SHAPE-THIN - Charakterystyki przekrojów cienkościennych i profili zimnogiętych

Charakterystyki i naprężenia przekrojów cienkościennych i profili zimnogiętych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Samodzielny program, który określa charakterystyki przekrojów cienkościennych o dowolnym kształcie i profili zimnogiętych oraz analizuje ich naprężenia w stanie sprężystym i plastycznym.

SHAPE-THIN posiada interfejs dla programów RSTAB i RFEM, dzięki czemu jego przekroje są również dostępne w programie dla konstrukcji szkieletowych RSTAB oraz dla elementów skończonych RFEM. Na tej samej zasadzie możliwy jest także import sił wewnętrznych z tych programów do SHAPE-THIN oraz wykorzystanie ich w obliczeniach.

Przekroje można definiować graficznie, tabelarycznie lub poprzez import pliku DXF.

 1. Funkcje

  • Modelowanie przekroju za pomocą elementów, profili, łuków i elementów punktowych
  • Rozszerzalna biblioteka właściwości materiałów, granic plastyczności i naprężeń granicznych
  • Właściwości przekroju przekrojów otwartych, zamkniętych lub niepołączonych
  • Efektywne właściwości przekrojów wykonanych z różnych materiałów
  • Określanie naprężeń w spoinach pachwinowych
  • Analiza naprężeń wraz z obliczaniem skręcania swobodnego i skrępowanego
  • Kontrola współczynników c/t
  • Efektywne przekroje według
   • European UnionEN 1993-1-5 (w tym usztywnione płyty wyboczeniowe zgodnie z sekcją 4.5)
   • European UnionEN 1993-1-3
   • European UnionEN 1999-1-1
   • GermanyDIN 18800-2
  • Klasyfikacja według
   • European UnionEN 1993-1-1
   • European UnionEN 1999-1-1
  • Interfejs z MS Excel do importu i eksportu tabel
  • Protokół wydruku
 2. Cross-Section Properties Software SHAPE-THIN | Result table "Section Properties"

  Charakterystyki przekroju i naprężenia

  SHAPE-THIN określa charakterystyki przekroju i naprężenia dla przekrojów otwartych, zamkniętych, połączonych i niepołączonych.

  Charakterystyki przekroju
  • Pole przekroju A
  • Pole ścinane Ay, Az, Au i Av
  • Położenie środka ciężkości yS, zS
  • Geometryczne momenty bezwładności Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip, Ip,M
  • Promienie bezwładności iy, iz, iyz, iu, iv, ip, ip,M
  • Pochylenie osi głównych α
  • Ciężar przekroju G
  • Średnica przekroju U
  • Stałe skręcania J, JSt.Venant, JBredt, Js
  • Położenie środka ścinania yM, zM
  • Stałe deplanacji Iω,S, Iω,M or Iω,D dla utwierdzenia bocznego
  • Max/min moduły przekroju Sy, Sz, Su, Sv, Sω,M wraz z położeniem
  • Promienie przekroju ru, rv, rM,u, rM,v
  • Współczynnik redukcyjny λM
  Plastyczne charakterystyki przekroju
  • Siła osiowa Npl,d
  • Siły tnące Vpl,y,d, Vpl,z,d, Vpl,u,d, Vpl,v,d
  • Momenty zginające Mpl,y,d, Mpl,z,d, Mpl,u,d, Mpl,v,d
  • Moduły przekroju Zy, Zz, Zu, Zv
  • Pola ścinania Apl,y, Apl,z, Apl,u, Apl,v
  • Położenie osi powierzchni fu, fv
  • Wyświetlanie elipsy bezwładności
  Momenty statyczne
  • Momenty statyczne pola Qu, Qv, Qy, Qz z położeniem maksimum i określeniem przebiegu ścinania
  • Współrzędne wycinkowe ωM
  • Wycinkowy moment statyczny Qω,M
  • Pola komórek Am zamkniętych przekrojów
  Naprężenia
  • Naprężenia normalne σx wywołane siłą osiową, momentem zginającym oraz bimomentem deplanacji
  • Naprężenia styczne τ wywołane siłami tnącymi oraz pierwszorzędnymi i drugorzędnymi momentami skręcającymi
  • Naprężenia zastępcze σeqv ze współczynnikiem dla naprężeń tnących, który można samodzielnie zmieniać
  • Stopnie wykorzystania odniesione do naprężeń granicznych
  • Naprężenia dla krawędzi lub osi elementu
  • Naprężenia w spoinach pachwinowych
  Profile systemu usztywnienia
  • Charakterystyki przekrojów niepołączonych (rdzeń budynku wysokościowego, przekroje złożone)
  • Siły tnące wywołane zginaniem i skręcaniem
  Analiza w stanie plastycznym
  • Obliczanie nośności plastycznej z określeniem współczynnika zwiększającego αpl
  • Sprawdzanie stosunków (c/t) po obliczeniach metodą el-el, el-pl or pl-pl wg DIN 18800
 3. Przekrój efektywny zetownika zimnogiętego w SHAPE-THIN 9

  Profile formowane na zimno

  SHAPE-THIN określa przekroje efektywne zgodnie z EN 1993-1-3 i EN 1993-1-5 dla profili formowanych na zimno. Opcjonalnie można sprawdzić warunki geometryczne pod kątem możliwości zastosowania normy określonej w EN 1993-1-3, sekcja 5.2.

  Efekty miejscowego wyboczenia płyty są uwzględniane zgodnie z metodą zmniejszonej szerokości, a ewentualne wyboczenie usztywnień (niestateczność) jest uwzględniane w przypadku przekrojów usztywnionych zgodnie z EN 1993-1-3, rozdział 5.5.

  W celu zoptymalizowania przekroju efektywnego, opcjonalnie można przeprowadzić obliczenia iteracyjne.

  Przekroje efektywne można wyświetlić w postaci graficznej.

  Przeczytaj więcej na temat wymiarowania profili formowanych na zimno z wykorzystaniem profili SHAPE-THIN i RF-/STEEL Cold-Formedtym artykule technicznym: Wymiarowanie ceowników cienkościennych, zgodnie z EN 1993-1-3 .

 4. Program SHAPE-THIN do obliczania przekrojów | Globalne parametry obliczeń

  Wprowadzanie danych

  SHAPE-THIN posiada obszerną bibliotekę przekrojów walcowanych i parametryzowanych. Mogą one być łączone lub uzupełniane o nowe elementy. Istnieje możliwość modelowania przekroju składającego się z różnych materiałów.

  Narzędzia i funkcje graficzne umożliwiają modelowanie złożonych kształtów przekrojów w sposób typowy dla programów CAD. W oknie graficznym można wprowadzić elementy punktowe, spoiny pachwinowe, łuki, sparametryzowane przekroje prostokątne i okrągłe, elipsy, łuki eliptyczne, parabolę, hiperbolę, splajn i NURBS. Alternatywnie można zaimportować plik DXF, który stanowi podstawę do dalszego modelowania. Podczas modelowania można użyć także linii pomocniczych.

  Ponadto, sparametryzowane wprowadzanie danych umożliwia wprowadzanie danych modelu i obciążeń w określony sposób, tak aby były one zależne od określonych zmiennych.

  Elementy można graficznie podzielić lub przydzielić do innych obiektów. SHAPE-THIN automatycznie dzieli elementy i zapewnia nieprzerwany przepływ ścinający poprzez wprowadzenie elementów zerowych. W przypadku elementów zerowych można zdefiniować określoną grubość, aby kontrolować przenoszenie ścinania.

 5. Program do obliczania przekrojów SHAPE-THIN | Parametry obliczeniowe: części c/t i przekrój efektywny

  Obliczenia

  SHAPE-THIN określa wszystkie odpowiednie charakterystyki przekroju, wraz z plastycznymi siłami granicznymi i momentami. Nakładające się powierzchnie są uwzględniane w sposób realistyczny. Dla przekrojów utworzonych z różnych materiałów, SHAPE-THIN określa idealne charakterystyki przekroju w odniesieniu do materiału referencyjnego.

  Oprócz analizy naprężeń w stanie sprężystym, można prowadzić również obliczenia w stanie plastycznym, zawierające interakcję sił wewnętrznych dla różnorodnych kształtów przekroju. Obliczenia interakcji plastycznej prowadzane są według metody Simplex. Podczas analizy naprężeń można wybrać różne teorie (Tresca lub von Mises).

  SHAPE-THIN przeprowadza klasyfikację przekroju zgodnie z EN 1993-1-1 i EN 1999-1-1. W przypadku przekrojów stalowych o przekroju 4, program określa szerokości efektywne dla płyt usztywnionych lub nieusztywnionych, zgodnie z EN 1993-1-1 i EN 1993-1-5. W przypadku przekrojów aluminiowych o przekroju klasy 4, program oblicza grubości efektywne zgodnie z EN 1999-1-1.

  Opcjonalnie SHAPE-THIN sprawdza wartości graniczne c/t zgodnie z metodami obliczeniowymi el-el, el-pl lub pl-pl zgodnie z DIN 18800. Przekrój jest klasyfikowany według danej kombinacji sił wewnętrznych.

 6. Cross-Section Properties Software SHAPE-THIN | Result distribution of plastic normal stresses

  Wyniki

  Wszystkie wyniki można wyświetlać numerycznie i graficznie. W przypadku wizualizacji wyników, narzędzia wyboru pozwalają na ich szczegółową ocenę.

  Protokół wydruku jest zgodny z wysokimi standardami oprogramowania AES - RFEMoprogramowania do analizy i wymiarowania konstrukcji szkieletowych RSTAB. Modyfikacje przekroju aktualizowane są automatycznie.

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
1 300,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Cold-Formed Sections

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Design of cold-formed cross-sections according to EN 1993-1-3

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Cold-Formed Sections

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3

Design of cold-formed cross-sections according to EN 1993-1-3

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-PLATE-BUCKLING 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
PLATE-BUCKLING 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
Samodzielne Konstrukcje stalowe
PLATE-BUCKLING 8.xx - Stand-Alone

Program samodzielny

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD