Program samodzielny CRANEWAY

Wizualizacja 3D belki podsuwnicowej

Wizualizacja 3D belki podsuwnicowej

Program samodzielny CRANEWAY | Okno dialogowe "Obciążenia"

Okno dialogowe "Obciążenia"

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Wymiarowanie belek podsuwnicowych

Program samodzielny CRANEWAY wymiaruje belki podsuwnicowe według:

 •  EN 1993-6:2008-09 (Eurokod 3)
 •  DIN 4132:1981-02 i DIN 18800:1990-11

W przypadku obliczeń według EN 1993-6 można wybrać typ dźwigu (suwnica pomostowa lub dźwig podwieszany).

 1. National annex settings

  Funkcje programu

  • Analiza naprężeń dla belki podsuwnicowej oraz spoin
  • Analiza zmęczeniowa belki i spoin oraz wymiarowanie z uwzględnieniem zmęczenia
  • Analiza deformacji
  • Analiza wyboczenia podczas oddziaływania obciążenia kołem
  • Analiza stateczności dla zwichrzenia według analizy drugiego rzędu dla wyboczenia skrętnego (element 1D z analizy elementów skończonych )
  Dla obliczeń według Eurokodu 3 dostępne są następujące załączniki krajowe (NA):
  • United Kingdom BS EN 1993-6/NA:2009-11 (Wielka Brytania)
  •  DIN EN 1993-6/NA:2010-12 (Niemcy)
  • Belgium NBN EN 1993-6/ANB:2011-03 (Belgia)
  • Cyprus CYS EN 1993-6/NA:2009-03 (Cypr)
  •  CSN EN 1993-6/NA:2010-03 (Czechy)
  •  SFS EN 1993-6/NA:2010-03 (Finlandia)
  •  NF EN 1993-6/NA:2011-12 (Francja)
  •  UNI EN 1993-6/NA:2011-02 (Włochy)
  •  LST EN 1993-6/NA:2010-12 (Litwa)
  •  NEN EN 1993-6/NB:2012-05 (Holandia)
  • Norway NS EN 1993-6/NA:2010-01 (Norwegia)
  • Sweden SS EN 1993-6/NA:2011-04 (Szwecja)

  Oprócz załączników wymienionych powyżej można wprowadzać swoje własne załączniki z dowolnymi współczynnikami.
 2. General data

  Wprowadzanie danych

  CRANEWAY posiada przejrzyście ułożone tabele dla geometrii, materiału, przekrojów, oddziaływań i imperfekcji: Geometria
  • Szybkie i wygodne wprowadzanie danych
  • Różne typy podparć do określania warunków podparcia (przegubowe, przegubowo-przesuwne, sztywne i zdefiniowane przez użytkownika oraz boczne na górnej lub dolnej półce).
  • Opcjonalnie można wybrać ograniczenie zwichrzenia.
  • Rozmieszczanie sztywnych i odkształcalnych usztywnień podparcia
  • Możliwość wstawiania zwolnień
  Przekroje belki podsuwnicowej
  • Walcowane przekroje w kształcie litery I (I, IPE, IPEa, IPEo, IPEv, HE-B, HE-A, HE-AA, HL, HE-M, HE, HD, HP, IPB-S, IPB-SB, W, UB, UC i inne tabele przekrojów według AISC, ARBED, British Steel, Gost, TU, JIS, YB, GB etc.) można łączyć z dodatkowymi przekrojami na górnej półce (kątowniki lub ceowniki) oraz szyną (SA, SF) lub łącznikiem posiadającymi wymiary zdefiniowane przez użytkownika.
  • Niesymetryczne przekroje I (typu IU) można również łączyć z usztywnieniami na górnej półce oraz szyną i łącznikiem.
  Oddziaływania Program potrafi uwzględniać oddziaływania od maksymalnie trzech suwnic pracujących w tym samym czasie. W najprostszym przypadku wybiera się standardową suwnicę z biblioteki. Dane można wprowadzać również ręcznie:
  • Ilość dźwigarów i ich osie (maksymalnie 20 na jedną suwnicę), odległości od środka, położenie zderzaków
  • Klasyfikacja według EN 1993-6 na klasy uszkodzenia z edytowalnymi współczynnikami dynamicznymi oraz według DIN 4132 na klasy udźwigu
  • Pionowe i poziome obciążenie kołem wynikające z ciężaru własnego, udźwigu, sił aerodynamicznych powstających podczas przejazdu oraz przekrzywienia
  Imperfekcje
  • Imperfekcje są stosowane z uwzględnieniem pierwszej postaci drgań własnych. Następuje to bądź identycznie dla wszystkich grup obciążeń, które mają zostać obliczone, bądź indywidualnie dla każdej grupy obciążeń. Różnica ta wynika z tego, że postaci własne mogą różnić się w zależności od obciążenia.
  • CRANEWAY posiada wygodne narzędzia służące do skalowania postaci własnych (określanie wzniesień dla pochylenia i wygięcia).
 3. Detailed settings for craneway calculation

  Obliczenia

  Podczas obliczeń, moduł CRANEWAY tworzy obciążenia suwnicą we wstępnie zdefiniowanych odległościach w postaci przypadków obciążeń dla belki podsuwnicowej. Przyrost obciążenia dla suwnic poruszających się wzdłuż belki można ustawić indywidualnie. 

  Dla każdej pozycji suwnicy, moduł CRANEWAY analizuje trzy przypadki obciążeń z obciążeń głównych i drugorzędnych. Dodatkowo CRANEWAY posiada obszerne ustawienia pozwalające na kontrolę obliczeń elementów skończonych (długość elementów skończonych, kryteria zatrzymania itp.). 

  CRANEWAY oblicza siły wewnętrzne w szczególnych miejscach x wzdłuż belki podsuwnicowej według analizy drugiego rzędu dla wyboczenia skrętnego w niedoskonałym układzie współrzędnych. Opcjonalnie możliwe jest lokalne przekroczenie naprężeń granicznych według DIN 18800 część 1, el. 749.

 4. Design summary

  Wyniki

  Wyniki analizy grupowane są w tabeli według różnych tematów. Wartości tabelaryczne pokazywane są zawsze z odpowiednią grafiką przekroju. Oprócz tego można przedstawić każdą wartość pośrednią. 

  Ogólna analiza naprężeń 

  CRANEWAY prowadzi ogólne obliczenia naprężeń dla belki podsuwnicowej poprzez określanie naprężeń istniejących i zestawienie ich z naprężeniami granicznymi normalnymi, granicznymi tnącymi oraz granicznymi zastępczymi. Ogólne obliczenia naprężeń prowadzone są również dla spoin w odniesieniu do równoległych i pionowych naprężeń tnących oraz ich superpozycji. 

  Obliczanie zmęczenia 

  Obliczenia zmęczenia prowadzone są dla maksymalnie trzech suwnic pracujących w tym samym czasie, przy założeniu naprężenia nominalnego według EN 1993-1-9. Jeżeli zmęczenie analizowane jest według DIN 4132, moduł CRANEWAY zapisuje krzywą naprężeń podczas przejazdu suwnicy dla każdego punktu naprężeń w celu oceny danych według metody Rainflow.

  Analiza wyboczenia 

  Wyboczenie analizowane jest z uwzględnieniem miejscowego oddziaływania obciążeń od koła według EN 1993-6 lub DIN 18800-3. 

  Analiza deformacji 

  Analiza deformacji prowadzona jest osobno dla kierunku poziomego i pionowego. Obliczone przemieszczenia porównywane są z wartościami dozwolonymi. Dozwolone stopnie deformacji można określić osobno w parametrach obliczeń. 

  Analiza zwichrzenia 

  Analiza zwichrzenia prowadzona jest według analizy drugiego rzędu dla wyboczenia skrętnego z uwzględnieniem imperfekcji. Ogólne obliczenia naprężeń muszą zostać spełnione, a współczynnik obciążenia krytycznego nie może być mniejszy niż 1,00. Z tego powodu moduł CRANEWAY wyświetla odpowiedni współczynnik obciążenia krytycznego dla wszystkich kombinacji obciążeń z obliczeń naprężeń. 

  Siły podporowe 

  CRANEWAY określa wszystkie siły podporowe z obciążeń charakterystycznych.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena (bez VAT)

Cena
1 480,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.