RX-TIMBER Purlin

Wideo RX-TIMBER Purlin: przykład wprowadzający dla obliczania płatwi

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Wymiarowanie płatwi oraz belek ciągłych

Program RX-TIMBER Purlin służy do wymiarowania belek w stanie granicznym nośności i użytkowalności oraz do obliczania odporności ogniowej według EN 1995-1-1:2009 (EC5) oraz DIN 1052:2008-12. 

Oprócz dokładnego i prowadzonego automatycznie generowania obciążeń wraz z odpowiednimi kombinacjami przypadków obciążeń, RX-TIMBER Purlin określa elementy łączące wymagane w strefie połączenia.

 1. Funkcje programu

  • Obliczanie następujących typów geometrii:
   • Belka jednoprzęsłowa z lub bez wspornika
   • Belka ciągła z lub bez wspornika
   • Dźwigary Gerbera z lub bez wspornika
  • Automatyczne generowanie obciążeń od wiatru i śniegu 
  • Automatyczne tworzenie wymaganych kombinacji dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz obliczeń odporności ogniowej
  • Norma EN 1995 zawiera następujące załączniki krajowe:
   •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polska)
   • United Kingdom BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Wielka Brytania)
   •  DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Niemcy)
   •  ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Austria)
   • Belgium NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgia) 
   •  CSN EN 1995-1-1:2009-07 (Czechy)
   •  DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dania)
   •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finlandia)
   •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francja)
   •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Włochy)
   •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Holandia)
   •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Słowacja)
   •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Słowenia)
   •  SS EN 1995-1-1 (Szwecja)
  • Uwzględnianie opcji optymalizacji poprzez specyfikacje użytkownika według odpowiedniej normy:
   • Redukcja siły tnącej dla pojedynczych obciążeń w pobliżu podpory
   • Redukcja siły tnącej dla obciążeń wprowadzanych w szczytowym punkcie przekroju
   • Rozkład momentów w obszarze podpory
   • Redukcja naprężenia skręcającego poprzez wprowadzanie momentów przez użytkownika
   • Zwiększenie sztywności na skręcanie dla naprężeń zginających przebiegających w kierunku krawędzi lub równoległych
  • Proste wprowadzanie geometryczne wraz z grafiką pomocniczą
  • Obszerna biblioteka materiałów dla obydwu norm
  • Wprowadzanie dodatkowych materiałów do biblioteki
  • Obszerna biblioteka obciążeń stałych
  • Przydzielanie konstrukcji szkieletowych do klas użytkowalności oraz określanie kategorii klas użytkowalności
  • Określanie stopni wykorzystania, sił podporowych oraz deformacji
  • Ikonka informująca o powodzeniu lub niepowodzeniu obliczeń
  • Kolorowe oznaczenia stopni wykorzystania w tabelach wyników
  • Bezpośredni eksport danych do MS Excel 
  • Interfejs DXF do tworzenia zapisów dotyczących produkcji w CAD
  • Interfejs programu łącznie w 9 językach, w tym w języku polskim, angielskim i niemieckim
  • Protokół wydruku zawierający wszystkie wymagane wyniki obliczeń przygotowane do dalszej pracy
 2. .3 Cross-Section and Coupling

  Wprowadzanie danych

  Belkę można modelować na wiele sposobów. Poprzez wybór typu dachu określana jest odpowiednia pozycja płatwi dla generowania obciążenia wiatrem i śniegiem.

  Podczas określania typu belki można wybrać pomiędzy belką ciągłą a płatwią. W przypadku wybrania belki ciągłej można zdefiniować dla niej kilka warunków podparcia przegubowego. Jeśli wybrana zostanie płatew, nie można modyfikować warunków podparcia przegubowego. W przypadku wybrania płatwi, RX-TIMBER Purlin oblicza belkę z uwzględnieniem podwójnego przekroju dla strefy połączenia oraz dodatkowo dostępna staje się pewna ilość elementów łączących:

  • Gwoździe (otwory przewiercone / nieprzewiercone)
  • Pierścieniowe i płaskie złącza oraz śruby
  • Połączenia śrubowe z systemem usztywniającym WT firmy SFS intec
  • Specyfikacje użytkownika dzięki nośności charakterystycznej

  Uwzględniając ustawienia materiału, z biblioteki materiałów można wybrać odpowiednią klasę drewna. Wszystkie klasy materiału określone w EN 1995-1-1: 2004 (EC5) lub DIN 1052:2008-12 oraz w wybranym załączniku krajowym dostępne są dla drewna klejonego warstwowo, drewna liściastego oraz iglastego. Bibliotekę można rozszerzyć o własne klasy wytrzymałości z charakterystykami materiału określonymi przez użytkownika. Podczas wprowadzania obciążeń stałych (na przykład konstrukcja dachu) można wykorzystać również obszerną bibliotekę materiałów, którą można uzupełniać o własne elementy.

  Generatory zintegrowane w module RF-TIMBER Purlin pozwalają na łatwe tworzenie różnych przypadków obciążenia wiatrem i śniegiem. Mapa pokazująca strefy wiatrowe i śniegowe w danym kraju wyświetlana jest przy użyciu przycisku informacyjnego. Odpowiednią strefę można wybrać przez podwójne kliknięcie. Przypadki obciążeń przedstawiane są graficznie, co pozwala na ich sprawdzenie.

  Obciążenia można również definiować ręcznie. Według wprowadzonych obciążeń, moduł RX-TIMBER Purlin automatycznie tworzy w tle kombinacje dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz dla odporności ogniowej. Jeżeli wybrano normę DIN, program utworzy również uproszczoną kombinację dla obliczeń drgań.

 3. .5 Control Parameters

  Obliczenia

  Podczas obliczania wytrzymałości przekroju, RX-TIMBER Purlin analizuje rozciąganie i ściskanie wzdłuż włókien, zginanie, zginanie z rozciąganiem / ściskaniem oraz ścinanie siłą ścinającą z lub bez skręcania. Analizy prowadzone są przy użyciu obliczeniowych wartości naprężeń. Dla obliczeń elementów konstrukcyjnych zagrożonych wyboczeniem i wyboczeniem giętnym, program uwzględnia ściskanie osiowe, zginanie z lub bez siły ściskającej oraz zginanie z rozciąganiem.

  Oprócz tego określane jest ugięcie w charakterystycznych i quasi-stałych sytuacjach obliczeniowych dla przęseł wewnętrznych i wsporników. Oddzielne przypadki obliczeniowe pozwalają na swobodną analizę oddziaływań, a także na sprawdzenia stateczności. Typ obliczeń, które zostaną przeprowadzone, można zdefiniować poprzez parametry kontrolne.

 4. .1 Result Combinations

  Wyniki

  Po zakończeniu obliczeń, RX-TIMBER Purlin pokazuje wszystkie obliczenia wraz ze wszystkimi wymaganymi wartościami pośrednimi w przejrzyście ułożonych tabelach, ułożonych według różnych kryteriów. Oprócz tego w osobnych oknach graficznych można wyświetlić rozkład sił wewnętrznych dla każdego położenia x na belce. RX-TIMBER Purlin pokazuje deformacje oraz poszczególne siły wewnętrzne. 

  Wyniki obliczeń dla odpowiedniego stanu granicznego wyświetlane są dla pręta oraz odpowiedniego połączenia. Dzięki temu można prześledzić każdą wartość ustawioną dla obliczeń. Obliczenia wraz ze szczegółami i wybranymi wykresami wyników można włączyć do protokołu wydruku. Protokół wydruku można uzupełnić szkicami, opisami, rysunkami itd. Oprócz tego można określić, które dane obliczeniowe pojawią się w protokole.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena (bez VAT)

Cena
360,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek z drewna klejonego warstwowo według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Column 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie prostokątnych i okrągłych drewnianych słupów według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Program samodzielny

Obliczanie i wymiarowanie belek prostych, ciągłych i belek typu Gerber według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Frame 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie ram trójprzegubowych z połączeniami na wczep klinowy według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Brace 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie stężeń dla konstrukcji szkieletowych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Roof 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie dachów drewnianych, jednospadowych i dwuspadowych, według Eurokodu 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD