Połączenia

Rozszerzenia do połączeń

  • Samodzielny program FE-BUCKLING

Połączenia stalowe | RFEM 6

Dzięki rozszerzeniu Połączenia stalowe można analizować połączenia stalowe przy użyciu modelu ES. Modelowanie przebiega w pełni automatycznie w tle i może być kontrolowane przez użytkownika poprzez proste i znane wprowadzanie elementów. Obciążenia wyznaczone na modelu ES są następnie wykorzystywane do obliczeń elementów składowych zgodnie z EN 1993-1-8 (wraz z załącznikami krajowymi).