SHAPE-THIN - Charakterystyki przekrojów cienkościennych

SHAPE-THIN - oprogramowanie do charakterystyk przekrojów | Wyniki - Rozkład naprężeń normalnych przekroju zakrzywionego

Wyniki - Rozkład naprężeń normalnych przekroju zakrzywionego

SHAPE-THIN - Oprogramowanie do charakterystyk przekrojów | Wyniki - Klasyfikacja c/t-części i rozkład naprężeń normalnych

Wyniki - Klasyfikacja przekroju i rozklad naprężeń normalnych

Wideo produktu: Charakterystyki przekrojów SHAPE-THIN

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Charakterystyki i naprężenia przekrojów cienkościennych

Samodzielny program, który określa charakterystyki przekrojów cienkościennych o dowolnym kształcie oraz analizuje ich naprężenia w stanie sprężystym i plastycznym.

SHAPE-THIN posiada interfejs dla programów RSTAB i RFEM, dzięki czemu jego przekroje są również dostępne w programie dla konstrukcji szkieletowych RSTAB oraz dla elementów skończonych RFEM. Na tej samej zasadzie możliwy jest także import sił wewnętrznych z tych programów do SHAPE-THIN oraz wykorzystanie ich w obliczeniach.

Przekroje można definiować graficznie, tabelarycznie lub poprzez import pliku DXF.

 1. Funkcje programu

  • Modelowanie przekroju przy użyciu elementów, odcinków, łuków i elementów punktowych
  • Rozszerzalna biblioteka charakterystyk materiału, granic sprężystości i naprężeń granicznych
  • Charakterystyki przekrojów otwartych, zamkniętych i niepołączonych
  • Idealne charakterystyki przekroju dla przekrojów utworzonych z różnych materiałów
  • Analiza naprężeń wraz z obliczaniem skręcania swobodnego i nieswobodnego
  • Określanie naprężeń w spoinach pachwinowych
  • Sprawdzanie stosunków (c/t)
  • Przekroje efektywne według
   • European Union EN 1993-1-5 (wraz ze ściankami użebrowanymi, zgodnie z Sekcją 4.5)
   • European Union EN 1999-1-1
   • Germany DIN 18800-2
  • Klasyfikacja według 
   • European Union EN 1993-1-1
   • European Union EN 1999-1-1
  • Interfejs dla MS Excel dla importu i eksportu tabel
  • Protokół wydruku
 2. Cross-Section Properties Software SHAPE-THIN | Result table "Section Properties"

  Charakterystyki przekroju i naprężenia

  SHAPE-THIN określa charakterystyki przekroju i naprężenia dla przekrojów otwartych, zamkniętych, połączonych i niepołączonych.

  Charakterystyki przekroju
  • Pole przekroju A
  • Pole ścinane Ay, Az, Au i Av
  • Położenie środka ciężkości yS, zS
  • Geometryczne momenty bezwładności Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip, Ip,M
  • Promienie bezwładności iy, iz, iyz, iu, iv, ip, ip,M
  • Pochylenie osi głównych α
  • Ciężar przekroju G
  • Średnica przekroju U
  • Stałe skręcania J, JSt.Venant, JBredt, Js
  • Położenie środka ścinania yM, zM
  • Stałe deplanacji Iω,S, Iω,M or Iω,D dla utwierdzenia bocznego
  • Max/min moduły przekroju Sy, Sz, Su, Sv, Sω,M wraz z położeniem
  • Promienie przekroju ru, rv, rM,u, rM,v
  • Współczynnik redukcyjny λM
  Plastyczne charakterystyki przekroju
  • Siła osiowa Npl,d
  • Siły tnące Vpl,y,d, Vpl,z,d, Vpl,u,d, Vpl,v,d
  • Momenty zginające Mpl,y,d, Mpl,z,d, Mpl,u,d, Mpl,v,d
  • Moduły przekroju Zy, Zz, Zu, Zv
  • Pola ścinania Apl,y, Apl,z, Apl,u, Apl,v
  • Położenie osi powierzchni fu, fv
  • Wyświetlanie elipsy bezwładności
  Momenty statyczne
  • Momenty statyczne pola Qu, Qv, Qy, Qz z położeniem maksimum i określeniem przebiegu ścinania
  • Współrzędne wycinkowe ωM
  • Wycinkowy moment statyczny Qω,M
  • Pola komórek Am zamkniętych przekrojów
  Naprężenia
  • Naprężenia normalne σx wywołane siłą osiową, momentem zginającym oraz bimomentem deplanacji
  • Naprężenia styczne τ wywołane siłami tnącymi oraz pierwszorzędnymi i drugorzędnymi momentami skręcającymi
  • Naprężenia zastępcze σeqv ze współczynnikiem dla naprężeń tnących, który można samodzielnie zmieniać
  • Stopnie wykorzystania odniesione do naprężeń granicznych
  • Naprężenia dla krawędzi lub osi elementu
  • Naprężenia w spoinach pachwinowych
  Profile systemu usztywnienia
  • Charakterystyki przekrojów niepołączonych (rdzeń budynku wysokościowego, przekroje złożone)
  • Siły tnące wywołane zginaniem i skręcaniem
  Analiza w stanie plastycznym
  • Obliczanie nośności plastycznej z określeniem współczynnika zwiększającego αpl
  • Sprawdzanie stosunków (c/t) po obliczeniach metodą el-el, el-pl or pl-pl wg DIN 18800
 3. Cross-Section Properties Software SHAPE-THIN | General Data

  Wprowadzanie przekroju

  SHAPE-THIN posiada obszerną bibliotekę spawanych i parametryzowanych typów przekrojów. Bibliotekę tę można uzupełniać o nowe elementy oraz modelować przekroje utworzone z różnych materiałów.

  Narzędzia i funkcje graficzne pozwalają modelować złożone kształty przekroju w sposób znany z programów CAD. Wprowadzanie graficzne pozwala między innymi na wstawianie elementów punktowych, spoin pachwinowych, łuków lub parametryzowanych przekrojów kwadratowych i okrągłych, elips, łuków eliptycznych, paraboli, hyperboli, spline i NURBS. Oprócz tego można importować plik DXF i wykorzystywać go jako podstawę dalszego modelowania oraz wykorzystać linie pomocnicze w celu modelowania.

  Ponadto, parametryzowane wprowadzanie pozwala na otworzenie modelu i wczytanie danych w taki sposób, że zależą one od konkretnych zmiennych.

  Elementy można dzielić lub dołączać do innych obiektów w sposób graficzny. SHAPE-THIN automatycznie dzieli elementy i zapewnia nieprzerwany przebieg ścinania, poprzez wprowadzenie elementów fikcyjnych. Elementom tym można przydzielać specyficzną grubość, pozwalającą kontrolować przenoszenie ścinania.

 4. Cross-Section Properties Software SHAPE-THIN | Calculation Parameters

  Analiza

  SHAPE-THIN określa wszystkie odpowiednie charakterystyki przekroju, wraz z plastycznymi siłami granicznymi i momentami. Nakładające się powierzchnie są uwzględniane w sposób realistyczny. Dla przekrojów utworzonych z różnych materiałów, SHAPE-THIN określa idealne charakterystyki przekroju w odniesieniu do materiału referencyjnego.

  Oprócz analizy naprężeń w stanie sprężystym, można prowadzić również obliczenia w stanie plastycznym, zawierające interakcję sił wewnętrznych dla różnorodnych kształtów przekroju. Obliczenia interakcji plastycznej prowadzane są według metody Simplex. Podczas analizy naprężeń można wybrać różne teorie (Tresca lub von Mises).

  Opcjonalnie SHAPE-THIN sprawdza wartości graniczne (c/t) według metody el-el, el-pl lub pl-pl według DIN 18800. Strefy (c/t) elementów połączonych w tym samym kierunku są rozpoznawane automatycznie.

  Charakterystyki przekroju i naprężenia przekroju efektywnego można określać według EN 1993-1-1 i EN 1993-1-5 lub EN 1999-1-1. Przekrój jest klasyfikowany według danej kombinacji sił wewnętrznych.

 5. Cross-Section Properties Software SHAPE-THIN | Result distribution of plastic normal stresses

  Wyniki

  Wszystkie wyniki można wyświetlać numerycznie i graficznie. W przypadku wizualizacji wyników, narzędzia wyboru pozwalają na ich szczegółową ocenę.

  Protokół wydruku jest zgodny z wysokimi standardami oprogramowania AES - RFEMoprogramowania do analizy i wymiarowania konstrukcji szkieletowych RSTAB. Modyfikacje przekroju aktualizowane są automatycznie.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
1 120,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.