SHAPE-THIN - Charakterystyki przekrojów cienkościennych i profili zimnogiętych

Dowolne otwarte i zamknięte przekroje cienkościenne

 • SHAPE -THIN program

Charakterystyki i naprężenia przekrojów cienkościennych i profili zimnogiętych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Samodzielny program, który określa charakterystyki przekrojów cienkościennych o dowolnym kształcie i profili zimnogiętych oraz analizuje ich naprężenia w stanie sprężystym i plastycznym.

SHAPE-THIN posiada interfejs dla programów RSTAB i RFEM, dzięki czemu jego przekroje są również dostępne w programie dla konstrukcji szkieletowych RSTAB oraz dla elementów skończonych RFEM. Na tej samej zasadzie możliwy jest także import sił wewnętrznych z tych programów do SHAPE-THIN oraz wykorzystanie ich w obliczeniach.

Przekroje można definiować graficznie, tabelarycznie lub poprzez import pliku DXF.

 1. Funkcje

  • Modelowanie przekroju za pomocą elementów, profili, łuków i elementów punktowych
  • Rozszerzalna biblioteka właściwości materiałów, granic plastyczności i naprężeń granicznych
  • Właściwości przekroju przekrojów otwartych, zamkniętych lub niepołączonych
  • Efektywne właściwości przekrojów wykonanych z różnych materiałów
  • Określanie naprężeń w spoinach pachwinowych
  • Analiza naprężeń wraz z obliczaniem skręcania swobodnego i skrępowanego
  • Kontrola współczynników c/t
  • Efektywne przekroje według
   • European UnionEN 1993-1-5 (w tym usztywnione płyty wyboczeniowe zgodnie z sekcją 4.5)
   • European UnionEN 1993-1-3
   • European UnionEN 1999-1-1
   • GermanyDIN 18800-2
  • Klasyfikacja według
   • European UnionEN 1993-1-1
   • European UnionEN 1999-1-1
  • Interfejs z MS Excel do importu i eksportu tabel
  • Protokół wydruku
 2. Program do definiowania właściwości przekroju SHAPE-THIN

  Charakterystyki przekroju i naprężenia

  SHAPE-THIN określa charakterystyki przekroju i naprężenia dla przekrojów otwartych, zamkniętych, połączonych i niepołączonych.

  Charakterystyki przekroju
  • Pole przekroju A
  • Pole ścinane Ay, Az, Au i Av
  • Położenie środka ciężkości yS, zS
  • Geometryczne momenty bezwładności Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip, Ip,M
  • Promienie bezwładności iy, iz, iyz, iu, iv, ip, ip,M
  • Pochylenie osi głównych α
  • Ciężar przekroju G
  • Średnica przekroju U
  • Stałe skręcania J, JSt.Venant, JBredt, Js
  • Położenie środka ścinania yM, zM
  • Stałe deplanacji Iω,S, Iω,M or Iω,D dla utwierdzenia bocznego
  • Max/min moduły przekroju Sy, Sz, Su, Sv, Sω,M wraz z położeniem
  • Promienie przekroju ru, rv, rM,u, rM,v
  • Współczynnik redukcyjny λM
  Plastyczne charakterystyki przekroju
  • Siła osiowa Npl,d
  • Siły tnące Vpl,y,d, Vpl,z,d, Vpl,u,d, Vpl,v,d
  • Momenty zginające Mpl,y,d, Mpl,z,d, Mpl,u,d, Mpl,v,d
  • Moduły przekroju Zy, Zz, Zu, Zv
  • Pola ścinania Apl,y, Apl,z, Apl,u, Apl,v
  • Położenie osi powierzchni fu, fv
  • Wyświetlanie elipsy bezwładności
  Momenty statyczne
  • Momenty statyczne pola Qu, Qv, Qy, Qz z położeniem maksimum i określeniem przebiegu ścinania
  • Współrzędne wycinkowe ωM
  • Wycinkowy moment statyczny Qω,M
  • Pola komórek Am zamkniętych przekrojów
  Naprężenia
  • Naprężenia normalne σx wywołane siłą osiową, momentem zginającym oraz bimomentem deplanacji
  • Naprężenia styczne τ wywołane siłami tnącymi oraz pierwszorzędnymi i drugorzędnymi momentami skręcającymi
  • Naprężenia zastępcze σeqv ze współczynnikiem dla naprężeń tnących, który można samodzielnie zmieniać
  • Stopnie wykorzystania odniesione do naprężeń granicznych
  • Naprężenia dla krawędzi lub osi elementu
  • Naprężenia w spoinach pachwinowych
  Profile systemu usztywnienia
  • Charakterystyki przekrojów niepołączonych (rdzeń budynku wysokościowego, przekroje złożone)
  • Siły tnące wywołane zginaniem i skręcaniem
  Analiza w stanie plastycznym
  • Obliczanie nośności plastycznej z określeniem współczynnika zwiększającego αpl
  • Sprawdzanie stosunków (c/t) po obliczeniach metodą el-el, el-pl or pl-pl wg DIN 18800
 3. Przekrój efektywny zetownika zimnogiętego w SHAPE-THIN 9

  Profile formowane na zimno

  SHAPE-THIN określa przekroje efektywne zgodnie z EN 1993-1-3 i EN 1993-1-5 dla profili formowanych na zimno. Opcjonalnie można sprawdzić warunki geometryczne pod kątem możliwości zastosowania normy określonej w EN 1993-1-3, sekcja 5.2.

  Efekty miejscowego wyboczenia płyty są uwzględniane zgodnie z metodą zmniejszonej szerokości, a ewentualne wyboczenie usztywnień (niestateczność) jest uwzględniane w przypadku przekrojów usztywnionych zgodnie z EN 1993-1-3, rozdział 5.5.

  W celu zoptymalizowania przekroju efektywnego, opcjonalnie można przeprowadzić obliczenia iteracyjne.

  Przekroje efektywne można wyświetlić w postaci graficznej.

  Przeczytaj więcej na temat wymiarowania profili formowanych na zimno z wykorzystaniem profili SHAPE-THIN i RF-/STEEL Cold-Formedtym artykule technicznym: Wymiarowanie ceowników cienkościennych, zgodnie z EN 1993-1-3 .

 4. Program SHAPE-THIN do obliczania przekrojów | Globalne parametry obliczeń

  Wprowadzanie danych

  SHAPE-THIN posiada obszerną bibliotekę przekrojów walcowanych i parametryzowanych. Mogą one być łączone lub uzupełniane o nowe elementy. Istnieje możliwość modelowania przekroju składającego się z różnych materiałów.

  Narzędzia i funkcje graficzne umożliwiają modelowanie złożonych kształtów przekrojów w sposób typowy dla programów CAD. W oknie graficznym można wprowadzić elementy punktowe, spoiny pachwinowe, łuki, sparametryzowane przekroje prostokątne i okrągłe, elipsy, łuki eliptyczne, parabolę, hiperbolę, splajn i NURBS. Alternatywnie można zaimportować plik DXF, który stanowi podstawę do dalszego modelowania. Podczas modelowania można użyć także linii pomocniczych.

  Ponadto, sparametryzowane wprowadzanie danych umożliwia wprowadzanie danych modelu i obciążeń w określony sposób, tak aby były one zależne od określonych zmiennych.

  Elementy można graficznie podzielić lub przydzielić do innych obiektów. SHAPE-THIN automatycznie dzieli elementy i zapewnia nieprzerwany przepływ ścinający poprzez wprowadzenie elementów zerowych. W przypadku elementów zerowych można zdefiniować określoną grubość, aby kontrolować przenoszenie ścinania.

 5. Program do obliczania przekrojów SHAPE-THIN | Parametry obliczeniowe: części c/t i przekrój efektywny

  Obliczenia

  SHAPE-THIN określa wszystkie odpowiednie charakterystyki przekroju, wraz z plastycznymi siłami granicznymi i momentami. Nakładające się powierzchnie są uwzględniane w sposób realistyczny. Dla przekrojów utworzonych z różnych materiałów, SHAPE-THIN określa idealne charakterystyki przekroju w odniesieniu do materiału referencyjnego.

  Oprócz analizy naprężeń w stanie sprężystym, można prowadzić również obliczenia w stanie plastycznym, zawierające interakcję sił wewnętrznych dla różnorodnych kształtów przekroju. Obliczenia interakcji plastycznej prowadzane są według metody Simplex. Podczas analizy naprężeń można wybrać różne teorie (Tresca lub von Mises).

  SHAPE-THIN przeprowadza klasyfikację przekroju zgodnie z EN 1993-1-1 i EN 1999-1-1. W przypadku przekrojów stalowych o przekroju 4, program określa szerokości efektywne dla płyt usztywnionych lub nieusztywnionych, zgodnie z EN 1993-1-1 i EN 1993-1-5. W przypadku przekrojów aluminiowych o przekroju klasy 4, program oblicza grubości efektywne zgodnie z EN 1999-1-1.

  Opcjonalnie SHAPE-THIN sprawdza wartości graniczne c/t zgodnie z metodami obliczeniowymi el-el, el-pl lub pl-pl zgodnie z DIN 18800. Przekrój jest klasyfikowany według danej kombinacji sił wewnętrznych.

 6. Program do definiowania właściwości przekroju SHAPE-THIN

  Wyniki

  Wszystkie wyniki można wyświetlać numerycznie i graficznie. W przypadku wizualizacji wyników, narzędzia wyboru pozwalają na ich szczegółową ocenę.

  Protokół wydruku jest zgodny z wysokimi standardami oprogramowania AES - RFEMoprogramowania do analizy i wymiarowania konstrukcji szkieletowych RSTAB. Modyfikacje przekroju aktualizowane są automatycznie.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Cena

Cena
1 300,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-PLATE-BUCKLING 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
Samodzielne Konstrukcje stalowe
PLATE-BUCKLING 8.xx - Stand-Alone

PLATE-BUCKLING 8.xx - Stand-Alone

Program samodzielny

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
PLATE-BUCKLING 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Cold-Formed Sections 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Design of cold-formed cross-sections according to EN 1993-1-3

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Cold-Formed Sections 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3

Design of cold-formed cross-sections according to EN 1993-1-3

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD