RFEM - Obliczenia konstrukcji MES

Pierwsze kroki w RFEM

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programem RFEM.

Świetne funkcje programu RFEM

„Po skorzystaniu z czterech innych wiodących programów do analizy statyczno-wytrzymałościowej, jestem niesamowicie zadowolony ze świetnych funkcji programu RFEM, ze względu na jego elastyczność w modelowaniu, interoperacyjność, łatwość w przeprowadzaniu analizy, raporty błędów oraz ocenę wyników. Jeśli dodać do tego świetne wsparcie techniczne, to wszystko przerosło moje oczekiwania.“

Pomocne funkcje i narzędzia do efektywniejszej pracy

Dalsze funkcje w RFEM 5

 1. Nowy Nawigator projektu - Widoki

  Nawigator projektu - Widoki

  Do Nawigatora projektu została dodana nowa zakładka "Widoki", w której można łatwo generować różne widoki, które można zapisywać i wykorzystywać ponownie.

 2. Wyświetlanie kolorów obiektów ułożone według przekrojów

  Właściwości wyświetlania

  W celu zwiększenia przejrzystości renderowanego widoku konstrukcji można teraz przydzielać różne kolory poszczególnym obiektom, które są w niej dostępne. Funkcja ta pozwala wyróżnić następujące elementy: materiały, przekroje, typy prętów, przeguby na końcach prętów, typy powierzchni - geometria, typy powierzchni - sztywność, grubość powierzchni, typy bryły, strony powierzchni oraz określone widoki.

 3. Szybkie obliczanie dużych konstrukcji przy użyciu wersji 64-bitowej

  Wersja 64-bitowa

  Program RFEM 5 wydawany jest teraz jako pełna wersja 64-bitowa. Wersja 64-bitowa zostanie zainstalowana automatycznie na odpowiednim systemie operacyjnym. W ten sposób zagwarantowane jest wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów komputera oraz możliwość prowadzenia obszernych obliczeń.

 4. Okno dialogowe z kombinacjami i tabelą 2.5 Kombinacje obciążeń

  Automatyczne tworzenie kombinacji

  Najnowsza wersja programu posiada teraz okno dialogowe, w którym wprowadza się przypadki obciążeń i oddziaływania. Po wybraniu odpowiednich reguł kombinacji, automatycznie można tworzyć kombinacje obciążeń i wyników. Dane w oknie ułożone są w sposób przejrzysty i pozwalają na kopiowanie lub zmianę numeracji przypadków obciążeń. Przypadki i kombinacje obciążeń można ponadto kontrolować w tabelach od 2.1 do 2.6.

 5. Model z liną na krążku

  Nowe typy prętów

  W programie wprowadzono następujące nowe typy prętów:

  • Pręt sztywny
  • Kabel na bloczkach
  • Belka wynikowa (łącząca naprężenia i siły wewnętrzne)
  • Sztywność definiowana
  • Sprężyna
 6. Wydruk zbiorowy

  Wydruk zbiorowy

  Model, obciążenia i wyniki można drukować seryjnie. Program RFEM tworzy wiele grafik widzianych z różnych kierunków, przykładowo bardzo prosto można drukować wszystkie siły wewnętrzne w widoku izometrycznym.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pełna lista funkcji

RFEM 5 - Pełna lista funkcji

Poniższy link pozwala pobrać broszurę szczegółowo opisującą wszystkie nowe funkcje programu RFEM 5.