SHAPE-MASSIVE - Przekroje masywne

Naprężenia w szynie

Wyniki - Naprężenia w szynie

Naprężenia stali i wymagane zbrojenie

Wyniki - Naprężenie w stali i wymagane zbrojenie

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Charakterystyki przekrojów masywnych, analiza naprężeń i wymiarowanie betonu zbrojonego

Samodzielny program SHAPE-MASSIVE służy do określania charakterystyk i naprężeń przekrojów masywnych o dowolnym kształcie. Oprócz tego można w nim prowadzić wymiarowanie żelbetu dla siły osiowej, sił tnących, skręcania i dwuosiowych momentów zginających według Eurokodu 2 i innych norm.

SHAPE-MASSIVE posiada interfejs dla programów RSTAB i RFEM, dzięki czemu jego przekroje są również dostępne w programie dla konstrukcji szkieletowych RSTAB oraz dla elementów skończonych RFEM. Na tej samej zasadzie możliwy jest także import sił wewnętrznych z tych programów do SHAPE-MASSIVE oraz wykorzystanie ich w obliczeniach.

Przekroje można definiować graficznie, tabelarycznie lub poprzez import pliku DXF.

 1. Funkcje programu

  • Modelowanie przekroju przy użyciu powierzchni ograniczonych wielokątami, otworami i powierzchniami punktowymi (pręty zbrojeniowe)
  • Automatyczny lub definiowany przez użytkownika układ punktów naprężeniowych
  • Rozszerzalna biblioteka materiałów: betonu, stali i stali zbrojeniowej
  • Charakterystyki dla przekrojów z betonu zbrojonego i przekrojów złożonych
  • Analiza naprężeń według teorii Tresci lub von Misesa
  • Wymiarowanie przekrojów z betonu zbrojonego według
   •  EN 1992-1-1:2004
   •  DIN 1045-1:2008-08
   •  DIN 1045:1988-07
   •  ÖNORM B 4700: 2001-06-01
  • Następujące załączniki krajowe zostały aktualizowane do projektowania według EN 1992-1-1:2004:
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2008-04 (Polska)
   • United Kingdom NA to BS EN 1992-1-1:2004 (Wielka Brytania)
   •  DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Niemcy)
   •  ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Austria)
   • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgia)
   • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
   • Cyprus NA to CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
   •  CSN EN 1992-1-1/NA:2006-11 (Czechy)
   •  EN 1992-1-1 DK NA:2007-11 (Dania)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finlandia)
   •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francja)
   •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litwa)
   •  NEN-EN 1992-1-1/NA:2011-11 (Holandia)
   •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
   •  UNE EN 1992-1-1/NA:2010-11 (Hiszpania)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)
  • Wymiarowanie betonu zbrojonego na naprężenia i odkształcenia, bezpieczeństwo obliczeniowe lub obliczenia bezpośrednie
  • Wykaz zbrojenia oraz całkowitego pola zbrojenia
  • Protokół wydruku z możliwością wydruku jego skróconej wersji
 2. Dane ogólne przekroju

  Wprowadzanie danych

  Przekrój można dowolnie modelować przy użyciu powierzchni ograniczonych liniami wielokątów, wraz z otworami i powierzchniami punktowymi (pręty zbrojeniowe). Oprócz tego można zaimportować geometrię przy użyciu interfejsu DXF. Obszerna biblioteka materiałów ułatwia modelowanie przekrojów złożonych.

  Stopniowanie zbrojenia można uwzględnić przy użyciu średnic granicznych i priorytetów. Ponadto można uwzględnić odpowiednie otuliny betonowe oraz sprężenie.
 3. Charakterystyki przekroju

  Charakterystyki przekroju

  • Pole całkowite A
  • Pola ścinania Ay i Az z i bez ścinania poprzecznego
  • Położenie środka ciężkości yS, zS
  • Geometryczne momenty bezwładności Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip
  • Pochylenie osi głównych a
  • Promienie bezwładności iy, iz, iyz, iu, iv, ip
  • Moment bezwładności przy skręcaniu swobodnym J
  • Ciężar przekroju G i obwód przekroju U
  • Położenie środka ścinania yM, zM
  • Stałe skręcania nieswobodnego Iw,S, Iw,M
  • Maksymalne i minimalne moduły przekroju Sy, Sz, Su, Sv i St
  • Plastyczne wskaźniki zginania Zy, Zz, Zu, Zv
  • Funkcja naprężenia według Prandtla F
  • Pochodna F w odniesieniu do y i z
  • Zwichrzenie w
 4. Naprężenia normalne sigma-x

  Analiza naprężeń

  • Naprężenia normalne sx wywołane siłą osiową i zginaniem
  • Naprężenia styczne t wywołane siłami tnącymi i skręcaniem
  • Naprężenia zastępcze seqv z porównaniem do naprężeń granicznych
  • Stopnie wykorzystania odniesione do naprężeń granicznych
  • Naprężenie normalne sx wywołane jednostkową siłą osiową N
  • Naprężenie styczne t wywołane jednostkowymi siłami tnącymi Vy, Vz, Vu, Vv
  • Naprężenia normalne sx wywołane momentami jednostkowymi My, Mz, Mu, Mv
 5. Naprężenia w betonie i prętach zbrojeniowych

  Wymiarowanie betonu zbrojonego

  • Naprężenia s i odkształcenia e betonu i zbrojenia bez uwzględniania wytrzymałości betonu na rozciąganie (stan zarysowany)
  • Obliczenia w stanie granicznym nośności (istniejący stopień bezpieczeństwa) lub dla określonych sił wewnętrznych
  • Położenie osi neutralnych aN, y0,N, z0,N
  • Zakrzywienia ky, kz
  • Odkształcenia w neutralnym środku e0 i główne naprężenia na krawędzi ściskanej e1 oraz na krawędzi rozciąganej e2
  • Główne naprężenie w stali e2s
 6. Protokół wydruku

  Wyniki

  Wszystkie wyniki można wyświetlać numerycznie i graficznie. W przypadku wizualizacji wyników, narzędzia wyboru pozwalają na ich szczegółową ocenę.

  Protokół wydruku jest zgodny z wysokimi standardami programów RSTAB RFEM. Modyfikacje przekroju aktualizowane są automatycznie. Oprócz tego można tworzyć skrócony protokół, zawierający wszystkie odpowiednie dane przekroju i rysunki określone przez użytkownika.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów? Potrzebują Państwo porady podczas pracy przy bieżącym projekcie? Zachęcamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
1 120,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.