RX-TIMBER Frame

Oprogramowanie do analizy konstrukcji drewnianych

 • Konstrukcja drewniana - stacja Crossrail w Canary Wharf, Londyn

Wymiarowanie ram trójprzegubowych z połączeniami na wczep klinowy

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Program RX-TIMBER Frame służy do wymiarowania belek w stanie granicznym nośności i użytkowalności według EN 1995-1-1:2004-11 (EC5) lub DIN 1052:2008-12. 

Dodatkowo można prowadzić w nim obliczenia odporności ogniowej według EN 1995-1-2 lub DIN 4102, część 22.

 1. Funkcje programu

  • Projektowanie następujących typów geometrycznych:
   • Symetryczny/asymetryczny
   • Półramka
   • Słup nachylony wewnątrz/na zewnątrz
   • Element pośredni z/bez
  • Kierunek lameli można zdefiniować jako równoległy do krawędzi wewnętrznej lub zewnętrznej
  • W przypadku projektowania zgodnie z EC 5 (EN 1995) dostępne są następujące Załączniki krajowe:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Niemcy)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgia)
   • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dania)
   • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finlandia)
   • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francja)
   • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Włochy)
   • NEN EN 1995-1-1/NB: 2007-11 (Holandia)
   • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Austria)
   • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polska)
   • SS EN 1995-1-1 (Szwecja)
   • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Słowacja)
   • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-03 (Słowenia)
   • CSN EN 1995-1-1: 2007-09 (Republika Czeska)
   • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Wielka Brytania)
  • Proste wprowadzanie geometrii z ilustracyjną grafiką
  • Automatyczne generowanie obciążeń wiatrem i śniegiem
  • Automatyczne tworzenie wymaganych kombinacji dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz odporności ogniowej
  • Możliwość definiowania przypadków obciążeń i aplikacji obciążeń
  • Obszerna biblioteka materiałów dla obu standardów
  • Opcjonalne rozszerzenie biblioteki materiałów o kolejne materiały
  • Obszerna biblioteka obciążeń stałych
  • Alokacja frameworka na klasy usług i określenie kategorii klas usług
  • Wyznaczanie współczynników obliczeniowych, sił podporowych i odkształceń
  • Ikona informująca o udanym lub nieudanym projekcie
  • Skale odniesienia kolorów w tabelach wyników
  • Bezpośredni eksport danych do aplikacji MS Excel 
  • Interfejs DXF do przygotowywania dokumentów produkcyjnych w CAD
  • Języki programu: angielski, niemiecki, czeski, włoski, hiszpański, francuski, portugalski, polski, chiński, holenderski i rosyjski
  • Raport z wydruku zawierający wszystkie wymagane projekty. Protokół wydruku dostępny w wielu językach wyjściowych, na przykład w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, polskim, portugalskim, chińskim lub holenderskim.
 2. Wprowadzanie danych

  Dostępne są różne opcje modelowania ram. Wprowadzanie geometrii wspomagane jest przez graficzne zilustrowanie geometrii. Modyfikacje przekroju aktualizowane są automatycznie. Podstawowe wymiary oraz dane geometryczne są wprowadzane do tabel. Podczas wprowadzania program sprawdza warunki wymagane do utworzenia belki (na przykład płytki tworzące krzywą) zgodnie ze zdefiniowanym standardem. Najważniejsze parametry geometrii są aktualizowane i wyświetlane.

  Z biblioteki materiałów można wybrać odpowiedni gatunek drewna. Dostępne są wszystkie gatunki materiałów dla drewna klejonego, liściastego, topolowego i iglastego określone w EN 1995-1-1. Ponadto możliwe jest wygenerowanie klasy wytrzymałości o właściwościach materiałowych zdefiniowanych przez użytkownika, a tym samym rozszerzenie biblioteki. Obciążenia stałe (na przykład konstrukcja dachu) można również wprowadzać za pomocą obszernej i rozszerzalnej biblioteki materiałów.

  Generatory zintegrowane w ramie RX-TIMBER umożliwiają wygodne generowanie różnych obciążeń wiatrem i śniegiem. Kliknięcie przycisków informacyjnych powoduje wyświetlenie mapy stref wiatru i śniegu dla danego kraju. Odpowiednią strefę można wybrać podwójnym kliknięciem. Przypadki obciążeń można sprawdzić graficznie. Możliwe jest jednak ręczne wprowadzenie specyfikacji obciążenia. W zależności od generowanych obciążeń program automatycznie tworzy kombinacje dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz obliczeń odporności ogniowej w tle. Wygenerowane kombinacje można rozpatrywać lub dostosowywać zgodnie ze specyfikacjami zdefiniowanymi przez użytkownika.

 3. Obliczenia

  W RX-TIMBER Frame dostępne są następujące ustawienia obliczeń:

  • Obliczenia do przeprowadzenia:
   • Wybór projektów do wykonania
   • Wybór czy zostaną wyświetlone siły podporowe i deformacje
   • Dostosowanie zalecanych wartości granicznych dla analiz deformacji
   • Dowolne definiowanie parametrów dla obliczeń odporności ogniowej prowadzonych według metody uproszczonej
   • Zwiększenie sztywności zginania dla odkształceń zginających płaskich

  Oddzielne przypadki obliczeniowe umożliwiają elastyczną analizę określonych oddziaływań, a także indywidualne analizy stateczności. Typ obliczeń, które mają zostać przeprowadzone, definiuje się przy użyciu parametrów kontrolnych.
 4. Wyniki

  Po zakończeniu obliczeń, RX-TIMBER Frame pokazuje wszystkie wyniki wraz ze wszystkimi wymaganymi wartościami pośrednimi w przejrzyście ułożonych tabelach, ułożonych według różnych kryteriów. Ponieważ program wyświetla również szczegółowo wartości pośrednie, gwarantuje to przejrzystość wszystkich obliczeń. Oprócz tego, w osobnych oknach graficznych, można wyświetlić rozkład sił wewnętrznych dla każdego położenia x na belce. RX-TIMBER Frame pokazuje deformacje oraz poszczególne siły wewnętrzne.

  Obliczenia wraz ze szczegółami i wybranymi wykresami wynikowymi można włączyć do protokołu wydruku, co zapewnia przejrzyście ułożoną dokumentację. Protokół wydruku można uzupełnić grafikami, opisami, rysunkami itd. Oprócz tego można określić, które dane obliczeniowe pojawią się w protokole.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Książka O MES i RFEM

Książka o MES i RFEM

W tej książce dla inżynierów i studentów poznasz podstawy metody elementów skończonych w praktyczny sposób na przykładach obliczonych w programie RFEM.

Cena

Cena
360,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

Czym są oddziaływania?

Czym są oddziaływania?

Długość 3:04 Min.

}
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Glulam

Program samodzielny

Wymiarowanie belek z drewna klejonego warstwowo według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RX-TIMBER 2
Kolumna RX-TIMBER

Program samodzielny

Wymiarowanie prostokątnych i okrągłych drewnianych słupów według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER DLT

Program samodzielny

Obliczanie i wymiarowanie belek prostych, ciągłych i belek typu Gerber według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Purlin

Program samodzielny

Wymiarowanie płatwi oraz belek ciągłych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
Stężenie RX-TIMBER

Program samodzielny

Wymiarowanie stężeń dla konstrukcji szkieletowych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
Dach z drewna RX-TIMBER

Program samodzielny

Wymiarowanie dachów drewnianych, jednospadowych i dwuspadowych, według Eurokodu 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD