RX-TIMBER Glued-Laminated Beam

Wideo RX-TIMBER Glued-Laminated Beam: przykład wprowadzający dla obliczania belek z drewna klejonego warstwowo

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Wymiarowanie belek z drewna klejonego warstwowo

Samodzielny moduł RX-TIMBER Glued-Laminated Beam służy do wymiarowania belek z drewna klejonego warstwowo w stanie granicznym nośności i użytkowalności według EN 1995-1-1 (EC5) lub DIN 1052:2008-12. Dodatkowo możliwe jest obliczanie odporności ogniowej według EN 1995-1-2 lub DIN 4102, część 22.

 1. Dostępne typy belek

  Funkcje programu

  • Możliwość wymiarowania następujących typów belek:
   • Belka prosta
   • Dźwigar jednospadowy (trapezowy)
   • Dźwigar  dwuspadowy (dwutrapezowy)
   • Dźwigar o osi zakrzywionej
   • Dźwigar o osi zakrzywionej o stałym przekroju
   • Dźwigar o osi zakrzywionej o zmiennym przekroju
   • Belka o zmiennym przekroju - paraboliczna
   • Belka o zmiennym przekroju - liniowa z zaokrągleniami w obszarze środkowym
  • Obsługa niesymetrycznych belek z lub bez wsporników
  • Możliwość uwzględnienia elementów usztywniających dla rozciągania poprzecznego
   • Wklejane pręty stalowe
   • Pręty stalowe z gwintem
   • Wklejane pasy drewniane lub drewnopochodne
   • Wklejane płyty drewnopochodne
  • Dwie metody obliczeń dla elementów usztywniających z uwzględnieniem rozciągania poprzecznego:
   • Konstrukcyjna, jeśli wymagana
   • Pełne przejęcie naprężeń rozciągających prostopadłych do włókien
  • Obliczanie wymaganej ilości elementów usztywniających dla rozciągania poprzecznego oraz graficzne przedstawianie ich rozmieszczenia na belce
  • Łatwe wprowadzanie geometryczne oraz rysunki pomocnicze
  • Wygodne generowanie obciążenia śniegiem według EN 1991-1-3 lub DIN 1055:2005, część 5
  • Automatyczne określanie obciążenia wiatrem według EN 1991-1-4 lub DIN 1055:2005, część 4
  • Możliwość zdefiniowania przypadków obciążeń oraz oddziaływania obciążenia
  • Automatyczne generowanie kombinacji obciążeń dowolnego typu
  • Optymalizacja przekroju
  • Biblioteka materiałów dla obu norm
  • Norma EN 1995 zawiera poniższe załączniki krajowe:
   •  PN EN 1995-1-1:2010-04/NA:2010-09 (Polska)
   • United Kingdom BS EN 1995-1-1 2006-10 (Wielka Brytania)
   •  DIN  1995-1-1:2005-12+A1:2008-09/NA:2013-08 (Niemcy)
   •  ÖNORM B 1995-1-1:2009-07 (Austria)
   • Belgium NBN EN 1995-1-1:2012-07 (Belgia)
   •  CSN EN 1995-1-1:2009-07 (Czechy)
   •  EN 1995-1-1 DK NA:2011-12 (Dania)
   •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finlandia)
   •  NF EN 1995-1-1:2005-11/NA:2010-05 (Francja)
   •  UNI EN 1995-1-1:2010-09 (Włochy)
   •  NEN EN 1995-1-1:2005/NB:2007-11 (Holadnia)
   •  STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Słowacja)
   •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Słowenia)
   •  SS EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008 (Szwecja)
  • Obszerna biblioteka dla obciążeń stałych
  • Przydzielanie konstrukcji szkieletowych do klas użytkowalności oraz określanie kategorii klas użytkowalności
  • Określanie stopni wykorzystania, sił podporowych oraz deformacji
  • Ikonka informująca o powodzeniu lub niepowodzeniu obliczeń
  • Kolorowe skale referencyjne w tabelach wyników
  • Bezpośredni eksport danych do MS Excel
  • Interfejs DXF do tworzenia zapisów dotyczących produkcji w CAD
  • Interfejs programu w języku angielskim, niemieckim oraz innych (łącznie 9)
  • Protokół wydruku zawierający wszystkie wymagane wyniki obliczeń przygotowane do dalszej pracy dostępny w językach:
   • angielskim,
   • niemieckim,
   • francuskim,
   • włoskim,
   • hiszpańskim,
   • rosyjskim,
   • czeskim,
   • polskim,
   • węgierskim,
   • słowackim,
   • portugalskim,
   • holenderskim.
 2. Input window 1.2 Geometry

  Wprowadzanie danych

  Belkę można modelować na wiele sposobów. Grafika pomaga podczas wprowadzania geometrii, a wszystkie zmiany aktualizowane są automatycznie. Ugięcie wsporników można ustawić podczas prowadzenia obliczeń w stanie granicznym użytkowalności, niezależnie od ugięcia w przęśle.

  Odpowiednią klasę drewna można wybrać z biblioteki materiałów. Wszystkie klasy materiału określone w EN 1995-1-1: 2004 (EC5) lub DIN 1052:2008-12 oraz w wybranym załączniku krajowym, dostępne są dla drewna klejonego warstwowo, liściastego oraz iglastego. Bibliotekę można rozszerzyć o własne klasy wytrzymałości z charakterystykami materiałowymi określonymi przez użytkownika. Podczas wprowadzania obciążeń stałych (na przykład konstrukcji dachu) można wykorzystać również obszerną bibliotekę materiałów, którą można uzupełniać o własne elementy.

  Generatory zintegrowane w module RF-TIMBER Glued-laminated Beam pozwalają na łatwe tworzenie różnych przypadków obciążenia wiatrem i śniegiem. Przypadki obciążeń wyświetlane są graficznie, co ułatwia sprawdzanie wprowadzonych danych. Obciążenia nakładane są w automatycznie generowanych kombinacjach obciążeń według EN 1990, DIN 1055-100 lub DIN 1052. Dzięki temu ilość danych początkowych zredukowana jest do minimum. Obciążenia można również definiować ręcznie.

 3. Input window 1.4 Control Parameters

  Obliczenia

  W module można zdefiniować następujące typy obliczeń:

  • Obliczenia do przeprowadzenia:
   • Wybór przeprowadzanych obliczeń
   • Wybór czy zostaną wyświetlone siły podporowe i deformacje
   • Dostosowywanie zalecanych wartości według równań od (40) do (42) dla analizy deformacji
   • Definiowanie parametrów dla obliczeń odporności ogniowej prowadzonych według metody uproszczonej (opcjonalnie dla F 30-B,F 60-B, F 90-B oraz definicji użytkownika)
   • Określanie momentu wygięcia dla podpory obrotowej
  • Definiowanie warunków podporowych dla belki
  • Optymalizacja belki poprzez:
   • Modyfikowanie wysokości belki
   • Modyfikowanie powierzchni belki
   • Szerokość przekroju
   • Rozstaw podpór bocznych
 4. Results window 2.2 Design - All

  Wyniki

  Po zakończeniu obliczeń, RX-TIMBER Glued-laminated Beam pokazuje wszystkie wyniki wraz ze wszystkimi wymaganymi wartościami pośrednimi w przejrzyście ułożonych tabelach, ułożonych według różnych kryteriów.

  Ponieważ program wyświetla również szczegółowo wartości pośrednie, gwarantuje to przejrzystość wszystkich obliczeń. Oprócz tego w osobnych oknach graficznych można wyświetlić rozkład sił wewnętrznych dla każdego miejsca x na belce. RF-TIMBER Glued-laminated Beam pokazuje deformacje oraz poszczególne siły wewnętrzne.

  Obliczenia wraz ze szczegółami i wybranymi wykresami wyników można włączać do protokołu wydruku, co zapewnia przejrzyście ułożoną dokumentację. Protokół wydruku można uzupełnić grafikami, opisami, rysunkami itd. Oprócz tego można określać, które wartości się w nim pojawią.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena (bez VAT)

Cena
1 120,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Program samodzielny

Obliczanie i wymiarowanie belek prostych, ciągłych i belek typu Gerber według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Column 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie prostokątnych i okrągłych drewnianych słupów według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Frame 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie ram trójprzegubowych z połączeniami na wczep klinowy według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie płatwi oraz belek ciągłych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Brace 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie stężeń dla konstrukcji szkieletowych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Roof 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie dachów drewnianych, jednospadowych i dwuspadowych, według Eurokodu 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD