SHAPE-MASSIVE - Przekroje masywne

Dowolne przekroje masywne

 • Program THICKQ

Charakterystyki przekrojów masywnych, analiza naprężeń i wymiarowanie betonu zbrojonego

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Samodzielny program SHAPE-MASSIVE służy do określania charakterystyk i naprężeń przekrojów masywnych o dowolnym kształcie. Oprócz tego można w nim prowadzić wymiarowanie żelbetu dla siły osiowej, sił tnących, skręcania i dwuosiowych momentów zginających według Eurokodu 2 i innych norm.

SHAPE-MASSIVE posiada interfejs dla programów RSTAB i RFEM, dzięki czemu jego przekroje są również dostępne w programie dla konstrukcji szkieletowych RSTAB oraz dla elementów skończonych RFEM. Na tej samej zasadzie możliwy jest także import sił wewnętrznych z tych programów do SHAPE-MASSIVE oraz wykorzystanie ich w obliczeniach.

Przekroje można definiować graficznie, tabelarycznie lub poprzez import pliku DXF.

 1. Funkcje programu

  • Modelowanie przekrojów przy użyciu powierzchni, otworów i obszarów punktowych (zbrojenia) ograniczonych wielokątami
  • Automatyczne lub indywidualne ustawienie punktów naprężenia
  • Rozszerzalna biblioteka materiałów betonowych, stalowych i zbrojeniowych
  • Właściwości przekroju żelbetowego i kompozytowego
  • Analiza naprężeń z hipotezą plastyczności według von Misesa i Tresca
  • Konstrukcja żelbetowa według:
   • DeutschlandDIN 1045-1: 2008-08
   • DeutschlandDIN 1045: 1988-07
   • ÖNORM B 4700: 2001-06-01
   • European UnionEN 1992-1-1: 2004
  • W przypadku projektu zgodnego z EN 1992-1-1: 2004 dostępne są następujące Załączniki krajowe:
   • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA: 2013-04 (Niemcy)
   • NEN-EN 1992-1-1/NA: 2011-11 (Holandia)
   • CSN EN 1992-1-1/NA: 2006-11 (Republika Czeska)
   • ÖNORM B 1992-1-1: 2011-12 (Austria)
   • UNE EN 1992-1-1/NA: 2010-11 (Hiszpania)
   • EN 1992-1-1 DK NA: 2007-11 (Dania)
   • SIST EN 1992-1-1: 2005/A101: 2006 (Słowenia)
   • NF EN 1992-1-1/NA: 2007-03 (Francja)
   • STN EN 1992-1-1/NA: 2008-06 (Słowacja)
   • SFS EN 1992-1-1/NA: 2007-10 (Finlandia)
   • NA zgodnie z BS EN 1992-1-1: 2004 (Wielka Brytania)
   • SS EN 1992-1-1/NA: 2008-06 (Singapur)
   • NP EN 1992-1-1/NA: 2010-02 (Portugalia)
   • UNI EN 1992-1-1/NA: 2007-07 (Włochy)
   • SS EN 1992-1-1/NA: 2008 (Szwecja)
   • PN EN 1992-1-1/NA: 2008-04 (Polska)
   • NBN EN 1992-1-1 ANB: 2010 (Belgia)
   • NA do CYS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2009 (Cypr)
   • BDS EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 (Bułgaria)
   • LST EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 (Litwa)
   • SR EN 1992-1-1: 2004/NA: 2008 (Rumunia)

  Oprócz wymienionych powyżej załączników krajowych (NA) można również zdefiniować konkretną NA, stosując wartości graniczne i parametry zdefiniowane przez użytkownika.

  • Konstrukcja z betonu zbrojonego do obliczania naprężeń, bezpieczeństwa lub projektowania bezpośredniego
  • Wyniki listy zbrojenia i całkowitej powierzchni zbrojenia
  • Wydruk raportu z opcją wydrukowania krótkiego formularza
 2. Wprowadzanie danych

  Przekrój można dowolnie modelować przy użyciu powierzchni ograniczonych liniami wielokątów, wraz z otworami i powierzchniami punktowymi (pręty zbrojeniowe). Oprócz tego można zaimportować geometrię przy użyciu interfejsu DXF. Obszerna biblioteka materiałów ułatwia modelowanie przekrojów złożonych.

  Stopniowanie zbrojenia można uwzględnić przy użyciu średnic granicznych i priorytetów. Ponadto można uwzględnić odpowiednie otuliny betonowe oraz sprężenie.

 3. Charakterystyki przekroju

  • Pole całkowite A
  • Pola ścinania Ay i Az z i bez ścinania poprzecznego
  • Położenie środka ciężkości yS, zS
  • Geometryczne momenty bezwładności Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip
  • Pochylenie osi głównych a
  • Promienie bezwładności iy, iz, iyz, iu, iv, ip
  • Moment bezwładności przy skręcaniu swobodnym J
  • Ciężar przekroju G i obwód przekroju U
  • Położenie środka ścinania yM, zM
  • Stałe skręcania nieswobodnego Iw,S, Iw,M
  • Maksymalne i minimalne moduły przekroju Sy, Sz, Su, Sv i St
  • Plastyczne wskaźniki zginania Zy, Zz, Zu, Zv
  • Funkcja naprężenia według Prandtla F
  • Pochodna F w odniesieniu do y i z
  • Zwichrzenie w
 4. analiza naprężeń

  • Naprężenia normalne σx od siły osiowej i zginania
  • Naprężenia tnące τ od siły tnącej i skręcania
  • Naprężenia równoważne σv w porównaniu z naprężeniami granicznymi
  • Stopnie wykorzystania odniesione do naprężeń granicznych
  • Naprężenie normalne σx od jednostkowej siły normalnej N.
  • Naprężenie tnące τ od jednostkowych sił tnących Vy , Vz , Vu , Vv
  • Naprężenie normalne σx od momentów jednostkowych My , Mz Mu , Mv
 5. Wymiarowanie betonu zbrojonego

  • Naprężenia s i odkształcenia e betonu i zbrojenia bez uwzględniania wytrzymałości betonu na rozciąganie (stan zarysowany)
  • Obliczenia w stanie granicznym nośności (istniejący stopień bezpieczeństwa) lub dla określonych sił wewnętrznych
  • Położenie osi neutralnych aN, y0,N, z0,N
  • Zakrzywienia ky, kz
  • Odkształcenia w neutralnym środku e0 i główne naprężenia na krawędzi ściskanej e1 oraz na krawędzi rozciąganej e2
  • Główne naprężenie w stali e2s
 6. Wyniki

  Wszystkie wyniki można wyświetlać numerycznie i graficznie. W przypadku wizualizacji wyników, narzędzia wyboru pozwalają na ich szczegółową ocenę.

  Protokół wydruku odpowiada wysokim standardom programu FEM RFEM i programu do analizy wiązki RSTAB. Zmiany są automatycznie aktualizowane. Ponadto można wydrukować zredukowany raport w krótkiej formie, zawierający wszystkie istotne dane i grafikę przekroju zdefiniowaną przez użytkownika.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Cena

Cena
1 120,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

}