SHAPE-MASSIVE - Przekroje masywne

Naprężenia w szynie

Wyniki - Naprężenia w szynie

Naprężenia stali i wymagane zbrojenie

Wyniki - Naprężenie w stali i wymagane zbrojenie

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Charakterystyki przekrojów masywnych, analiza naprężeń i wymiarowanie betonu zbrojonego

Samodzielny program SHAPE-MASSIVE służy do określania charakterystyk i naprężeń przekrojów masywnych o dowolnym kształcie. Oprócz tego można w nim prowadzić wymiarowanie żelbetu dla siły osiowej, sił tnących, skręcania i dwuosiowych momentów zginających według Eurokodu 2 i innych norm.

SHAPE-MASSIVE posiada interfejs dla programów RSTAB i RFEM, dzięki czemu jego przekroje są również dostępne w programie dla konstrukcji szkieletowych RSTAB oraz dla elementów skończonych RFEM. Na tej samej zasadzie możliwy jest także import sił wewnętrznych z tych programów do SHAPE-MASSIVE oraz wykorzystanie ich w obliczeniach.

Przekroje można definiować graficznie, tabelarycznie lub poprzez import pliku DXF.

 1. Funkcje programu

  • Modelowanie przekrojów przy użyciu powierzchni, otworów i obszarów punktowych (zbrojenia) ograniczonych wielokątami
  • Automatyczne lub indywidualne ustawienie punktów naprężenia
  • Rozszerzalna biblioteka materiałów betonowych, stalowych i zbrojeniowych
  • Właściwości przekroju żelbetowego i kompozytowego
  • Analiza naprężeń z hipotezą plastyczności według von Misesa i Tresca
  • Konstrukcja żelbetowa według:
   • DeutschlandDIN 1045-1: 2008-08
   • DeutschlandDIN 1045: 1988-07
   • ÖNORM B 4700: 2001-06-01
   • European UnionEN 1992-1-1: 2004
  • W przypadku projektu zgodnego z EN 1992-1-1: 2004 dostępne są następujące Załączniki krajowe:
   • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA: 2013-04 (Niemcy)
   • NEN-EN 1992-1-1/NA: 2011-11 (Holandia)
   • CSN EN 1992-1-1/NA: 2006-11 (Republika Czeska)
   • ÖNORM B 1992-1-1: 2011-12 (Austria)
   • UNE EN 1992-1-1/NA: 2010-11 (Hiszpania)
   • EN 1992-1-1 DK NA: 2007-11 (Dania)
   • SIST EN 1992-1-1: 2005/A101: 2006 (Słowenia)
   • NF EN 1992-1-1/NA: 2007-03 (Francja)
   • STN EN 1992-1-1/NA: 2008-06 (Słowacja)
   • SFS EN 1992-1-1/NA: 2007-10 (Finlandia)
   • NA zgodnie z BS EN 1992-1-1: 2004 (Wielka Brytania)
   • SS EN 1992-1-1/NA: 2008-06 (Singapur)
   • NP EN 1992-1-1/NA: 2010-02 (Portugalia)
   • UNI EN 1992-1-1/NA: 2007-07 (Włochy)
   • SS EN 1992-1-1/NA: 2008 (Szwecja)
   • PN EN 1992-1-1/NA: 2008-04 (Polska)
   • NBN EN 1992-1-1 ANB: 2010 (Belgia)
   • NA do CYS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2009 (Cypr)
   • BDS EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 (Bułgaria)
   • LST EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 (Litwa)
   • SR EN 1992-1-1: 2004/NA: 2008 (Rumunia)

  Oprócz wymienionych powyżej załączników krajowych (NA) można również zdefiniować konkretną NA, stosując wartości graniczne i parametry zdefiniowane przez użytkownika.

  • Konstrukcja z betonu zbrojonego do obliczania naprężeń, bezpieczeństwa lub projektowania bezpośredniego
  • Wyniki listy zbrojenia i całkowitej powierzchni zbrojenia
  • Wydruk raportu z opcją wydrukowania krótkiego formularza
 2. Dane ogólne przekroju

  Wprowadzanie danych

  Przekrój można dowolnie modelować przy użyciu powierzchni ograniczonych liniami wielokątów, wraz z otworami i powierzchniami punktowymi (pręty zbrojeniowe). Oprócz tego można zaimportować geometrię przy użyciu interfejsu DXF. Obszerna biblioteka materiałów ułatwia modelowanie przekrojów złożonych.

  Stopniowanie zbrojenia można uwzględnić przy użyciu średnic granicznych i priorytetów. Ponadto można uwzględnić odpowiednie otuliny betonowe oraz sprężenie.
 3. Charakterystyki przekroju

  Charakterystyki przekroju

  • Pole całkowite A
  • Pola ścinania Ay i Az z i bez ścinania poprzecznego
  • Położenie środka ciężkości yS, zS
  • Geometryczne momenty bezwładności Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip
  • Pochylenie osi głównych a
  • Promienie bezwładności iy, iz, iyz, iu, iv, ip
  • Moment bezwładności przy skręcaniu swobodnym J
  • Ciężar przekroju G i obwód przekroju U
  • Położenie środka ścinania yM, zM
  • Stałe skręcania nieswobodnego Iw,S, Iw,M
  • Maksymalne i minimalne moduły przekroju Sy, Sz, Su, Sv i St
  • Plastyczne wskaźniki zginania Zy, Zz, Zu, Zv
  • Funkcja naprężenia według Prandtla F
  • Pochodna F w odniesieniu do y i z
  • Zwichrzenie w
 4. Naprężenia normalne sigma-x

  Analiza naprężeń

  • Naprężenia normalne sx wywołane siłą osiową i zginaniem
  • Naprężenia styczne t wywołane siłami tnącymi i skręcaniem
  • Naprężenia zastępcze seqv z porównaniem do naprężeń granicznych
  • Stopnie wykorzystania odniesione do naprężeń granicznych
  • Naprężenie normalne sx wywołane jednostkową siłą osiową N
  • Naprężenie styczne t wywołane jednostkowymi siłami tnącymi Vy, Vz, Vu, Vv
  • Naprężenia normalne sx wywołane momentami jednostkowymi My, Mz, Mu, Mv
 5. Naprężenia w betonie i prętach zbrojeniowych

  Wymiarowanie betonu zbrojonego

  • Naprężenia s i odkształcenia e betonu i zbrojenia bez uwzględniania wytrzymałości betonu na rozciąganie (stan zarysowany)
  • Obliczenia w stanie granicznym nośności (istniejący stopień bezpieczeństwa) lub dla określonych sił wewnętrznych
  • Położenie osi neutralnych aN, y0,N, z0,N
  • Zakrzywienia ky, kz
  • Odkształcenia w neutralnym środku e0 i główne naprężenia na krawędzi ściskanej e1 oraz na krawędzi rozciąganej e2
  • Główne naprężenie w stali e2s
 6. Protokół wydruku

  Wyniki

  Wszystkie wyniki można wyświetlać numerycznie i graficznie. W przypadku wizualizacji wyników, narzędzia wyboru pozwalają na ich szczegółową ocenę.

  Protokół wydruku jest zgodny z wysokimi standardami programów RSTAB RFEM. Modyfikacje przekroju aktualizowane są automatycznie. Oprócz tego można tworzyć skrócony protokół, zawierający wszystkie odpowiednie dane przekroju i rysunki określone przez użytkownika.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
1 120,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.