RX-TIMBER Brace

Wymiarowanie stężeń dla konstrukcji szkieletowych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Samodzielny program RX-TIMBER Brace służy do przeprowadzania obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności oraz obliczania odporności ogniowej dla stężeń według europejskiej normy EN 1995-1-1:2004-11 (EC 5). Opcjonalnie można również przeprowadzać obliczenia według niemieckiej normy DIN 1052:2008.

 1. Funkcje programu

  • Projektowanie następujących typów dachów:
   • Jednospadowy
   • Dach dwuspadowy
   • Dach zakrzywiony
  • Wszystkie kształty dachu umożliwiają swobodny wybór przekątnych usztywnień. Dostępne są następujące typy połączeń:
   • Spadające przekątne
   • Rosnące przekątne
   • Przecinanie przekątnych z pionami
   • Przekraczanie przekątnych bez pionów
   • Przecinanie przekątnych za pomocą stalowych taśm (opasek)
  • Uwzględnienie rzędów okien w kalenicy poprzez wybranie wewnętrznej części pośredniej.
  • W przypadku projektowania zgodnie z EC 5 (EN 1995) dostępne są następujące Załączniki krajowe:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Niemcy)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgia)
   • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dania)
   • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finlandia)
   • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francja)
   • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Włochy)
   • NEN EN 1995-1-1/NB: 2007-11 (Holandia)
   • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Austria)
   • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polska)
   • SS EN 1995-1-1 (Szwecja)
   • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Słowacja)
   • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-03 (Słowenia)
   • CSN EN 1995-1-1: 2007-09 (Republika Czeska)
   • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Wielka Brytania)
  • Proste wprowadzanie geometrii z ilustracyjną grafiką
  • Automatyczne generowanie obciążeń wiatrem
  • Automatyczne tworzenie wymaganych kombinacji dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz odporności ogniowej
  • Swobodne definiowanie przypadków obciążeń, które należy zastosować
  • Obszerna biblioteka materiałów
  • Opcjonalne rozszerzenie biblioteki materiałów o kolejne materiały
  • Obszerna biblioteka obciążeń stałych
  • Alokacja frameworka na klasy usług i określenie kategorii klas usług
  • Wyznaczanie współczynników obliczeniowych, sił podporowych i odkształceń
  • Ikona informująca o udanym lub nieudanym projekcie
  • Skale odniesienia kolorów w tabelach wyników
  • Bezpośredni eksport danych do aplikacji MS Excel 
  • Interfejs DXF do przygotowywania dokumentów produkcyjnych w CAD
  • Języki programu: angielski, niemiecki, czeski, włoski, hiszpański, francuski, portugalski, polski, chiński, holenderski i rosyjski
  • Raport z wydruku zawierający wszystkie wymagane projekty. Protokół wydruku dostępny w wielu językach wyjściowych, na przykład w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, polskim, portugalskim, chińskim lub holenderskim.
  • W obliczeniach stanu granicznego nośności sztywność zawiasu jest dzielona przez częściowy współczynnik bezpieczeństwa, a w obliczeniach stanu granicznego użytkowalności obliczana na podstawie średnich sztywności. Wartości graniczne stanu granicznego nośności i użytkowalności można zdefiniować osobno.
 2. .1 General Data

  Wprowadzanie danych

  Podobnie jak w innych programach z rodziny RX-TIMBER, geometrię wprowadza się przy użyciu szablonów. Poprzez wybranie konstrukcji dachu określa się jego podstawową geometrię, którą następnie dostosowuje się wprowadzając własne ustawienia. Odpowiednią klasę drewna można wybrać z biblioteki materiałów. 

  Wszystkie klasy materiałów określone w DIN 1052:2008-12 lub EN 1995-1-1:2004 (EC5) oraz w wybranych załącznikach krajowych dostępne są zarówno dla drewna glu-lam, jak i liściastego oraz iglastego. Oprócz tego można tworzyć klasy wytrzymałości przy użyciu swoich własnych parametrów materiałowych i w ten sposób rozszerzać bibliotekę. Ponieważ przekroje stalowe używane są również w stężeniach, aktualne klasy stali również stanowią część tej bazy danych. Z powyższego powodu program oferuje również przekroje walcowane i spawane podczas wprowadzania przekrojów. Usztywnienia elementów łączących można uwzględnić w tabeli 1.5 Połączenia, jako liniowe i obrotowe sztywności sprężyste. Program obsługuje te sztywności przy użyciu sztywności, która dzielona jest przez częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla obliczeń nośności oraz przy użyciu średniej wartości sztywności dla obliczeń użytkowalności. Obciążenie można wprowadzać bezpośrednio jako obciążenie boczne (zastępcze obciążenie boczne) wynikające z obliczeń belki. 

  Obciążenie wiatrem nakładane jest automatycznie na wszystkie cztery strony konstrukcji. Oprócz tego można definiować swoje własne obciążenia, na przykład obciążenia skupione wywołane przez słupy (obciążenie krytyczne). Według wygenerowanych obciążeń, moduł RF-TIMBER Brace automatycznie tworzy w tle kombinacje dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz odporności ogniowej.

 3. .8 Control Parameters

  Obliczenia

  W RX-TIMBER Brace można prowadzić obliczenia według następujących ustawień:
  • Wybór obliczeń, które zostaną przeprowadzone
  • Opcjonalne wyniki dla sił podporowych i deformacji
  • Dostosowywanie zalecanych wartości granicznych dla analizy deformacji podczas obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności
  • Dowolne definiowanie parametrów dla obliczeń odporności ogniowej prowadzonych według metody uproszczonej
  • Uwzględnianie nieliniowości materiału (uszkodzenie prętów)
  Typ obliczeń, które mają zostać przeprowadzone, definiuje się przy użyciu parametrów kontrolnych.
 4. 2.2 Design - All

  Wyniki

  Po obliczeniach wyniki wykonanych obliczeń wraz ze wszystkimi wymaganymi wartościami pośrednimi są wyświetlane w przejrzystych tabelach wyników posortowanych według różnych kryteriów. Ponieważ program wyświetla szczegółowe wartości pośrednie, zapewniona jest przejrzystość wszystkich projektów. Rozkład sił wewnętrznych dla każdego położenia x belki można wyświetlić w osobnym oknie graficznym. Tutaj mogą być wyświetlane zarówno odkształcenia, jak i poszczególne siły wewnętrzne.

  Projekty wraz ze szczegółami projektu i wybranymi wykresami wyników można dodać do protokołu wydruku, zapewniając przejrzystą dokumentację. Protokół wydruku może zawierać grafiki, opisy, rysunki i wiele innych. Ponadto można wybrać, które dane obliczeniowe zostaną uwzględnione w wydruku.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
360,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek z drewna klejonego warstwowo według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Column 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie prostokątnych i okrągłych drewnianych słupów według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Program samodzielny

Obliczanie i wymiarowanie belek prostych, ciągłych i belek typu Gerber według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Frame 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie ram trójprzegubowych z połączeniami na wczep klinowy według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie płatwi oraz belek ciągłych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Roof 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie dachów drewnianych, jednospadowych i dwuspadowych, według Eurokodu 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD