Połączenia

Rozszerzenia do połączeń

  • Samodzielny program FE-BUCKLING

Połączenia stalowe RFEM 6

Dzięki rozszerzeniu Połączenia stalowe można analizować połączenia stalowe przy użyciu modelu ES. Modelowanie przebiega w pełni automatycznie w tle i może być kontrolowane przez użytkownika dzięki prostemu oraz intuicyjnemu wprowadzaniu elementów połączeń. Obciążenia zdefiniowane w modelu ES są następnie wykorzystywane do wymiarowania elementów składowych zgodnie z EN 1993-1-8 (wraz z załącznikami krajowymi).