RX-TIMBER Frame

Wideo RX-TIMBER Frame: przykład wprowadzający dla obliczania ram

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Wymiarowanie ram trójprzegubowych z połączeniami na wczep klinowy

Program RX-TIMBER Frame służy do wymiarowania belek w stanie granicznym nośności i użytkowalności według EN 1995-1-1:2004-11 (EC5) lub DIN 1052:2008-12. 

Dodatkowo można prowadzić w nim obliczenia odporności ogniowej według EN 1995-1-2 lub DIN 4102, część 22.

 1. Funkcje programu

  • Możliwość obliczania następujących typów geometrii:
   • Rama symetryczna lub niesymetryczna
   • Połowa ramy
   • Słupy ze zwężeniem wewnętrznym / zewnętrznym
   • Złącze klinowe z elementem pośrednim lub bez
  • Kierunek warstw można zdefiniować równolegle do krawędzi zewnętrznej lub wewnętrznej
  • Norma EN 1995 zawiera następujące załączniki krajowe:
   •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polska)
   • United Kingdom BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Wielka Brytania)
   •  DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Niemcy)
   •  ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Austria)
   • Belgium NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgia) 
   •  CSN EN 1995-1-1:2009-07 (Czechy)
   •  DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dania)
   •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finlandia)
   •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francja)
   •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Włochy)
   •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Holandia)
   •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Słowacja)
   •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Słowenia)
   •  SS EN 1995-1-1 (Szwecja)
  • Proste wprowadzanie geometrii przy pomocy rysunku pomocniczego
  • Automatyczne generowanie obciążeń od wiatru i śniegu
  • Automatyczne tworzenie wymaganych kombinacji dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz dla obliczeń odporności ogniowej
  • Możliwość zdefiniowania przypadków obciążeń oraz oddziaływania obciążenia
  • Obszerna biblioteka materiałów dla obydwu norm
  • Wprowadzanie dodatkowych materiałów do biblioteki
  • Obszerna biblioteka obciążeń stałych
  • Przydzielanie konstrukcji szkieletowych do klas użytkowalności oraz określanie kategorii klas użytkowalności
  • Określanie stopni wykorzystania, sił podporowych oraz deformacji
  • Ikonka informująca o powodzeniu lub niepowodzeniu obliczeń
  • Kolorowe oznaczenia stopni wykorzystania przekrojów w tabelach wyników
  • Bezpośredni eksport danych do MS Excel
  • Interfejs DXF do tworzenia zapisów dotyczących produkcji w CAD
  • Interfejs programu łącznie w 9 językach, w tym w języku polskim, angielskim i niemieckim
  • Protokół wydruku zawierający wszystkie wymagane wyniki obliczeń przygotowane do dalszych obliczeń
 2. Geometrical data

  Wprowadzanie danych

  Ramę można modelować na wiele sposobów. Rysunek pomaga podczas wprowadzania geometrii, a wszystkie zmiany aktualizowane są automatycznie. Podstawowe wymiary oraz dane geometryczne wprowadza się w tabelach. Podczas wprowadzania danych, RX-TIMBER Frame sprawdza automatycznie warunki wymagane do utworzenia belki (na przykład warstwy tworzące zakrzywienie) według określonej normy, a najważniejsze parametry geometrii są aktualizowane i wyświetlane.

  Z biblioteki materiałów można wybrać odpowiednią klasę drewna. Wszystkie klasy materiału określone w EN 1995-1-1:2004 (EC5) lub DIN 1052:2008-12 oraz w wybranych załącznikach krajowych dostępne są dla drewna klejonego warstwowo oraz drewna iglastego i liściastego. Oprócz tego użytkownik może rozszerzyć zawartość biblioteki, poprzez utworzenie nowej klasy drewna o żądanych charakterystykach materiałowych. Podczas wprowadzania obciążeń stałych (na przykład konstrukcja dachu) można wykorzystać również obszerną bibliotekę materiałów, którą można uzupełniać o własne elementy.

  Generatory zintegrowane w module pozwalają na łatwe tworzenie różnych przypadków obciążenia wiatrem i śniegiem. Możliwe jest posłużenie się mapą pokazującą strefy wiatrowe i śniegowe w danym kraju oraz wybranie odpowiedniej strefy poprzez podwójne kliknięcie. Przypadki obciążeń przedstawiane są graficznie, co pozwala na ich łatwe sprawdzenie. Obciążenia można również definiować ręcznie. Według wprowadzonych obciążeń, moduł automatycznie tworzy w tle kombinacje dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz dla odporności ogniowej.

 3. FE calculation

  Obliczenia

  W RX-TIMBER Frame można zdefiniować następujące typy obliczeń:

  • Wybór prowadzonych obliczeń
  • Wybór, czy zostaną wyświetlone siły podporowe i deformacje
  • Dostosowywanie zalecanych wartości granicznych dla analizy deformacji
  • Dowolne definiowanie parametrów dla obliczeń odporności ogniowej prowadzonych według metody uproszczonej
  • Zwiększanie sztywności na zginanie dla warstw belki z drewna klejonego warstwowo

  Osobne przypadki obliczeniowe pozwalają na elastyczną analizę poszczególnych oddziaływań oraz na pojedyncze sprawdzenia stateczności. Typ obliczeń, które zostaną przeprowadzone, można zdefiniować poprzez parametry kontrolne.

 4. .3 Design by Member

  Wyniki

  Po zakończeniu obliczeń, RX-TIMBER Frame pokazuje wszystkie wyniki wraz ze wszystkimi wymaganymi wartościami pośrednimi w przejrzyście ułożonych tabelach, ułożonych według różnych kryteriów. Ponieważ program wyświetla również szczegółowo wartości pośrednie, gwarantuje to przejrzystość wszystkich obliczeń. Oprócz tego, w osobnych oknach graficznych, można wyświetlić rozkład sił wewnętrznych dla każdego położenia x na belce. RX-TIMBER Frame pokazuje deformacje oraz poszczególne siły wewnętrzne.

  Obliczenia wraz ze szczegółami i wybranymi wykresami wynikowymi można włączyć do protokołu wydruku, co zapewnia przejrzyście ułożoną dokumentację. Protokół wydruku można uzupełnić grafikami, opisami, rysunkami itd. Oprócz tego można określić, które dane obliczeniowe pojawią się w protokole.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena (bez VAT)

Cena
360,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek z drewna klejonego warstwowo według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Column 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie prostokątnych i okrągłych drewnianych słupów według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Program samodzielny

Obliczanie i wymiarowanie belek prostych, ciągłych i belek typu Gerber według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie płatwi oraz belek ciągłych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Brace 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie stężeń dla konstrukcji szkieletowych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Roof 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie dachów drewnianych, jednospadowych i dwuspadowych, według Eurokodu 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD