Moduł dodatkowy RF-/ALUMINIUM dla RFEM/RSTAB

Wideo produktu: Moduł dodatkowy RF-/ALUMINUM

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu 9

Dodatkowy moduł RF-/ALUMINIUM służy do wymiarowania aluminiowych prętów i zbiorów prętów w stanie granicznym nośności i użytkowalności według normy:

 • European Union EN 1999-1-1:2007 (Eurokod 9)

 1. .2 Materials

  Funkcje programu

  • Obliczenia dla rozciągania, ściskania, zginania, ścinania oraz kombinacji sił wewnętrznych
  • Analiza stateczności dla wyboczenia giętnego, wyboczenia skrętnego i zwichrzenia
  • Automatyczne określanie krytycznych obciążeń wyboczeniowych i momentu krytycznego dla zwichrzenia dla ogólnych oddziaływań naprężeń i warunków podporowych przy użyciu specjalnego programu dla MES (analiza wartości własnej) zintegrowanego w module
  • Możliwość zastosowania osobnej podpory bocznej dla belek
  • Automatyczna klasyfikacja przekrojów
  • Integracja parametrów z załączników krajowych dla następujących krajów: 
   •  BS EN 1999-1-1/NA:2009 (Wielka Brytania)
   •  DIN EN 1999-1-1/NA:2010-12 (Niemcy)
   •  NBN EN 1999-1-1/ANB:2011-03 (Belgia)
   •  CYS EN 1999-1-1/NA:2009-07 (Cypr)
   •  CSN EN 1999-1-1/NA:2009-02 (Czechy)
   •  DK EN 1999-1-1/NA:2013-05 (Dania)
   • Finland SFS EN 1999-1-1/NA:2016-12 (Finlandia)
   • Greece ELOT EN 1999-1-1/NA:2010-11 (Grecja)
   •  UNI EN 1999-1-1/NA:2011-02 (Włochy)
   •  IS EN 1999-1-1/NA:2010-03 (Irlandia)
   •  LST EN 1999-1-1/NA:2011-09 (Litwa)
   •  LU EN 1991‑1‑1:2007/AN‑LU:2011 (Luksemburg)
   •  NEN EN 1999-1-1/NB:2011-12 (Holandia)
   • Poland PN EN 1999-1-1/NA:2011-01 (Polska)
   •  STN EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Słowacja)
   •  SS EN 1999-1-1/NA:2011-04 (Szwecja)
  • Obliczenia w stanie granicznym użytkowalności dla charakterystycznych, częstych lub quasi-stałych sytuacji obliczeniowych
  • Uwzględnienie spoin poprzecznych
  • Szeroki wybór dostępnych przekrojów, na przykład przekroje I i C, prostokątne przekroje o kształtach zamkniętych, przekroje kwadratowe, kątowniki o jednakowych lub różnych ramionach, stal płaska, pręty okrągłe
  • Przejrzyście ułożone tabele wyników
  • Automatyczna optymalizacja przekrojów
  • Szczegółowe dokumentowanie wyników z odniesieniem do równań obliczeniowych używanych i opisanych w normie
  • Wiele opcji filtrowania i układania wyników, włącznie w wynikami ułożonymi według prętów, przekrojów, miejsc x lub przypadków, grup i kombinacji obciążeń
  • Tabela wyników dla smukłości prętów i głównych sił wewnętrznych
  • Wykaz materiałów wraz z ciężarem i objętością
  • Pełna integracja z programem RFEM/RSTAB
  • Jednostki metryczne i anglosaskie
 2. Details - Stability

  Praca z modułem RF-/ALUMINIUM

  Dane określane w programie RFEM/RSTAB na temat materiału, obciążeń i kombinacji obciążeń należy wprowadzić według metody obliczeniowej opisanej w Eurokodzie. Biblioteka materiałów programu RFEM/RSTAB zawiera już odpowiednie materiały. Oprócz tego możliwe jest automatyczne tworzenie odpowiednich kombinacji obciążeń według Eurokodu, jak również ręczne generowanie wszystkich kombinacji w programie RFEM/RSTAB.

  W dodatkowym module RF-/ALUMINIUM należy najpierw wybrać pręty i zbiory prętów, które mają zostać obliczone, po czym określa się przypadki, grupy i kombinacje obciążeń do obliczeń. Podczas kolejnych kroków można edytować wstępne ustawienia dla bocznych podpór pośrednich oraz długości efektywnych.

  Jeżeli używane są pręty ciągłe, można zdefiniować osobne warunki podparcia oraz mimośrody dla każdego węzła pośredniego pojedynczych prętów. Następnie, w tle programu, specjalne narzędzie MES określa obciążenia krytyczne oraz momenty wymagane dla analizy stateczności.

 3. Obraz 01 - .1 Design by Load Case

  Wyniki

  Pierwsza tabela wyników zawiera maksymalne stopnie wykorzystania wraz z odpowiednimi obliczeniami dla każdego obliczanego przypadku, grupy i kombinacji obciążeń. Kolejne tabele pokazują wszystkie wyniki szczegółowe ułożone według specyficznych tematów w rozwijanych elementach menu.

  Oprócz tego można wyświetlać wszystkie wyniki pośrednie dla każdego miejsca wzdłuż prętów. W ten sposób można łatwo prześledzić, jak zostały przeprowadzone poszczególne obliczenia.

  Pełne dane modułu stanowią część protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB. Jego zawartość oraz ilość wyników można dowolnie wybrać dla poszczególnych obliczeń.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
1 480,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje szklane
RF-GLASS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie pojedynczych, laminowanych i zespolonych tafli szklanych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Inne
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
FOUNDATION Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Inne
DEFORM 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RSTAB Połączenia
HSS 8.xx

Moduł dodatkowy

Obliczenia spawanych połączeń przekrojów rurowych według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Połączenia
RF-HSS 5.xx

Moduł dodatkowy

Obliczenia spawanych połączeń przekrojów rurowych według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Inne
RSMOVE 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RSTAB Inne
SUPER-RC 8.xx

Moduł dodatkowy

Superpozycja wyników z różnych etapów konstrukcji ze zmiennymi warunkami konstrukcji i obciążenia

Cena pierwszej licencji
220,00 USD