RX-TIMBER Brace

Oprogramowanie do analizy konstrukcji drewnianych

 • Konstrukcja drewniana - stacja Crossrail w Canary Wharf, Londyn

Wymiarowanie stężeń dla konstrukcji szkieletowych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Samodzielny program RX-TIMBER Brace służy do przeprowadzania obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności oraz obliczania odporności ogniowej dla stężeń według europejskiej normy EN 1995-1-1:2004-11 (EC 5). Opcjonalnie można również przeprowadzać obliczenia według niemieckiej normy DIN 1052:2008.

 1. Funkcje programu

  • Projektowanie następujących typów dachów:
   • Jednospadowy
   • Dach dwuspadowy
   • Dach zakrzywiony
  • Wszystkie kształty dachu umożliwiają swobodny wybór przekątnych usztywnień. Dostępne są następujące typy połączeń:
   • Spadające przekątne
   • Rosnące przekątne
   • Przecinanie przekątnych z pionami
   • Przekraczanie przekątnych bez pionów
   • Przecinanie przekątnych za pomocą stalowych taśm (opasek)
  • Uwzględnienie rzędów okien w kalenicy poprzez wybranie wewnętrznej części pośredniej.
  • W przypadku projektowania zgodnie z EC 5 (EN 1995) dostępne są następujące Załączniki krajowe:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Niemcy)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgia)
   • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dania)
   • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finlandia)
   • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francja)
   • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Włochy)
   • NEN EN 1995-1-1/NB: 2007-11 (Holandia)
   • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Austria)
   • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polska)
   • SS EN 1995-1-1 (Szwecja)
   • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Słowacja)
   • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-03 (Słowenia)
   • CSN EN 1995-1-1: 2007-09 (Republika Czeska)
   • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Wielka Brytania)
  • Proste wprowadzanie geometrii z ilustracyjną grafiką
  • Automatyczne generowanie obciążeń wiatrem
  • Automatyczne tworzenie wymaganych kombinacji dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz odporności ogniowej
  • Swobodne definiowanie przypadków obciążeń, które należy zastosować
  • Obszerna biblioteka materiałów
  • Opcjonalne rozszerzenie biblioteki materiałów o kolejne materiały
  • Obszerna biblioteka obciążeń stałych
  • Alokacja frameworka na klasy usług i określenie kategorii klas usług
  • Wyznaczanie współczynników obliczeniowych, sił podporowych i odkształceń
  • Ikona informująca o udanym lub nieudanym projekcie
  • Skale odniesienia kolorów w tabelach wyników
  • Bezpośredni eksport danych do aplikacji MS Excel 
  • Interfejs DXF do przygotowywania dokumentów produkcyjnych w CAD
  • Języki programu: angielski, niemiecki, czeski, włoski, hiszpański, francuski, portugalski, polski, chiński, holenderski i rosyjski
  • Raport z wydruku zawierający wszystkie wymagane projekty. Protokół wydruku dostępny w wielu językach wyjściowych, na przykład w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, polskim, portugalskim, chińskim lub holenderskim.
  • W obliczeniach stanu granicznego nośności sztywność zawiasu jest dzielona przez częściowy współczynnik bezpieczeństwa, a w obliczeniach stanu granicznego użytkowalności obliczana na podstawie średnich sztywności. Wartości graniczne stanu granicznego nośności i użytkowalności można zdefiniować osobno.
 2. Wprowadzanie danych

  Geometria jest wprowadzana za pomocą szablonów, podobnie jak we wszystkich innych programach z rodziny RX ‑ TIMBER. Wybierając konstrukcję dachu, definiuje się geometrię podstawy, którą można dostosować za pomocą ustawień zdefiniowanych przez użytkownika. Z biblioteki materiałów można wybrać odpowiedni gatunek drewna. Dostępne są wszystkie gatunki materiałów dla drewna klejonego warstwowo, drewna liściastego, topoli i drewna iglastego określone w EN 1995-1-1. Ponadto możliwe jest wygenerowanie klasy wytrzymałości o właściwościach materiałowych zdefiniowanych przez użytkownika, a tym samym rozszerzenie biblioteki.

  Ponieważ usztywnienie obejmuje również przekroje stalowe, w bibliotece znajdują się również aktualne gatunki stali. W związku z tym dostępne są również walcowane i spawane przekroje. Usztywnienie elementów sprzęgających można uwzględnić w tabeli 1.5 Połączenia jako sztywności sprężystej przy przemieszczaniu i obracaniu. Program obsługuje te sztywności ze sztywnością podzieloną przez częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla obliczeń nośności oraz ze średnimi wartościami sztywności dla obliczeń stanu granicznego użytkowalności. Obciążenie można wprowadzić bezpośrednio jako obciążenie boczne (równoważne obciążenie boczne) wynikające z konstrukcji wiązara kratownicowego.

  Obciążenie wiatrem jest przykładane automatycznie na wszystkie cztery strony konstrukcji. Dodatkowo można określić obciążenia zdefiniowane przez użytkownika, na przykład obciążenia skupione z kolumn (obciążenie wyboczeniowe). W zależności od generowanych obciążeń program automatycznie tworzy kombinacje dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz odporności ogniowej w tle. Wygenerowane kombinacje można rozpatrywać lub dostosowywać zgodnie ze specyfikacjami zdefiniowanymi przez użytkownika.

 3. Obliczenia

  W RX-TIMBER Brace można prowadzić obliczenia według następujących ustawień:
  • Wybór obliczeń, które zostaną przeprowadzone
  • Opcjonalne wyniki dla sił podporowych i deformacji
  • Dostosowywanie zalecanych wartości granicznych dla analizy deformacji podczas obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności
  • Dowolne definiowanie parametrów dla obliczeń odporności ogniowej prowadzonych według metody uproszczonej
  • Uwzględnianie nieliniowości materiału (uszkodzenie prętów)

  Typ obliczeń, które mają zostać przeprowadzone, definiuje się przy użyciu parametrów kontrolnych.
 4. Wyniki

  Po obliczeniach wyniki wykonanych obliczeń wraz ze wszystkimi wymaganymi wartościami pośrednimi są wyświetlane w przejrzystych tabelach wyników posortowanych według różnych kryteriów. Ponieważ program wyświetla szczegółowe wartości pośrednie, zapewniona jest przejrzystość wszystkich projektów. Rozkład sił wewnętrznych dla każdego położenia x belki można wyświetlić w osobnym oknie graficznym. Tutaj mogą być wyświetlane zarówno odkształcenia, jak i poszczególne siły wewnętrzne.

  Projekty wraz ze szczegółami projektu i wybranymi wykresami wyników można dodać do protokołu wydruku, zapewniając przejrzystą dokumentację. Protokół wydruku może zawierać grafiki, opisy, rysunki i wiele innych. Ponadto można wybrać, które dane obliczeniowe zostaną uwzględnione w wydruku.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Książka O MES i RFEM

Książka o MES i RFEM

W tej książce dla inżynierów i studentów poznasz podstawy metody elementów skończonych w praktyczny sposób na przykładach obliczonych w programie RFEM.

Cena

Cena
360,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

}
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Glulam

Program samodzielny

Wymiarowanie belek z drewna klejonego warstwowo według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RX-TIMBER 2
Kolumna RX-TIMBER

Program samodzielny

Wymiarowanie prostokątnych i okrągłych drewnianych słupów według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER DLT

Program samodzielny

Obliczanie i wymiarowanie belek prostych, ciągłych i belek typu Gerber według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Purlin

Program samodzielny

Wymiarowanie płatwi oraz belek ciągłych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
Rama RX-TIMBER

Program samodzielny

Wymiarowanie ram trójprzegubowych z połączeniami na wczep klinowy według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
Dach z drewna RX-TIMBER

Program samodzielny

Wymiarowanie dachów drewnianych, jednospadowych i dwuspadowych, według Eurokodu 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD