Program samodzielny CRANEWAY

Wymiarowanie belek podsuwnicowych

Wizualizacja 3D belki podsuwnicowej

Wizualizacja 3D belki podsuwnicowej

Program samodzielny CRANEWAY | Okno dialogowe "Obciążenia"

Okno dialogowe "Obciążenia"

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Program samodzielny CRANEWAY wymiaruje belki podsuwnicowe według:

 •  EN 1993-6:2008-09 (Eurokod 3)
 •  DIN 4132:1981-02 i DIN 18800:1990-11

W przypadku obliczeń według EN 1993-6 można wybrać typ dźwigu (suwnica pomostowa lub dźwig podwieszany).

 1. Funkcje programu

  • Analiza naprężeń torów suwnicowych i spoin
  • Obliczenia zmęczeniowe torów suwnicowych i spoin
  • Analiza deformacji 
  • Analiza wyboczenia płyty dla wprowadzenia obciążenia koła
  • Analiza stateczności bocznego wyboczenia skrętnego według analizy II rzędu wyboczenia skrętnego (element MES 1D)

  W przypadku projektowania zgodnie z Eurokodem 3 dostępne są następujące Załączniki krajowe:

  • GermanyBS EN 1993-6/NA: 2009-11 (Wielka Brytania)
  • BelgiumDIN EN 1993-6/NA: 2010-12 (Niemcy)
  • FinlandNBN EN 1993-6/ANB: 2011-03 (Belgia)
  • FranceCYS EN 1993-6/NA: 2009-03 (Cypr)
  • ItalienCSN EN 1993-6/NA: 2010-03 (Republika Czeska)
  • LithuaniaSFS EN 1993-6/NA: 2010-03 (Finlandia)
  • NetherlandsNF EN 1993-6/NA: 2011-12 (Francja)
  • NorwayUNI EN 1993-6/NA: 2011-02 (Włochy)
  • SwedenLST EN 1993-6/NA: 2010-12 (Litwa)
  • Czech RepublicNEN EN 1993-6/NB: 2012-05 (Holandia)
  • United KingdomNS EN 1993-6/NA: 2010-01 (Norwegia)
  • CyprusSS EN 1993-6/NA: 2011-04 (Szwecja)

  Oprócz wymienionych powyżej załączników krajowych (NA) można również zdefiniować konkretną NA, stosując wartości graniczne i parametry zdefiniowane przez użytkownika.

 2. Wprowadzanie danych

  Dane dotyczące geometrii, materiału, przekroju, działania i imperfekcji są wprowadzane w przejrzystych oknach wprowadzania:

  Geometria
  • Szybkie i wygodne wprowadzanie danych
  • Definicja warunków podparcia w oparciu o różne typy podpór (na zawiasach, na zawiasach ruchome, sztywne, zdefiniowane przez użytkownika oraz boczne na górnym lub dolnym kołnierzu)
  • Opcjonalna specyfikacja utwierdzenia wypaczającego
  • Zmienne rozmieszczenie sztywnych i odkształcalnych usztywnień podporowych
  • Możliwość wstawiania zawiasów
  Przekroje CRANEWAY
  • Walcowane przekroje w kształcie litery I (I, IPE, IPEa, IPEo, IPEv, HE-B, HE-A, HE-AA, HL, HE-M, HE, HD, HP, IPB-S, IPB-SB, Przekroje W, UB, UC i inne zgodnie z AISC, ARBED, British Steel, Gost, TU, JIS, YB, GB i innymi) można łączyć z usztywnieniem przekroju na górnym kołnierzu (kątowniki lub szyny) oraz szyną (SA, SF) lub połączenie z wymiarami zdefiniowanymi przez użytkownika
  • Niesymetryczne przekroje I (typ IU) można łączyć również z usztywnieniami na górnym kołnierzu oraz z szyną lub łącznikiem
  Oddziaływania

  Możliwe jest uwzględnienie działań maksymalnie trzech jednocześnie obsługiwanych dźwigów. W bibliotece można po prostu wybrać standardowy dźwig. Dane można również wprowadzić ręcznie:

  • Liczba dźwigów i osi dźwigów (maksymalnie 20 osi na dźwig), odległości środkowe, położenie zderzaków dźwigu
  • Klasyfikacja w klasach uszkodzeń z edytowalnymi współczynnikami dynamicznymi zgodnie z EN 1993-6 oraz w klasach podnoszenia i kategoriach narażenia zgodnie z DIN 4132
  • Pionowe i poziome obciążenia kół wynikające z ciężaru własnego, udźwigu, sił masy od napędu, jak również pochylenia
  • Obciążenie osiowe w kierunku jazdy oraz siły zderzające z mimośrodami zdefiniowanymi przez użytkownika
  • Stałe i zmienne obciążenia wtórne z mimośrodami zdefiniowanymi przez użytkownika
  Imperfekcje
  • Obciążenie imperfekcyjne ma zastosowanie zgodnie z pierwszym trybem drgań naturalnych - albo identycznie dla wszystkich kombinacji obciążeń, które mają zostać zaprojektowane, albo indywidualnie dla każdej kombinacji obciążeń, ponieważ kształty modów mogą się różnić w zależności od obciążenia.
  • Dostępne są wygodne narzędzia do skalowania kształtów modów (określanie wzrostu nachylenia i fazowania wstępnego).
 3. Obliczenia

  Podczas obliczeń obciążenia dźwigu są generowane w określonych odległościach jako przypadki obciążeń toru suwnicy. Przyrost obciążenia dla dźwigów poruszających się po torze suwnicy można ustawić indywidualnie.

  Program analizuje wszystkie kombinacje odpowiednich stanów granicznych (SGN, zmęczenie, odkształcenie i siły podporowe) dla każdego położenia dźwigu. Ponadto istnieją wszechstronne opcje ustawień dla obliczeń ES, takie jak długość elementów skończonych lub kryteria zerwania.

  Siły wewnętrzne dźwigara drogi startowej żurawia są obliczane na podstawie niedokładnego modelu konstrukcyjnego zgodnie z analizą drugiego rzędu dla wyboczenia skrętnego.

 4. Wyniki

  Wyniki analizy grupowane są w tabeli według różnych tematów. Wartości tabelaryczne pokazywane są zawsze z odpowiednią grafiką przekroju. Oprócz tego można przedstawić każdą wartość pośrednią. 

  Ogólna analiza naprężeń 

  CRANEWAY prowadzi ogólne obliczenia naprężeń dla belki podsuwnicowej poprzez określanie naprężeń istniejących i zestawienie ich z naprężeniami granicznymi normalnymi, granicznymi tnącymi oraz granicznymi zastępczymi. Ogólne obliczenia naprężeń prowadzone są również dla spoin w odniesieniu do równoległych i pionowych naprężeń tnących oraz ich superpozycji. 

  Obliczanie zmęczenia 

  Obliczenia zmęczenia prowadzone są dla maksymalnie trzech suwnic pracujących w tym samym czasie, przy założeniu naprężenia nominalnego według EN 1993-1-9. Jeżeli zmęczenie analizowane jest według DIN 4132, moduł CRANEWAY zapisuje krzywą naprężeń podczas przejazdu suwnicy dla każdego punktu naprężeń w celu oceny danych według metody Rainflow.

  Analiza wyboczenia 

  Wyboczenie analizowane jest z uwzględnieniem miejscowego oddziaływania obciążeń od koła według EN 1993-6 lub DIN 18800-3. 

  Analiza deformacji 

  Analiza deformacji prowadzona jest osobno dla kierunku poziomego i pionowego. Obliczone przemieszczenia porównywane są z wartościami dozwolonymi. Dozwolone stopnie deformacji można określić osobno w parametrach obliczeń. 

  Analiza zwichrzenia 

  Analiza zwichrzenia prowadzona jest według analizy drugiego rzędu dla wyboczenia skrętnego z uwzględnieniem imperfekcji. Ogólne obliczenia naprężeń muszą zostać spełnione, a współczynnik obciążenia krytycznego nie może być mniejszy niż 1,00. Z tego powodu moduł CRANEWAY wyświetla odpowiedni współczynnik obciążenia krytycznego dla wszystkich kombinacji obciążeń z obliczeń naprężeń. 

  Siły podporowe 

  CRANEWAY określa wszystkie siły podporowe z obciążeń charakterystycznych.

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
1 480,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.