RX-TIMBER Frame

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Wymiarowanie ram trójprzegubowych z połączeniami na wczep klinowy

Program RX-TIMBER Frame służy do wymiarowania belek w stanie granicznym nośności i użytkowalności według EN 1995-1-1:2004-11 (EC5) lub DIN 1052:2008-12. 

Dodatkowo można prowadzić w nim obliczenia odporności ogniowej według EN 1995-1-2 lub DIN 4102, część 22.

 1. 000451

  Funkcje programu

  • Możliwość obliczania następujących typów geometrii:
   • Rama symetryczna lub niesymetryczna
   • Połowa ramy
   • Słupy ze zwężeniem wewnętrznym/zewnętrznym
   • Złącze klinowe z elementem pośrednim lub bez
  • Kierunek warstw można zdefiniować równolegle do krawędzi zewnętrznej lub wewnętrznej
  • Norma EN 1995 zawiera następujące załączniki krajowe:
   •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polska)
   • United Kingdom BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Wielka Brytania)
   •  DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Niemcy)
   •  ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Austria)
   • Belgium NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgia) 
   •  CSN EN 1995-1-1:2009-07 (Czechy)
   •  DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dania)
   •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finlandia)
   •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francja)
   •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Włochy)
   •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Holandia)
   •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Słowacja)
   •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Słowenia)
   •  SS EN 1995-1-1 (Szwecja)
  • Proste wprowadzanie geometrii przy pomocy rysunku pomocniczego
  • Automatyczne generowanie obciążeń od wiatru i śniegu
  • Automatyczne tworzenie wymaganych kombinacji dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz dla obliczeń odporności ogniowej
  • Możliwość zdefiniowania przypadków obciążeń oraz oddziaływania obciążenia
  • Obszerna biblioteka materiałów dla obydwu norm
  • Wprowadzanie dodatkowych materiałów do biblioteki
  • Obszerna biblioteka obciążeń stałych
  • Przydzielanie konstrukcji szkieletowych do klas użytkowalności oraz określanie kategorii klas użytkowalności
  • Określanie stopni wykorzystania, sił podporowych oraz deformacji
  • Ikonka informująca o powodzeniu lub niepowodzeniu obliczeń
  • Kolorowe oznaczenia stopni wykorzystania przekrojów w tabelach wyników
  • Bezpośredni eksport danych do MS Excel
  • Interfejs DXF do tworzenia zapisów dotyczących produkcji w CAD
  • Interfejs programu łącznie w 9 językach, w tym w języku polskim, angielskim i niemieckim
  • Protokół wydruku zawierający wszystkie wymagane wyniki obliczeń przygotowane do dalszych obliczeń
 2. Dane geometryczne

  000452

  Wprowadzanie danych

  Ramę można modelować na wiele sposobów. Rysunek pomaga podczas wprowadzania geometrii, a wszystkie zmiany aktualizowane są automatycznie. Podstawowe wymiary oraz dane geometryczne wprowadza się w tabelach. Podczas wprowadzania danych, RX-TIMBER Frame sprawdza automatycznie warunki wymagane do utworzenia belki (na przykład warstwy tworzące zakrzywienie) według określonej normy, a najważniejsze parametry geometrii są aktualizowane i wyświetlane. Z biblioteki materiałów można wybrać odpowiednią klasę drewna. Wszystkie klasy materiału określone w EN 1995-1-1:2004 (EC5) lub DIN 1052:2008-12 oraz w wybranych załącznikach krajowych dostępne są dla drewna klejonego warstwowo oraz drewna iglastego i liściastego. Oprócz tego użytkownik może rozszerzyć zawartość biblioteki, poprzez utworzenie nowej klasy drewna o żądanych charakterystykach materiałowych. Podczas wprowadzania obciążeń stałych (na przykład konstrukcja dachu) można wykorzystać również obszerną bibliotekę materiałów, którą można uzupełniać o własne elementy. Generatory zintegrowane w module RF-TIMBER Frame pozwalają na łatwe tworzenie różnych przypadków obciążenia wiatrem i śniegiem. Możliwe jest posłużenie się mapą pokazującą strefy wiatrowe i śniegowe w danym kraju oraz wybranie odpowiedniej strefy poprzez podwójne kliknięcie. Przypadki obciążeń przedstawiane są graficznie, co pozwala na ich łatwe sprawdzenie. Obciążenia można również definiować ręcznie. Według wprowadzonych obciążeń, RF-TIMBER Frame automatycznie tworzy w tle kombinacje dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz dla odporności ogniowej.
 3. Obliczenia

  000453

  Obliczenia

  W RX-TIMBER Frame można zdefiniować następujące typy obliczeń:

  • Wybór prowadzonych obliczeń
  • Wybór, czy zostaną wyświetlone siły podporowe i deformacje
  • Dostosowywanie zalecanych wartości granicznych dla analizy deformacji
  • Dowolne definiowanie parametrów dla obliczeń odporności ogniowej prowadzonych według metody uproszczonej
  • Zwiększanie sztywności na zginanie dla warstw belki z drewna klejonego warstwowo
  Osobne przypadki obliczeniowe pozwalają na elastyczną analizę poszczególnych oddziaływań oraz na pojedyncze sprawdzenia stateczności. Typ obliczeń, które zostaną przeprowadzone, można zdefiniować poprzez parametry kontrolne.
 4. 2.3 Obliczenia według prętów

  000454

  Wyniki

  Po zakończeniu obliczeń, RX-TIMBER Frame pokazuje wszystkie wyniki wraz ze wszystkimi wymaganymi wartościami pośrednimi w przejrzyście ułożonych tabelach, ułożonych według różnych kryteriów. Ponieważ program wyświetla również szczegółowo wartości pośrednie, gwarantuje to przejrzystość wszystkich obliczeń. Oprócz tego, w osobnych oknach graficznych, można wyświetlić rozkład sił wewnętrznych dla każdego położenia x na belce. RX-TIMBER Frame pokazuje deformacje oraz poszczególne siły wewnętrzne. Obliczenia wraz ze szczegółami i wybranymi wykresami wynikowymi można włączyć do protokołu wydruku, co zapewnia przejrzyście ułożoną dokumentację. Protokół wydruku można uzupełnić grafikami, opisami, rysunkami itd. Oprócz tego można określić, które dane obliczeniowe pojawią się w protokole.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA (netto)

 • RX-TIMBER Frame 2.xx

  360,00 USD

 • Kolejna licencja

  225,00 USD