Moduły dodatkowe do połączeń

Moduł dodatkowy RF-/FRAME-JOINT Pro dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/FRAME-JOINT Pro tworzy i klasyfikuje połączenia sworzniowe przenoszące zginanie pomiędzy słupami i belkami poziomymi.

Sztywne połączenia sworzniowe obliczane są przy wykorzystaniu metody obciążenia granicznego według Eurokodu 3 lub DIN 18800. 
Program pozwala również na stosowanie usztywnień, dodatkowych płyt na środniku oraz płyt czołowych, a oprócz tego umożliwia sprawdzenie, czy projektowane połączenia można ześrubować.

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - DSTV dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - DSTV służy do wymiarowania połączeń przenoszących moment oraz połączeń przegubowych belek dwuteowych dla prętów według niemieckich wytycznych "Normowe połączenia w konstrukcjach stalowych". Nośności obliczeniowe określane są według następujących norm:

  • DIN EN 1993-1-8: Pełna wersja 2013

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - Pinned dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - Pinned umożliwia konfigurowanie i projektowanie połączeń na ścinanie w belkach dwuteowych według Eurokodu 3.

Dostępne są cztery typy: połączenie środnika kątownikiem, połączenie z przykładką środnika w postaci blachy, połączenie na blachę doczołową, połączenie na blachę doczołową z podkładką.

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - Column Base dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - Column Base umożliwia wymiarowanie przegubowych i utwierdzonych podstaw słupów według:

  • EN 1993-1-8 (zawiera załączniki krajowe)

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - Tower dla RFEM/RSTAB

Dzięki modułowi dodatkowemu RF-/JOINTS Steel - Tower możliwe jest wymiarowanie węzłów przegubowych o połączeniach śrubowych dla prętów stosowanych w kratowych konstrukcjach wsporczych zgodnie z:

  • EN 1993-1-8 (zawierający załączniki krajowe)

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - SIKLA dla RFEM/RSTAB

RF-/JOINTS Steel - SIKLA przeprowadza wymiarowanie połączeń dla połączeń mocujących zgodnie z German Expert Opinion (GS) oraz Raportem z badań nr K14‑6005‑3.

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-JOINTS Timber - Steel to Timber służy do projektowania pośrednich połączeń za pomocą blach. Dostępne są następujące łączniki: kołki, śruby, gwoździe i wkręty. Obliczenia przeprowadzane są zgodnie z normą:

  • EN 1995-1-1 (zawierającą załączniki krajowe)
  • ANSI/AWC NDS-2015 (zawierającą LRFD i ADS)

Moduł dodatkowy RF-/LIMITS dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/LIMITS analizuje nośność prętów, końców prętów, węzłów, podpór węzłowych i powierzchni za pomocą określonej nośności granicznej.

Baza danych z możliwością rozszerzania zawiera elementy łączące dla drewna i stali (znormalizowane połączenia w konstrukcjach stalowych według EC 3).

Moduł dodatkowy RF-/HSS dla RFEM/RSTAB

RF-/HSS jest dodatkowym modułem służącym do projektowania połączeń przekrojów rurowych lub modyfikowania połączeń już istniejących.

Obliczenia możliwe są dla płaszczyznowych i przestrzennych węzłów kratownicy, zawierających okrągłe, kwadratowe lub prostokątne przekroje rurowe. RF-/HSS prowadzi obliczenia w stanie granicznym nośności według specyfikacji zawartych w Eurokodzie 3 (EN 1993-1-8:2005).

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Wideo: połączenia stalowe

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Projekty klientów i przykłady zastosowań | Połączenia