SHAPE-MASSIVE - Przekroje masywne

Naprężenia w szynie

Wyniki - Naprężenia w szynie

Naprężenia stali i wymagane zbrojenie

Wyniki - Naprężenie w stali i wymagane zbrojenie

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Charakterystyki przekrojów masywnych, analiza naprężeń i wymiarowanie betonu zbrojonego

Samodzielny program SHAPE-MASSIVE służy do określania charakterystyk i naprężeń przekrojów masywnych o dowolnym kształcie. Oprócz tego można w nim prowadzić wymiarowanie żelbetu dla siły osiowej, sił tnących, skręcania i dwuosiowych momentów zginających według Eurokodu 2 i innych norm.

SHAPE-MASSIVE posiada interfejs dla programów RSTAB i RFEM, dzięki czemu jego przekroje są również dostępne w programie dla konstrukcji szkieletowych RSTAB oraz dla elementów skończonych RFEM. Na tej samej zasadzie możliwy jest także import sił wewnętrznych z tych programów do SHAPE-MASSIVE oraz wykorzystanie ich w obliczeniach.

Przekroje można definiować graficznie, tabelarycznie lub poprzez import pliku DXF.

 1. Funkcje programu

  • Modelowanie przekroju przy użyciu powierzchni ograniczonych wielokątami, otworami i powierzchniami punktowymi (pręty zbrojeniowe)
  • Automatyczny lub definiowany przez użytkownika układ punktów naprężeniowych
  • Rozszerzalna biblioteka materiałów: betonu, stali i stali zbrojeniowej
  • Charakterystyki dla przekrojów z betonu zbrojonego i przekrojów złożonych
  • Analiza naprężeń według teorii Tresci lub von Misesa
  • Wymiarowanie przekrojów z betonu zbrojonego według
   •  EN 1992-1-1:2004
   •  DIN 1045-1:2008-08
   •  DIN 1045:1988-07
   •  ÖNORM B 4700: 2001-06-01
  • Następujące załączniki krajowe zostały aktualizowane do projektowania według EN 1992-1-1:2004:
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2008-04 (Polska)
   • United Kingdom NA to BS EN 1992-1-1:2004 (Wielka Brytania)
   •  DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Niemcy)
   •  ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Austria)
   • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgia)
   • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
   • Cyprus NA to CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
   •  CSN EN 1992-1-1/NA:2006-11 (Czechy)
   •  EN 1992-1-1 DK NA:2007-11 (Dania)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finlandia)
   •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francja)
   •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litwa)
   •  NEN-EN 1992-1-1/NA:2011-11 (Holandia)
   •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
   •  UNE EN 1992-1-1/NA:2010-11 (Hiszpania)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)
  • Wymiarowanie betonu zbrojonego na naprężenia i odkształcenia, bezpieczeństwo obliczeniowe lub obliczenia bezpośrednie
  • Wykaz zbrojenia oraz całkowitego pola zbrojenia
  • Protokół wydruku z możliwością wydruku jego skróconej wersji
 2. Dane ogólne przekroju

  Wprowadzanie danych

  Przekrój można dowolnie modelować przy użyciu powierzchni ograniczonych liniami wielokątów, wraz z otworami i powierzchniami punktowymi (pręty zbrojeniowe). Oprócz tego można zaimportować geometrię przy użyciu interfejsu DXF. Obszerna biblioteka materiałów ułatwia modelowanie przekrojów złożonych.

  Stopniowanie zbrojenia można uwzględnić przy użyciu średnic granicznych i priorytetów. Ponadto można uwzględnić odpowiednie otuliny betonowe oraz sprężenie.
 3. Charakterystyki przekroju

  Charakterystyki przekroju

  • Pole całkowite A
  • Pola ścinania Ay i Az z i bez ścinania poprzecznego
  • Położenie środka ciężkości yS, zS
  • Geometryczne momenty bezwładności Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip
  • Pochylenie osi głównych a
  • Promienie bezwładności iy, iz, iyz, iu, iv, ip
  • Moment bezwładności przy skręcaniu swobodnym J
  • Ciężar przekroju G i obwód przekroju U
  • Położenie środka ścinania yM, zM
  • Stałe skręcania nieswobodnego Iw,S, Iw,M
  • Maksymalne i minimalne moduły przekroju Sy, Sz, Su, Sv i St
  • Plastyczne wskaźniki zginania Zy, Zz, Zu, Zv
  • Funkcja naprężenia według Prandtla F
  • Pochodna F w odniesieniu do y i z
  • Zwichrzenie w
 4. Naprężenia normalne sigma-x

  Analiza naprężeń

  • Naprężenia normalne sx wywołane siłą osiową i zginaniem
  • Naprężenia styczne t wywołane siłami tnącymi i skręcaniem
  • Naprężenia zastępcze seqv z porównaniem do naprężeń granicznych
  • Stopnie wykorzystania odniesione do naprężeń granicznych
  • Naprężenie normalne sx wywołane jednostkową siłą osiową N
  • Naprężenie styczne t wywołane jednostkowymi siłami tnącymi Vy, Vz, Vu, Vv
  • Naprężenia normalne sx wywołane momentami jednostkowymi My, Mz, Mu, Mv
 5. Naprężenia w betonie i prętach zbrojeniowych

  Wymiarowanie betonu zbrojonego

  • Naprężenia s i odkształcenia e betonu i zbrojenia bez uwzględniania wytrzymałości betonu na rozciąganie (stan zarysowany)
  • Obliczenia w stanie granicznym nośności (istniejący stopień bezpieczeństwa) lub dla określonych sił wewnętrznych
  • Położenie osi neutralnych aN, y0,N, z0,N
  • Zakrzywienia ky, kz
  • Odkształcenia w neutralnym środku e0 i główne naprężenia na krawędzi ściskanej e1 oraz na krawędzi rozciąganej e2
  • Główne naprężenie w stali e2s
 6. Protokół wydruku

  Wyniki

  Wszystkie wyniki można wyświetlać numerycznie i graficznie. W przypadku wizualizacji wyników, narzędzia wyboru pozwalają na ich szczegółową ocenę.

  Protokół wydruku jest zgodny z wysokimi standardami programów RSTAB RFEM. Modyfikacje przekroju aktualizowane są automatycznie. Oprócz tego można tworzyć skrócony protokół, zawierający wszystkie odpowiednie dane przekroju i rysunki określone przez użytkownika.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena (bez VAT)

Cena
1 120,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.