RX-TIMBER Purlin

Oprogramowanie do analizy konstrukcji drewnianych

 • Konstrukcja drewniana - stacja Crossrail w Canary Wharf, Londyn

Wymiarowanie płatwi oraz belek ciągłych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Program RX-TIMBER Purlin służy do wymiarowania belek w stanie granicznym nośności i użytkowalności oraz do obliczania odporności ogniowej według EN 1995-1-1:2009 (EC5) oraz DIN 1052:2008-12. 

Oprócz dokładnego i prowadzonego automatycznie generowania obciążeń wraz z odpowiednimi kombinacjami przypadków obciążeń, RX-TIMBER Purlin określa elementy łączące wymagane w strefie połączenia.

 1. Funkcje programu

  • Projektowanie następujących typów geometrycznych:
   • Belki jednoprzęsłowe z wspornikami i bez
   • Belki ciągłe ze wspornikami i bez
   • System belek na zawiasach (belki Gerber) z wspornikami i bez
  • Automatyczne generowanie obciążeń wiatrem i śniegiem
  • Automatyczne tworzenie wymaganych kombinacji dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz odporności ogniowej
  • W przypadku projektowania zgodnie z EC 5 (EN 1995) dostępne są następujące Załączniki krajowe:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Niemcy)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgia)
   • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dania)
   • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finlandia)
   • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francja)
   • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Włochy)
   • NEN EN 1995-1-1/NB: 2007-11 (Holandia)
   • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Austria)
   • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polska)
   • SS EN 1995-1-1 (Szwecja)
   • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Słowacja)
   • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-03 (Słowenia)
   • CSN EN 1995-1-1: 2007-09 (Republika Czeska)
   • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Wielka Brytania)
  • Uwzględnienie opcji optymalizacji według specyfikacji użytkownika zgodnie z odpowiednią normą:
   • Redukcja siły ścinającej pojedynczych obciążeń w pobliżu podparcia
   • Redukcja siły ścinającej przy wprowadzaniu obciążenia w górnym punkcie przekroju
   • Redystrybucja momentu w strefie wsparcia
   • Redukcja naprężeń skrętnych poprzez zdefiniowane przez użytkownika wprowadzenie momentu
   • Zwiększenie sztywności zginania dla odkształceń zginających płaskich lub krawędziowych
  • Proste wprowadzanie geometrii z ilustracyjną grafiką
  • Obszerna biblioteka materiałów dla obu standardów
  • Opcjonalne rozszerzenie biblioteki materiałów o kolejne materiały
  • Obszerna biblioteka obciążeń stałych
  • Alokacja frameworka na klasy usług i określenie kategorii klas usług
  • Wyznaczanie współczynników obliczeniowych, sił podporowych i odkształceń
  • Ikona informująca o udanym lub nieudanym projekcie
  • Skale odniesienia kolorów w tabelach wyników
  • Bezpośredni eksport danych do aplikacji MS Excel 
  • Języki programu: angielski, niemiecki, czeski, włoski, hiszpański, francuski, portugalski, polski, chiński, holenderski i rosyjski
  • Raport z wydruku zawierający wszystkie wymagane projekty. Protokół wydruku dostępny w wielu językach wyjściowych, na przykład w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, polskim, portugalskim, chińskim lub holenderskim.
  • Bezpośredni import plików stp z różnych programów CAD
 2. Wprowadzanie danych

  Dostępne są różne opcje modelowania belek. Typ dachu określa dokładne położenie płatwi dla generowania wiatru i śniegu.

  Dostępne są dwa typy belek: belka ciągła i płatwi. W przypadku wybrania belki ciągłej można zdefiniować kilka warunków zawiasów belki. W przypadku wybrania płatwi nie można modyfikować warunków zawiasów. W tym przypadku obliczenia uwzględniają podwójny przekrój w strefie sprzężenia. Ponadto w ustawieniach płatwi dostępnych jest kilka elementów łączących:

  • Gwoździe (wstępnie wbite/nie wbite)
  • Łączniki i śruby pierścieniowe i płytowe
  • Połączenie śrubowe z systemem mocowania WT firmy SFS intec
  • Specyfikacja zdefiniowana przez użytkownika przy użyciu siły charakterystycznej

  Z bazy danych można wybierać żądany typ drewna. Dostępne są wszystkie gatunki drewna klejonego, liściastego i iglastego określone w EC 5. Ponadto istnieje możliwość wygenerowania klasy wytrzymałości z właściwościami materiału zdefiniowanymi przez użytkownika w celu rozszerzenia biblioteki. Obciążenia stałe (na przykład konstrukcja dachu) można również wprowadzać za pomocą obszernej i rozszerzalnej biblioteki materiałów.

  Generatory zintegrowane w RX-TIMBER Płatew umożliwiają wygodne generowanie różnych obciążeń wiatrem i śniegiem. Kliknięcie przycisków informacyjnych powoduje wyświetlenie mapy stref wiatru i śniegu dla danego kraju. Odpowiednią strefę można wybrać podwójnym kliknięciem. Przypadki obciążeń można sprawdzić graficznie.

  Jednak specyfikacje obciążeń można wprowadzać również ręcznie. W zależności od generowanych obciążeń program automatycznie tworzy kombinacje dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz obliczeń odporności ogniowej w tle.

 3. Obliczenia

  Podczas obliczania wytrzymałości przekroju, RX-TIMBER Purlin analizuje rozciąganie i ściskanie wzdłuż włókien, zginanie, zginanie z rozciąganiem / ściskaniem oraz ścinanie siłą ścinającą z lub bez skręcania. Analizy prowadzone są przy użyciu obliczeniowych wartości naprężeń. Dla obliczeń elementów konstrukcyjnych zagrożonych wyboczeniem i wyboczeniem giętnym, program uwzględnia ściskanie osiowe, zginanie z lub bez siły ściskającej oraz zginanie z rozciąganiem.

  Oprócz tego określane jest ugięcie w charakterystycznych i quasi-stałych sytuacjach obliczeniowych dla przęseł wewnętrznych i wsporników. Oddzielne przypadki obliczeniowe pozwalają na swobodną analizę oddziaływań, a także na sprawdzenia stateczności. Typ obliczeń, które zostaną przeprowadzone, można zdefiniować poprzez parametry kontrolne.

 4. Wyniki

  Po obliczeniach wyniki wykonanych obliczeń wraz ze wszystkimi wymaganymi wartościami pośrednimi są wyświetlane w przejrzystych tabelach wyników posortowanych według różnych kryteriów. Ponieważ program wyświetla szczegółowe wartości pośrednie, zapewniona jest przejrzystość wszystkich projektów. Rozkład sił wewnętrznych dla każdego położenia x belki można wyświetlić w osobnym oknie graficznym. Tutaj mogą być wyświetlane zarówno odkształcenia, jak i poszczególne siły wewnętrzne.

  Obliczenia stanu granicznego są reprezentowane na prętach i odpowiednim łączniku. W ten sposób możliwe jest odtworzenie każdej wartości wyznaczonej do obliczeń. Projekty wraz ze szczegółami projektu i wybranymi wykresami wyników można dodać do protokołu wydruku, zapewniając przejrzystą dokumentację. Protokół wydruku może zawierać grafiki, opisy, rysunki i wiele innych. Ponadto można wybrać, które dane obliczeniowe zostaną uwzględnione w wydruku.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Książka O MES i RFEM

Książka o MES i RFEM

W tej książce dla inżynierów i studentów poznasz podstawy metody elementów skończonych w praktyczny sposób na przykładach obliczonych w programie RFEM.

Cena

Cena
360,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

Czym są oddziaływania?

Czym są oddziaływania?

Długość 3:04 Min.

}
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Glulam

Program samodzielny

Wymiarowanie belek z drewna klejonego warstwowo według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RX-TIMBER 2
Kolumna RX-TIMBER

Program samodzielny

Wymiarowanie prostokątnych i okrągłych drewnianych słupów według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER DLT

Program samodzielny

Obliczanie i wymiarowanie belek prostych, ciągłych i belek typu Gerber według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
Rama RX-TIMBER

Program samodzielny

Wymiarowanie ram trójprzegubowych z połączeniami na wczep klinowy według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
Stężenie RX-TIMBER

Program samodzielny

Wymiarowanie stężeń dla konstrukcji szkieletowych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
Dach z drewna RX-TIMBER

Program samodzielny

Wymiarowanie dachów drewnianych, jednospadowych i dwuspadowych, według Eurokodu 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD