Moduły dodatkowe do konstrukcji stalowych i aluminiowych

Konstrukcje ze stali, stali nierdzewnej, aluminium i innych metali

Główne programy RFEM i RSTAB są podstawą systemu modułowego. Poniższa lista zawiera przegląd modułów dodatkowych opcjonalnie dostępnych dla konstrukcji stalowych, jak również metalowych i aluminiowych.

Moduły dodatkowe wymiarują pręty i powierzchnie według Eurokodu (zawierającego załączniki krajowe) i międzynarodowych norm.

 • Konstrukcja stalowa
 • Konstrukcja stalowa
 • Stalowa konstrukcja offshore
 • Hala stalowa
 • Budynek ze stali
 • Stalowa kopuła

Moduł dodatkowy RF-/STEEL dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL przeprowadza ogólną analizę naprężeń poprzez obliczenie naprężeń istniejących i porównanie ich z naprężeniami granicznymi.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL EC3 dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL EC3 może przeprowadzić wszystkie typowe obliczenia w stanie granicznym nośności, analizę stateczności i deformacji oraz obliczenia odporności ogniowej dla stali konstrukcyjnej według Eurokodu 3.

Wszystkie załączniki krajowe są zintegrowane.

RF-/STEEL Warping Torsion - rozszerzenie modułu

RF-/STEEL Warping Torsion jest rozszerzeniem modułów dodatkowych RF‑/STEEL EC3 i RF-/STEEL AISC.

Przeprowadza analizę momentu skręcania skrępowanego prętów zgodnie z analizą drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody i przy zastosowaniu imperfekcji w odniesieniu do kształtów drgań.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL Plasticity dla RFEM/RSTAB

RF-/STEEL Plasticity jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF-/STEEL-EC3. W RF-/STEEL Plasticity dostępne są następujące metody projektowania:

 • Przekroje składające się z dwóch lub trzech warstw (I-, C-, Z-, L-przekroje, kształtowniki, teowniki), stal płaska, rury i przekroje zamknięte wg metody Partial Internal Forces Method (PIF-Method) z redystrybucją opracowanej przez Kindmann/Frickel
 • Eliptyczne przekroje z analityczno-nieliniową optymalizacją
 • Metody dla przekrojów ogólnych:
  • metoda Partial Internal Forces bez redystrybucji opracowana przez Kindmann/Frickel
  • metoda sympleksowa

RF-/STEEL Cold-Formed Sections -rozszerzenie modułu

RF-/STEEL Cold-Formed Sections jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF-/STEEL EC3. W tym programie użytkownik może wykonać obliczenia stanu granicznego nośności i użytkowalności stalowych prętów zimnogiętych, zgodnie z poniższymi normami:  EN 1993-1-3  EN 1993-1-5.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL AISC dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL AISC służy do przeprowadzania obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według amerykańskiej normy ANSI/AISC 360-05 i ANSI/AISC 360-10.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL SIA dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL SIA służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym użytkowalności i nośności dla prętów i zbiorów prętów według szwajcarskiej normy SIA 263.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL IS dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL IS służy do wymiarowania stalowych prętów oraz zbiorów prętów w stanie granicznym nośności i użytkowalności według indyjskiej normy IS 800:2007.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL BS dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL BS służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według:

 • BS 5950-1:2000 (norma brytyjska),
 • BS EN 1993-1-1 (Eurokod 3: z brytyjskim załącznikiem krajowym).

Moduł dodatkowy RF-/STEEL GB dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL GB służy do przeprowadzania obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według normy chińskiej GB 50017-2003.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL CSA dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL CSA służy do przeprowadzania obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według kanadyjskich norm CSA S16-09, CSA S16-14 i CSA S16-19.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL AS dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL AS służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów stalowych i zbiorów prętów wg normy australijskiej AS 4100-1998 + załącznik 1 - 1999.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL NTC-DF dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/STEEL NTC-DF służy do sprawdzenia stanów granicznych nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według normy meksykańskiej NTC-RCDF (2004).

Moduł dodatkowy RF-/STEEL SP dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL SP służy do wymiarowania prętów stalowych i prętów ciągłych dla stanu granicznego nośności i użytkowalności według normy rosyjskiej SP 16.13330.2017.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL SANS dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL SANS służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według południowoafrykańskiej normy SANS 10162-1:2011.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL NBR dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/STEEL NBR  służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów według normy brazylijskiej ABNT NBR 8800:2008.

Moduł dodatkowy RFEM/RSTAB RF-/STEEL HK

Moduł dodatkowy RF/STEEL HK służy do wymiarowania prętów stalowych dla stanu granicznego nośności i użytkowalności zgodnie z normą dla konstrukcji wykonanych ze stali 2011 (Departament Budynków-Hongkong).

Moduł dodatkowy RF-/STEEL Fatigue Members dla RFEM/RSTAB

Dzięki modułowi dodatkowemu RF-/STEEL Fatigue Members można zaprojektować pręty stalowe i zbiory prętów ze względu na zmęczenie według normy EN 1993-1-9. 

Moduł dodatkowy RF-/ALUMINIUM dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/ALUMINIUM służy do wymiarowania aluminiowych prętów i zbiorów prętów w stanie granicznym nośności i użytkowalności według normy EN 1999-1-1:2007 (Eurokod 9).

Moduł dodatkowy RF-/ALUMINUM ADM dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/ALUMINIUM ADM służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów według amerykańskich norm ADM 2010, ADM 2015 i ADM 2020.

Samodzielny program RF-/PLATE-BUCKLING lub moduł dodatkowy dla RFEM/RSTAB

RF-PLATE-BUCKLING to program służący do prowadzenia analizy wyboczenia prostokątnych płyt według normy EN 1993-1-5:200 i  DIN 18800-3:1990-11.

Płyty mogą posiadać usztywnienia poziome lub pionowe (na przykład płaskowniki, kątowniki, usztywnienia teowe, usztywnienia trapezowe, przekroje ceownikowe). 

Moduł dodatkowy RF-/FE-LTB dla RFEM/RSTAB

Dodatkowy moduł RF-/FE-LTB służy do wydzielania płaskich elementów konstrukcji z modeli przestrzennych programu RFEM/RSTAB i wymiarowania ich według analizy drugiego rzędu na wyboczenie skrętne z uwzględnieniem zwichrzenia.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

RFEM
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM
RF-STEEL Plasticity

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Projektowanie plastyczne przekrojów zgodnie z metodą PIFM i sympleksową

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM
RF-STEEL AISC

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL SIA (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg SIA 263 (Norma szwajcarska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL IS

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg IS 800:2007 (Norma indyjska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL BS (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg BS 5950-1:2000 (Norma brytyjska) lub BS EN 1993-1-1 (EC 3: brytyjski załącznik krajowy)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL GB

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg GB 50017-2003 (Norma chińska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL CSA

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg CSA S16 (Norma kanadyjska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL AS

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg AS 4100-1998 (Norma australijska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL NTC-DF

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg NTC-DF 2004 (Norma meksykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL SP

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie stalowych prętów wg SP 16.13330.2011 (Norma rosyjska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL SANS

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg SANS 10162-1:2011 (Norma południowoafrykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL NBR

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ABNT NBR 8800:2008 (Norma brazylijska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL HK

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według hongkońskiej normy Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL Fatigue Members (en)

Moduł dodatkowy

Projektowanie prętów i zbiorów prętów ze względu na zmęczenie wg EN 1993-1-9

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM
RF-ALUMINUM

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-ALUMINUM ADM

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów aluminiowych według ADM 2010, ADM 2015 i ADM 2020 (normy amerykańskie)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-PLATE-BUCKLING

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RFEM
RF-FE-LTB

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB
STEEL Plasticity

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3

Plastyczne projektowanie przekrojów zgodnie z metodą PIFM i metodą sympleksową

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB
STEEL AISC

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL SIA (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg SIA 263 (Norma szwajcarska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL IS

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg IS 800:2007 (Norma indyjska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL BS (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg BS 5950-1:2000 (Norma brytyjska) lub BS EN 1993-1-1 (EC 3: brytyjski załącznik krajowy)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL GB

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg GB 50017-2003 (Norma chińska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL CSA

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg CSA S16-09 (Norma kanadyjska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL AS

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg AS 4100-1998 (Norma australijska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL NTC-DF

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg NTC-DF 2004 (Norma meksykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL SP

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg SP 16.13330.2011 (Norma rosyjska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL SANS

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg SANS 10162-1:2011 (Norma południowoafrykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL NBR

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ABNT NBR 8800:2008 (Norma brazylijska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL HK

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według hongkońskiej normy Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL Fatigue Members (en)

Moduł dodatkowy

Projektowanie prętów i zbiorów prętów ze względu na zmęczenie według EN 1993-1-9

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB
ALUMINUM

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB
ALUMINUM ADM

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów aluminiowych według ADM 2010, ADM 2015 (normy amerykańskie)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB
RF-PLATE-BUCKLING (en)

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB
FE-LTB (en)

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD