Projektowanie konstrukcji drewnianych w programie RFEM 6/RSTAB 9

Opis produktu

Nośność i stateczność

Naprawdę świetne oprogramowanie

„Korzystam z okazji, aby podziękować Wam i Waszemu zespołowi za naprawdę świetne oprogramowanie. Po tylu latach korzystania z oprogramowania każdego dnia widzimy, co potrafi Twój produkt, a aplikacja naprawdę nam się podoba!

Z niecierpliwością czekamy na kolejne lata!“

Zajmujesz się projektowaniem konstrukcji drewnianych? W takim razie rozszerzenie Projektowanie konstrukcji drewnianych jest właśnie dla Ciebie! Rozszerzenie umożliwia wymiarowanie nośności przekroju i analizę stateczności konstrukcji drewnianych w stanie granicznym nośności. Wprowadzanie danych i ocena wyników są w pełni zintegrowane z interfejsem użytkownika programu RFEM opartego na MES oraz programu do obliczeń konstrukcji szkieletowych RSTAB.

1

Funkcje

 • Szeroki wybór przekrojów, takich jak prostokątne, kwadratowe, teowe, kołowe, złożone, nieregularne parametryczne i wiele innych (przydatność do wymiarowania zależy od wybranej normy)
 • Wymiarowanie drewna klejonego krzyżowo (CLT)
 • Wymiarowanie materiałów drewnopochodnych i drewna klejonego warstwowo zgodnie z EC 5
 • Wymiarowanie prętów zbieżnych i zakrzywionych (metoda wymiarowania zgodnie z normą)
 • Możliwe jest dostosowanie istotnych współczynników obliczeniowych i parametrów normatywnych
 • Elastyczność dzięki szczegółowym opcjom ustawień dla podstawy i zakresu obliczeń
 • Szybkie i przejrzyste wyświetlanie wyników dla globalnej oceny ich rozkładu na konstrukcji po zakończeniu obliczeń
 • Szczegółowe wyniki obliczeń i niezbędne wzory (jasna i łatwa do zweryfikowania ścieżka wyników)
 • Przejrzyste tabele wyników numerycznych oraz graficzna prezentacja wyników w modelu
 • Integracja wyników z protokołem wydruku programu RFEM/RSTAB
2

Cechy nośności przekroju

 • Wymiarowanie elementów rozciąganych, ściskanych, zginanych, ścinanych, skręcanych i poddanych połączonemu działaniu tych sił wewnętrznych
 • Uwzględnienie podcięcia
 • Obliczanie ściskania prostopadle do włókien na podporach końcowych i pośrednich z (EC 5) i bez elementów wzmacniających (śruby z pełnym gwintem)
 • Opcjonalna redukcja siły tnącej na podporze (dla Cecha produktu )
 • Wymiarowanie prętów zakrzywionych i zbieżnych
 • Uwzględnianie wyższych wytrzymałości dla podobnych elementów, które znajdują się blisko siebie (współczynnik ksys wg EN 1995-1-1, 6.6(1)-(3))
 • Możliwość zwiększenia nośności na ścinanie dla drewna iglastego zgodnie z DIN EN 1995‑1‑1:NA NDP do 6.1.7(2)
3

Funkcje analizy stateczności

 • Analiza stateczności dla wyboczenia giętnego, wyboczenia skrętnego i wyboczenia giętno-skrętnego przy ściskaniu
 • Graficzne wprowadzanie i kontrola zdefiniowanych podpór węzłowych oraz długości efektywnych w celu analizy stateczności
 • Określanie długości zastępczych prętów o zbieżnym przekroju
 • Uwzględnienie położenia stężenia giętno-skrętnego
 • Analiza zwichrzenia elementów poddanych obciążeniu momentem
  • W zależności od normy istnieje wybór między wprowadzaniem wartości Mcr przez użytkownika, metodą analityczną z normy lub wykorzystaniem wewnętrznego solwera wartości własnych
  • Uwzględnienie panelu usztywniającego i ograniczenia obrotu podczas korzystania z solwera wartości własnych
  • Graficzne przedstawienie postaci własnej w przypadku zastosowania solwera wartości własnych
 • Analiza stateczności elementów konstrukcyjnych ze ściskaniem i naprężeniem zginającym, w zależności od normy obliczeniowej
 • Przejrzyste obliczenia wszystkich niezbędnych współczynników, takich jak współczynniki uwzględniające rozkład momentów lub współczynniki interakcji
 • Alternatywne uwzględnienie wszystkich wpływów dla analizy stateczności podczas określania sił wewnętrznych w programie RFEM/RSTAB (analiza drugiego rzędu, imperfekcje, redukcja sztywności, ewentualnie w połączeniu z [[#/pl/produkty/rozszerzeniami - rfem-6-i-rstab-9/dodatkowe-analizy/skręcanie-skręcanie-skrętne-7-stopni swobody (7 stopni swobody )
4

Wprowadzanie danych

Wprowadzenie do układu i obliczenie sił wewnętrznych można wprowadzić w programach RFEM i RSTAB. Masz pełny dostęp do obszernych bibliotek materiałów i przekrojów.

Wymiarowanie drewna jest w pełni zintegrowane z programami głównymi. Jednocześnie automatycznie uwzględnia konstrukcję i istniejące wyniki obliczeń. Obiektom, które mają zostać poddane wymiarowaniu, można przypisać dodatkowe dane dotyczące wymiarowania drewna, takie jak długości efektywne, redukcje przekroju lub parametry obliczeniowe. Przy pomocy funkcji [Wskazać] można dokonać graficznego wyboru w wielu miejscach programu.

5

Wyniki

Jeśli Twój projekt się powiedzie, nastąpi rozluźniona część Twojej pracy. Ponieważ program sam wykonuje wiele procesów. Na przykład przeprowadzone weryfikacje są wyświetlane w tabeli. Pokazuje wszystkie szczegóły wyniku. Dzięki przejrzyście przedstawionym wzorom weryfikacyjnym można je zrozumieć bez większego zgadywania. Nie ma tutaj efektu czarnej skrzynki.

Kontrole są przeprowadzane we wszystkich istotnych punktach prętów i wyświetlane graficznie jako profil wyników. Ponadto w wynikach wyszukiwania czekają na użytkownika dalsze szczegółowe grafiki, takie jak profil naprężeń w przekroju lub kształt drgań własnych.

Wszystkie dane wejściowe i wyniki są częścią protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB. Dla poszczególnych obliczeń można wybrać zawartość raportu i żądaną głębokość danych wyjściowych.

Zalety

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych

 • Projekt ciśnienia w podporze
 • Uwzględnienie podcięć
 • Projektowanie specjalnych kształtów, takich jak zakrzywione i stożkowe pręty, z uwzględnieniem stateczności
 • Opcjonalne obliczenia stateczności za pomocą analizy wartości własnych w pełni zintegrowanej z obliczeniami (obliczenia Mcr )
 • Uwzględnienie wytrzymałości systemu za pomocą ksys
 • Wszystkie weryfikacje można prześledzić w przejrzystych wzorach
 • Wsporniki usztywniające dla wyboczenia i przechyłu można wykorzystać do obliczeń odporności ogniowej oraz do obliczenia odwróconego rozkładu momentów dla z. B. Z wiatrem można zdefiniować w inny sposób
 • Można łączyć z rozszerzeniem skręcanie skrępowane (7 stopni swobody)

Cena

Cena
1 850,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Webinarium 26. października 2023 12:00 - 13:00 CEST

Współczesne budownictwo drewniane

Współczesne budownictwo drewniane

Konferencje 15. listopada 2023

Budownictwo halowe

Budownictwo halowe

Konferencje 22. listopada 2023

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 14. grudnia 2023 12:00 - 13:00 CET

RSTAB 9

Rozwiązania specjalne

Dwuczęściowe rozszerzenie Optymalizacja i koszty | Szacowanie emisji CO2 znajduje odpowiednie wartości dla sparametryzowanych modeli i bloków za pomocą sztucznej inteligencji (AI) techniką optymalizacji rojem cząstek (PSO) w celu zapewnienia zgodności z powszechnymi kryteriami optymalizacji. Ponadto, rozszerzenie oszacowuje koszty modelu lub emisję CO2 poprzez określenie kosztów jednostkowych lub emisji jednostkowej dla materiałów zdefiniowanych w modelu konstrukcyjnym.

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 6
Budynek z drewna klejonego krzyżowo (CLT)

Obliczenia

Rozszerzenie Powierzchnie wielowarstwowe umożliwia definiowanie wielowarstwowych konstrukcji powierzchniowych. Obliczenia można przeprowadzić z połączeniem ścinanym lub bez.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Pushover

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Trzęsienia ziemi mogą mieć znaczący wpływ na odkształcenie budynków. Za pomocą analizy pushover można analizować odkształcenie budynków i porównywać je z oddziaływaniami sejsmicznymi. Rozszerzenie Analiza pushover umożliwia analizę oddziaływań sejsmicznych na konkretny budynek, a tym samym ocenę jego odporności na trzęsienie ziemi.

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR