RX-TIMBER Brace

Wideo RX-TIMBER Brace: przykład wprowadzający dla obliczania stężeń

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Wymiarowanie stężeń dla konstrukcji szkieletowych

Samodzielny program RX-TIMBER Brace służy do przeprowadzania obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności oraz obliczania odporności ogniowej dla stężeń według europejskiej normy EN 1995-1-1:2004-11 (EC 5). Opcjonalnie można również przeprowadzać obliczenia według niemieckiej normy DIN 1052:2008.

 1. Funkcje programu

  • Obliczanie następujących konstrukcji dachowych:
   • Dach jednospadowy
   • Dach dwuspadowy
   • Dach zakrzywiony
  • Wszystkie kształty dachu pozwalają na wybieranie dowolnych stężeń. Dostępne są ich następujące typy:
   • Krzyżulce zstępujące
   • Krzyżulce wstępujące
   • Skratowanie typu x ze słupkami
   • Skratowanie typu x bez słupków
   • Krzyżulce z pasami stalowymi (pręty rozciągane)
  • Rzędy okien w kalenicy można uwzględniać poprzez wybór wewnętrznej części pośredniej.
  • Aktualnie dostępne są następujące załączniki krajowe do obliczeń według EC 5:
   •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polska)
   • United Kingdom BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Wielka Brytania)
   •  DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Niemcy)
   •  ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Austria)
   • Belgium NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgia)
   •  CSN EN 1995-1-1:2009-07 (Czechy)
   •  DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dania)
   •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finlandia)
   •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francja)
   •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Włochy)
   •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Holandia)
   •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Słowacja)
   •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Słowenia)
   •  SS EN 1995-1-1 (Szwecja)
  • Łatwe wprowadzanie geometrii przy pomocy rysunku pomocniczego
  • Automatyczne generowanie obciążeń wiatrem
  • Automatyczne tworzenie wymaganych kombinacji dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz obliczeń odporności ogniowej
  • Dowolny wybór przypadków obciążeń, które zostaną użyte
  • Obszerna biblioteka materiałów, którą można samemu rozszerzać
  • Obszerna biblioteka obciążeń stałych
  • Przydzielanie konstrukcji szkieletowych do klas użytkowalności oraz określanie kategorii klas użytkowalności
  • Określanie stopni wykorzystania, sił podporowych oraz deformacji
  • Ikonka informująca o powodzeniu lub niepowodzeniu obliczeń
  • Kolorowe oznaczenia stopni wykorzystania przekrojów w tabelach wyników
  • Bezpośredni eksport danych do MS Excel
  • Interfejs DXF do tworzenia dokumentacji produkcji w systemie CAD
  • Program dostępny w języku niemieckim, angielskim oraz czeskim
  • Protokół wydruku wraz ze wszystkimi wymaganymi obliczeniami przygotowywany jest dla inżyniera testów w językach:
   • niemieckim
   • angielskim
   • francuskim
   • włoskim
   • hiszpańskim
   • rosyjskim
   • czeskim
   • polskim
   • portugalskim
  • Podczas obliczeń w stanie granicznym nośności, moduł RX-TIMBER Brace dzieli sztywność przegubów przez częściowy współczynnik bezpieczeństwa. Obliczenia w stanie granicznym użytkowalności prowadzone są przy użyciu sztywności średniej. Ponadto można oddzielnie ustawiać wartości graniczne dla nośności i dla użytkowalności.
 2. .1 General Data

  Wprowadzanie danych

  Podobnie jak w innych programach z rodziny RX-TIMBER, geometrię wprowadza się przy użyciu szablonów. Poprzez wybranie konstrukcji dachu określa się jego podstawową geometrię, którą następnie dostosowuje się wprowadzając własne ustawienia. Odpowiednią klasę drewna można wybrać z biblioteki materiałów. 

  Wszystkie klasy materiałów określone w DIN 1052:2008-12 lub EN 1995-1-1:2004 (EC5) oraz w wybranych załącznikach krajowych dostępne są zarówno dla drewna glu-lam, jak i liściastego oraz iglastego. Oprócz tego można tworzyć klasy wytrzymałości przy użyciu swoich własnych parametrów materiałowych i w ten sposób rozszerzać bibliotekę. Ponieważ przekroje stalowe używane są również w stężeniach, aktualne klasy stali również stanowią część tej bazy danych. Z powyższego powodu program oferuje również przekroje walcowane i spawane podczas wprowadzania przekrojów. Usztywnienia elementów łączących można uwzględnić w tabeli 1.5 Połączenia, jako liniowe i obrotowe sztywności sprężyste. Program obsługuje te sztywności przy użyciu sztywności, która dzielona jest przez częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla obliczeń nośności oraz przy użyciu średniej wartości sztywności dla obliczeń użytkowalności. Obciążenie można wprowadzać bezpośrednio jako obciążenie boczne (zastępcze obciążenie boczne) wynikające z obliczeń belki. 

  Obciążenie wiatrem nakładane jest automatycznie na wszystkie cztery strony konstrukcji. Oprócz tego można definiować swoje własne obciążenia, na przykład obciążenia skupione wywołane przez słupy (obciążenie krytyczne). Według wygenerowanych obciążeń, moduł RF-TIMBER Brace automatycznie tworzy w tle kombinacje dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz odporności ogniowej.

 3. .8 Control Parameters

  Obliczenia

  W RX-TIMBER Brace można prowadzić obliczenia według następujących ustawień:
  • Wybór obliczeń, które zostaną przeprowadzone
  • Opcjonalne wyniki dla sił podporowych i deformacji
  • Dostosowywanie zalecanych wartości granicznych dla analizy deformacji podczas obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności
  • Dowolne definiowanie parametrów dla obliczeń odporności ogniowej prowadzonych według metody uproszczonej
  • Uwzględnianie nieliniowości materiału (uszkodzenie prętów)
  Typ obliczeń, które mają zostać przeprowadzone, definiuje się przy użyciu parametrów kontrolnych.
 4. .2 Design - All

  Wyniki

  Po zakończeniu obliczeń, RX-TIMBER Brace pokazuje wszystkie wyniki wraz ze wszystkimi wymaganymi wartościami pośrednimi w przejrzyście ułożonych tabelach, które można grupować według różnych kryteriów. Ponadto w osobnym oknie graficznym można wyświetlać wykres wyników dla każdego położenia x na belce. RF-TIMBER Brace może przedstawić deformacje oraz poszczególne siły wewnętrzne. 

  Obliczenia wraz ze szczegółami oraz wybranymi wykresami wyników można włączać do protokołu wydruku. Protokół wydruku można uzupełniać szkicami, komentarzami i rysunkami itp. Oprócz tego można określać, które dane obliczeniowe się w nim pojawią.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
360,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek z drewna klejonego warstwowo według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Column 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie prostokątnych i okrągłych drewnianych słupów według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Program samodzielny

Obliczanie i wymiarowanie belek prostych, ciągłych i belek typu Gerber według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Frame 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie ram trójprzegubowych z połączeniami na wczep klinowy według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie płatwi oraz belek ciągłych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Roof 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie dachów drewnianych, jednospadowych i dwuspadowych, według Eurokodu 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD