe Zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 6. maja 2021 8:30 - 12:30

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Plasticity 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Projektowanie plastyczne przekrojów zgodnie z metodą PIFM i sympleksową

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL AISC 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL SIA 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg SIA 263 (Norma szwajcarska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL IS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg IS 800:2007 (Norma indyjska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL BS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg BS 5950-1:2000 (Norma brytyjska) lub BS EN 1993-1-1 (EC 3: brytyjski załącznik krajowy)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL GB 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg GB 50017-2003 (Norma chińska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL CSA 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg CSA S16 (Norma kanadyjska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL AS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg AS 4100-1998 (Norma australijska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL NTC-DF 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg NTC-DF 2004 (Norma meksykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL SP 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie stalowych prętów wg SP 16.13330.2011 (Norma rosyjska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL SANS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg SANS 10162-1:2011 (Norma południowoafrykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL NBR 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ABNT NBR 8800:2008 (Norma brazylijska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL HK 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według hongkońskiej normy Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Fatigue Members 5.xx

Moduł dodatkowy

Projektowanie prętów i zbiorów prętów ze względu na zmęczenie wg EN 1993-1-9

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-ALUMINUM 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-ALUMINUM ADM 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów aluminiowych według ADM 2010, ADM 2015 i ADM 2020 (normy amerykańskie)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-PLATE-BUCKLING 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-FE-LTB 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Plasticity 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3

Plastyczne projektowanie przekrojów zgodnie z metodą PIFM i metodą sympleksową

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL AISC 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL SIA 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg SIA 263 (Norma szwajcarska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL IS 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg IS 800:2007 (Norma indyjska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL BS 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg BS 5950-1:2000 (Norma brytyjska) lub BS EN 1993-1-1 (EC 3: brytyjski załącznik krajowy)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL GB 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg GB 50017-2003 (Norma chińska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL CSA 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg CSA S16-09 (Norma kanadyjska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL AS 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg AS 4100-1998 (Norma australijska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL NTC-DF 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg NTC-DF 2004 (Norma meksykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL SP 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg SP 16.13330.2011 (Norma rosyjska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL SANS 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg SANS 10162-1:2011 (Norma południowoafrykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL NBR 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ABNT NBR 8800:2008 (Norma brazylijska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL HK 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według hongkońskiej normy Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Fatigue Members 8.xx

Moduł dodatkowy

Projektowanie prętów i zbiorów prętów ze względu na zmęczenie według EN 1993-1-9

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
ALUMINUM 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
ALUMINUM ADM 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów aluminiowych według ADM 2010, ADM 2015 (normy amerykańskie)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
PLATE-BUCKLING 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD