RX-TIMBER Purlin

Oprogramowanie do analizy konstrukcji drewnianych

 • Konstrukcja drewniana - stacja Crossrail w Canary Wharf, Londyn

Wymiarowanie płatwi oraz belek ciągłych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Program RX-TIMBER Purlin służy do wymiarowania belek w stanie granicznym nośności i użytkowalności oraz do obliczania odporności ogniowej według EN 1995-1-1:2009 (EC5) oraz DIN 1052:2008-12. 

Oprócz dokładnego i prowadzonego automatycznie generowania obciążeń wraz z odpowiednimi kombinacjami przypadków obciążeń, RX-TIMBER Purlin określa elementy łączące wymagane w strefie połączenia.

 1. Funkcje programu

  • Projektowanie następujących typów geometrycznych:
   • Belki jednoprzęsłowe z wspornikami i bez
   • Belki ciągłe ze wspornikami i bez
   • System belek na zawiasach (belki Gerber) z wspornikami i bez
  • Automatyczne generowanie obciążeń wiatrem i śniegiem
  • Automatyczne tworzenie wymaganych kombinacji dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz odporności ogniowej
  • W przypadku projektowania zgodnie z EC 5 (EN 1995) dostępne są następujące Załączniki krajowe:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Niemcy)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgia)
   • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dania)
   • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finlandia)
   • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francja)
   • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Włochy)
   • NEN EN 1995-1-1/NB: 2007-11 (Holandia)
   • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Austria)
   • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polska)
   • SS EN 1995-1-1 (Szwecja)
   • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Słowacja)
   • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-03 (Słowenia)
   • CSN EN 1995-1-1: 2007-09 (Republika Czeska)
   • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Wielka Brytania)
  • Uwzględnienie opcji optymalizacji według specyfikacji użytkownika zgodnie z odpowiednią normą:
   • Redukcja siły ścinającej pojedynczych obciążeń w pobliżu podparcia
   • Redukcja siły ścinającej przy wprowadzaniu obciążenia w górnym punkcie przekroju
   • Redystrybucja momentu w strefie wsparcia
   • Redukcja naprężeń skrętnych poprzez zdefiniowane przez użytkownika wprowadzenie momentu
   • Zwiększenie sztywności zginania dla odkształceń zginających płaskich lub krawędziowych
  • Proste wprowadzanie geometrii z ilustracyjną grafiką
  • Obszerna biblioteka materiałów dla obu standardów
  • Opcjonalne rozszerzenie biblioteki materiałów o kolejne materiały
  • Obszerna biblioteka obciążeń stałych
  • Alokacja frameworka na klasy usług i określenie kategorii klas usług
  • Wyznaczanie współczynników obliczeniowych, sił podporowych i odkształceń
  • Ikona informująca o udanym lub nieudanym projekcie
  • Skale odniesienia kolorów w tabelach wyników
  • Bezpośredni eksport danych do aplikacji MS Excel 
  • Języki programu: angielski, niemiecki, czeski, włoski, hiszpański, francuski, portugalski, polski, chiński, holenderski i rosyjski
  • Raport z wydruku zawierający wszystkie wymagane projekty. Protokół wydruku dostępny w wielu językach wyjściowych, na przykład w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, polskim, portugalskim, chińskim lub holenderskim.
  • Bezpośredni import plików stp z różnych programów CAD
 2. Okno 1.3 Przekrój i połączenie

  Wprowadzanie danych

  Dostępne są różne opcje modelowania belek. Typ dachu określa dokładne położenie płatwi dla generowania wiatru i śniegu.

  Dostępne są dwa typy belek: belka ciągła i płatwi. W przypadku wybrania belki ciągłej można zdefiniować kilka warunków zawiasów belki. W przypadku wybrania płatwi nie można modyfikować warunków zawiasów. W tym przypadku obliczenia uwzględniają podwójny przekrój w strefie sprzężenia. Ponadto w ustawieniach płatwi dostępnych jest kilka elementów łączących:

  • Gwoździe (wstępnie wbite/nie wbite)
  • Łączniki i śruby pierścieniowe i płytowe
  • Połączenie śrubowe z systemem mocowania WT firmy SFS intec
  • Specyfikacja zdefiniowana przez użytkownika przy użyciu siły charakterystycznej

  Z bazy danych można wybierać żądany typ drewna. Dostępne są wszystkie gatunki drewna klejonego, liściastego i iglastego określone w EC 5. Ponadto istnieje możliwość wygenerowania klasy wytrzymałości z właściwościami materiału zdefiniowanymi przez użytkownika w celu rozszerzenia biblioteki. Obciążenia stałe (na przykład konstrukcja dachu) można również wprowadzać za pomocą obszernej i rozszerzalnej biblioteki materiałów.

  Generatory zintegrowane w RX-TIMBER Płatew umożliwiają wygodne generowanie różnych obciążeń wiatrem i śniegiem. Kliknięcie przycisków informacyjnych powoduje wyświetlenie mapy stref wiatru i śniegu dla danego kraju. Odpowiednią strefę można wybrać podwójnym kliknięciem. Przypadki obciążeń można sprawdzić graficznie.

  Jednak specyfikacje obciążeń można wprowadzać również ręcznie. W zależności od generowanych obciążeń program automatycznie tworzy kombinacje dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz obliczeń odporności ogniowej w tle.

 3. Okno 1.5 Parametry sterowania

  Obliczenia

  Podczas obliczania wytrzymałości przekroju, RX-TIMBER Purlin analizuje rozciąganie i ściskanie wzdłuż włókien, zginanie, zginanie z rozciąganiem / ściskaniem oraz ścinanie siłą ścinającą z lub bez skręcania. Analizy prowadzone są przy użyciu obliczeniowych wartości naprężeń. Dla obliczeń elementów konstrukcyjnych zagrożonych wyboczeniem i wyboczeniem giętnym, program uwzględnia ściskanie osiowe, zginanie z lub bez siły ściskającej oraz zginanie z rozciąganiem.

  Oprócz tego określane jest ugięcie w charakterystycznych i quasi-stałych sytuacjach obliczeniowych dla przęseł wewnętrznych i wsporników. Oddzielne przypadki obliczeniowe pozwalają na swobodną analizę oddziaływań, a także na sprawdzenia stateczności. Typ obliczeń, które zostaną przeprowadzone, można zdefiniować poprzez parametry kontrolne.

 4. Okno 1.2 Kombinacje wyników

  Wyniki

  Po obliczeniach wyniki wykonanych obliczeń wraz ze wszystkimi wymaganymi wartościami pośrednimi są wyświetlane w przejrzystych tabelach wyników posortowanych według różnych kryteriów. Ponieważ program wyświetla szczegółowe wartości pośrednie, zapewniona jest przejrzystość wszystkich projektów. Rozkład sił wewnętrznych dla każdego położenia x belki można wyświetlić w osobnym oknie graficznym. Tutaj mogą być wyświetlane zarówno odkształcenia, jak i poszczególne siły wewnętrzne.

  Obliczenia stanu granicznego są reprezentowane na prętach i odpowiednim łączniku. W ten sposób możliwe jest odtworzenie każdej wartości wyznaczonej do obliczeń. Projekty wraz ze szczegółami projektu i wybranymi wykresami wyników można dodać do protokołu wydruku, zapewniając przejrzystą dokumentację. Protokół wydruku może zawierać grafiki, opisy, rysunki i wiele innych. Ponadto można wybrać, które dane obliczeniowe zostaną uwzględnione w wydruku.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Cena

Cena
360,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

Online Training | Polish

Eurokod 5 | Wymiarowanie konstrukcji drewnianych zgodnie z PN EN 1995-1-1

Szkolenie online 29. kwietnia 2021 9:30 - 13:30 CEST

RFEM | Drewno | USA

Szkolenie online 5. maja 2021 13:00 - 16:00 CDT

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane Zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 20. maja 2021 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM dla studentów | Część 3

Szkolenie online 15. czerwca 2021 14:00 - 16:30 CEST

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek z drewna klejonego warstwowo według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Column 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie prostokątnych i okrągłych drewnianych słupów według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Program samodzielny

Obliczanie i wymiarowanie belek prostych, ciągłych i belek typu Gerber według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Frame 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie ram trójprzegubowych z połączeniami na wczep klinowy według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Brace 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie stężeń dla konstrukcji szkieletowych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Roof 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie dachów drewnianych, jednospadowych i dwuspadowych, według Eurokodu 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD