Moduł dodatkowy RF-/ALUMINIUM dla RFEM/RSTAB

Wideo produktu: Moduł dodatkowy RF-/ALUMINUM

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu 9

Dodatkowy moduł RF-/ALUMINIUM służy do wymiarowania aluminiowych prętów i zbiorów prętów w stanie granicznym nośności i użytkowalności według normy:

 • European Union EN 1999-1-1:2007 (Eurokod 9)

 1. 1.2 Materiały

  Funkcje programu

  • Obliczenia dla rozciągania, ściskania, zginania, ścinania oraz kombinacji sił wewnętrznych
  • Analiza stateczności dla wyboczenia giętnego, wyboczenia skrętnego i zwichrzenia
  • Automatyczne określanie krytycznych obciążeń wyboczeniowych i momentu krytycznego dla zwichrzenia dla ogólnych oddziaływań naprężeń i warunków podporowych przy użyciu specjalnego programu dla MES (analiza wartości własnej) zintegrowanego w module
  • Możliwość zastosowania osobnej podpory bocznej dla belek
  • Automatyczna klasyfikacja przekrojów
  • Integracja parametrów z załączników krajowych dla następujących krajów: 
   •  BS EN 1999-1-1/NA:2009 (Wielka Brytania)
   •  DIN EN 1999-1-1/NA:2010-12 (Niemcy)
   •  NBN EN 1999-1-1/ANB:2011-03 (Belgia)
   •  CYS EN 1999-1-1/NA:2009-07 (Cypr)
   •  CSN EN 1999-1-1/NA:2009-02 (Czechy)
   •  DK EN 1999-1-1/NA:2007-11 (Dania)
   •  UNI EN 1999-1-1/NA:2011-02 (Włochy)
   •  IS EN 1999-1-1/NA:2010-03 (Irlandia)
   •  LST EN 1999-1-1/NA:2011-09 (Litwa)
   •  LU EN 1991‑1‑1:2007/AN‑LU:2011 (Luksemburg)
   •  NEN EN 1999-1-1/NB:2011-12 (Holandia)
   •  STN EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Słowacja)
   •  SS EN 1999-1-1/NA:2011-04 (Szwecja)
  • Obliczenia w stanie granicznym użytkowalności dla charakterystycznych, częstych lub quasi-stałych sytuacji obliczeniowych
  • Uwzględnienie spoin poprzecznych
  • Szeroki wybór dostępnych przekrojów, na przykład przekroje I i C, prostokątne przekroje o kształtach zamkniętych, przekroje kwadratowe, kątowniki o jednakowych lub różnych ramionach, stal płaska, pręty okrągłe
  • Przejrzyście ułożone tabele wyników
  • Automatyczna optymalizacja przekrojów
  • Szczegółowe dokumentowanie wyników z odniesieniem do równań obliczeniowych używanych i opisanych w normie
  • Wiele opcji filtrowania i układania wyników, włącznie w wynikami ułożonymi według prętów, przekrojów, miejsc x lub przypadków, grup i kombinacji obciążeń
  • Tabela wyników dla smukłości prętów i głównych sił wewnętrznych
  • Wykaz materiałów wraz z ciężarem i objętością
  • Pełna integracja z programem RFEM/RSTAB
  • Jednostki metryczne i anglosaskie
 2. Szczegółowe ustawienia dla obliczeń

  Praca z modułem RF-/ALUMINIUM

  Dane określane w programie RFEM/RSTAB na temat materiału, obciążeń i kombinacji obciążeń należy wprowadzić według metody obliczeniowej opisanej w Eurokodzie. Biblioteka materiałów programu RFEM/RSTAB zawiera już odpowiednie materiały. Oprócz tego możliwe jest automatyczne tworzenie odpowiednich kombinacji obciążeń według Eurokodu, jak również ręczne generowanie wszystkich kombinacji w programie RFEM/RSTAB.

  W dodatkowym module RF-/ALUMINIUM należy najpierw wybrać pręty i zbiory prętów, które mają zostać obliczone, po czym określa się przypadki, grupy i kombinacje obciążeń do obliczeń. Podczas kolejnych kroków można edytować wstępne ustawienia dla bocznych podpór pośrednich oraz długości efektywnych.

  Jeżeli używane są pręty ciągłe, można zdefiniować osobne warunki podparcia oraz mimośrody dla każdego węzła pośredniego pojedynczych prętów. Następnie, w tle programu, specjalne narzędzie MES określa obciążenia krytyczne oraz momenty wymagane dla analizy stateczności.

 3. Obliczenia według przypadków obciążeń

  Wyniki

  Pierwsza tabela wyników zawiera maksymalne stopnie wykorzystania wraz z odpowiednimi obliczeniami dla każdego obliczanego przypadku, grupy i kombinacji obciążeń. Kolejne tabele pokazują wszystkie wyniki szczegółowe ułożone według specyficznych tematów w rozwijanych elementach menu.

  Oprócz tego można wyświetlać wszystkie wyniki pośrednie dla każdego miejsca wzdłuż prętów. W ten sposób można łatwo prześledzić, jak zostały przeprowadzone poszczególne obliczenia.

  Pełne dane modułu stanowią część protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB. Jego zawartość oraz ilość wyników można dowolnie wybrać dla poszczególnych obliczeń.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
1 480,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

RFEM Konstrukcje szklane
RF-GLASS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie pojedynczych, laminowanych i zespolonych tafli szklanych