Oprogramowanie do MES konstrukcyjnych RFEM 5 | Automatyczne tworzenie kombinacji

Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej

Oprogramowanie RFEM do analizy statyczno-wytrzymałościowej pozwala na łatwe i efektywne modelowanie, a także analizę i projektowanie ogólnych konstrukcji składających się z elementów prętowych, płytowych, ściennych, powłokowych i bryłowych.

Dzięki modułowej koncepcji oprogramowania można połączyć program podstawowy RFEM z odpowiednimi dodatkami w celu spełnienia indywidualnych wymagań.

Automatyczne generowanie kombinacji obciążeń

W programie RFEM można automatycznie tworzyć kombinacje obciążeń i wyników zgodnie z Eurokodem i innymi normami międzynarodowymi, zgodnie z odpowiednimi wyrażeniami kombinacji. W przejrzystym oknie można np. Kopiować, dodawać lub przenumerować przypadki obciążeń. Ponadto w tabelach 2.1 - 2.6 można zarządzać przypadkami i kombinacjami obciążeń.

1

Normy

Okno dialogowe Dane ogólne zawiera szeroki zakres norm oraz opcję automatycznego tworzenia kombinacji. Dostępne są następujące standardy:

 • European UnionEN 1990: 2002
 • European UnionEN 1990 + EN 1995: 2004 (drewno)
 • European UnionEN 1990 + EN 1991-2; Mosty drogowe
 • European UnionEN 1990 + EN 1991-3; Dźwigi
 • European UnionEN 1990 + EN 1997
 • GermanyDIN 1055-100: 2001-03
 • GermanyDIN 1055-100 + DIN 1052: 2004-08 (drewno)
 • GermanyDIN 1055-100 + DIN 18008 (szkło)
 • GermanyDIN 1052 (uproszczony) (drewno)
 • GermanyDIN 18800: 1990
 • United States of AmericaASCE 7-10
 • United States of AmericaASCE 7-10 NDS (drewno)
 • United States of AmericaACI 318-14
 • United States of AmericaIBC 2015
 • CanadaCAN/CSA S 16.1-94: 1994
 • CanadaNBCC: 2005
 • NBR 8681
 • IndiaIS 800: 2007
 • SwitzerlandSIA 260: 2003
 • SwitzerlandSIA 260 + SIA 265: 2003 (drewno)
 • BS 5950-1: 2000
 • ChinaGB 50009-2012
 • CTE DB-SE

W przypadku norm europejskich (WE) dostępne są następujące załączniki krajowe:

 • DeutschlandDIN EN 1990/NA: 2009-05 (Niemcy)
 • NBN EN 1990 - ANB: 2005 (Belgia)
 • BulgariaBDS EN 1990: 2003/NA: 2008 (Bułgaria)
 • DK EN 1990/NA: 2007-07 (Dania)
 • SFS EN 1990/NA: 2005 (Finlandia)
 • NF EN 1990/NA: 2005/12 (Francja)
 • GriechenlandELOT EN 1990: 2009 (Grecja)
 • UNI EN 1990/NA: 2007-07 (Włochy)
 • IrelandIS EN 1990: 2002 + NA: 2010 (Irlandia)
 • LVS EN 1990: 2003/NA: 2010 (Łotwa)
 • LithuaniaLST EN 1990/NA: 2010-11 (Litwa)
 • LU EN 1990/NA: 2011-09 (Luksemburg)
 • MS EN 1990: 2010 (Malezja)
 • NEN EN 1990/NA: 2006 (Holandia)
 • NorwayNS EN 1990/NA: 2008 (Norwegia)
 • ÖNORM EN 1990: 2007-02 (Austria)
 • NP EN 1990: 2009 (Portugalia)
 • PN EN 1990/NA: 2004 (Polska)
 • RomaniaSR EN 1990/NA: 2006-10 (Rumunia)
 • SIST EN 1990: 2004/A1: 2005 (Słowenia)
 • SS EN 1990: 2008 (Singapur)
 • SS EN 1990/FSO 2010: 28 (Szwecja)
 • STN EN 1990/NA: 2009-08 (Słowacja)
 • UNE EN 1990 2003 (Hiszpania)
 • CSN EN 1990/NA: 2004-03 (Republika Czeska)
 • BS EN 1990/NA: 2004-12 (Wielka Brytania)
 • WeißrusslandCPM EN 1990/NA: 2011 (Białoruś)
 • CyprusCYS EN 1990: 2002 (Cypr)
2

Przypadki obciążeń / rodzaje oddziaływań

W oknie „Edytować przypadki obciążeń i kombinacje“ można tworzyć i zarządzać przypadkami obciążeń, oddziaływaniami oraz kombinacjami oddziaływań, obciążeń i wyników. Możliwe jest przypisanie różnych rodzajów oddziaływań do poszczególnych przypadków obciążeń, zgodnie z wybraną normą. Jeśli kilka obciążeń zostało przypisanych do danego oddziaływania, mogą one występować równocześnie lub alternatywnie (na przykład wiatr z lewej lub prawej strony).

3

Formuły kombinacji

Dla kombinacji oddziaływań w stanie granicznym nośności oraz użytkowalności można wybrać spośród różnych sytuacji projektowych zgodnie z normą (na przykład SGN (STR / GEO) - stałe / przejściowe, SLS – quasi - stałe itp.). Ponadto, istnieje możliwość włączenia imperfekcji do kombinacji oraz do określenia przypadków obciążeń, których nie chce się połączyć z innymi przypadkami obciążenia (np. obciążenie konstrukcji od dachu nie występuje z obciążeniem śniegiem).

4

Wyjątkowe sytuacje obliczeniowe

„Przypadkowa” sytuacja projektowa automatycznie uwzględnia przypadkowe działania, takie jak trzęsienie ziemi, obciążenia wybuchowe, kolizje i inne. W przypadku stosowania norm niemieckich można wybrać sytuację projektową „Przypadkowy - śnieg”, aby automatycznie uwzględnić Równinę Północnoniemiecką.

5

Redukowanie automatycznie generowanych kombinacji

Istnieją trzy możliwości zmniejszenia liczby kombinacji. Dwie pierwsze z nich są dostępne tylko w przypadku generowania kombinacji obciążeń, nie zaś kombinacji wyników.

Pierwsza opcja umożliwia automatyczną analizę wyników wszystkich przypadków obciążeń (sił wewnętrznych, odkształceń itp.) Wybranych elementów. Następnie program wygeneruje tylko te kombinacje, które uwzględniają przypadki obciążeń dające maksimum lub minimum. Ponadto można zdefiniować maksymalną liczbę odpowiednich przypadków obciążeń lub pominąć przypadki obciążeń przy bardzo niewielkim udziale w wartościach maksymalnych i minimalnych.

Druga opcja umożliwia automatyczną ocenę wygenerowanych kombinacji wyników tymczasowych lub zdefiniowanych przez użytkownika. Następnie tworzone są tylko rządzące kombinacje obciążeń.

Trzecia możliwość ograniczenia liczby generowanych kombinacji polega na tym, że tylko wybrane oddziaływania są klasyfikowane jako oddziaływania wiodące.

6

Kombinacje oddziaływań

Akcje są automatycznie nakładane zgodnie z wyrażeniami kombinacji, a następnie wyświetlane jako tak zwane „kombinacje akcji”. Można zdefiniować, które kombinacje oddziaływań zostaną ostatecznie wykorzystane do generowania kombinacji obciążeń lub wyników. Na podstawie utworzonych kombinacji akcji można oszacować, w jaki sposób wyrażenia kombinacji wpływają na liczbę kombinacji.

7

Kombinacje obciążeń

Przypadki obciążeń uwzględnione w kombinacjach obciążeń są sumowane, a następnie obliczane z uwzględnieniem odpowiednich współczynników (częściowe współczynniki bezpieczeństwa i kombinacji, współczynniki dotyczące klas konsekwencji i inne). Kombinacje obciążeń można tworzyć automatycznie zgodnie z wyrażeniami kombinacji normy. Obliczenia można wykonać zgodnie z liniową analizą statyczną, analizą drugiego rzędu lub analizą dużych deformacji, a także w przypadku uszkodzenia postkrytycznego. Opcjonalnie można zdefiniować, czy siły wewnętrzne są odniesione do zdeformowanej czy nieodkształconej konstrukcji.

8

Kombinacje wyników

Przypadki obciążeń uwzględnione w kombinacjach wyników są obliczane w pierwszej kolejności. Następnie wyniki są nakładane z uwzględnieniem odpowiednich czynników. W kombinacjach wyników można nakładać wyniki przypadków obciążeń i kombinacji obciążeń, a także inne kombinacje wyników. Siły wewnętrzne są domyślnie sumowane. Istnieje jednak możliwość dodania kwadratu, co jest istotne w przypadku analizy dynamicznej.

9

Modyfikowanie sztywności / uwzględnianie odkształcenia początkowego

Użytkownik ma możliwość modyfikowania sztywności materiałów, przekrojów, podpór węzłowych i zwolnień na końcach prętów dla wszystkich lub wybranych prętów w poszczególnych przypadkach obciążenia i kombinacjach obciążenia. Ponadto możliwe jest uwzględnienie odkształcenia początkowego z innego przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Zaproszenie na wydarzenie

Szczyt NCSEA Structural Engineering

Konferencje 15. lutego 2022 - 16. lutego 2022

Zaproszenie na wydarzenie

NASCC 2022: Konferencja Steel

Konferencje 23. marca 2022 - 25. marca 2022

Zaproszenie na wydarzenie

Międzynarodowa Konferencja na temat drewna

Konferencje 12. kwietnia 2022 - 14. kwietnia 2022

Zaproszenie na wydarzenie

Kongres Konstrukcji 2022

Konferencje 21. kwietnia 2022 - 22. kwietnia 2022

Analiza historii czasu wybuchu w RFEM

Analiza czasowa eksplozji w RFEM

Webinar 13. maja 2021 14:00 - 15:00 EST

CSA S16: 19 Wymiarowanie stali w RFEM

CSA S16: 19 Wymiarowanie stali w RFEM

Webinar 10. marca 2021 14:00 - 15:00 EST

Wymiarowanie prętów zgodnie z ADM 2020 w RFEM

Wymiarowanie prętów zgodnie z ADM 2020 w RFEM

Webinar 19. stycznia 2021 14:00 - 15:00 EST

Dzień informacyjny Dlubal

Dlubal Info Day Online | 15 grudnia 2020 r

Webinar 15. grudnia 2020 9:00 - 16:00 CET

MES - Rozwiązywanie problemów i optymalizacja w RFEM

Rozwiązywanie problemów i optymalizacja MES w RFEM

Webinar 11. listopada 2020 14:00 - 15:00 EST

Interakcja struktura gruntu w RFEM

Interakcja konstrukcji z podłożem w RFEM

Webinar 27. października 2020 14:00 - 14:45 CET

Analiza spektrum odpowiedzi w RFEM zgodnie z NBC 2015

Webinar 30. września 2020 14:00 - 15:00 EST

Wymiarowanie betonu zgodnie z ACI 318-19 w RFEM

Webinar 20. sierpnia 2020 14:00 - 15:00 EST

RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń powierzchni stalowych i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni żelbetowych (płyty, ściany, konstrukcje powierzchniowe, powłoki)

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM 5
ec2-for-dlubal

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Rozszerzenie modułów do wymiarowania betonu zbrojonego o wymiarowanie Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM 5

Moduł dodatkowy

Dynamiczna analiza częstotliwości własnych i postaci drgań własnych modeli prętowych, powierzchniowych i bryłowych

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności metodą wartości własnych

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
CONCRETE Columns (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie betonu zbrojonego metodą słupa modelowego (metoda oparta na nominalnej krzywiźnie)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER Pro (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie drewna zgodnie z Eurokodem 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna i statyczna obciążeń z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
RF-MAT NL

Moduł dodatkowy

Uwzględnienie nieliniowych praw materiałowych

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM 5
Moduł dodatkowy RF-CONCRETE Deflect dla programu RFEM | Analityczna analiza deformacji konstrukcji płytowych

Moduł dodatkowy

Analityczne obliczenia deformacji konstrukcji płytowych wykonanych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD
RFEM 5
RF-IMP (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i wstępnie zdeformowanych konstrukcji początkowych do obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD