Połączenia stalowe RFEM 6

Opis produktu

 • Samodzielny program FE-BUCKLING

Funkcje

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Do pobrania znajdą Państwo modele do analizy statyczno-wytrzymałościowej połączeń stalowych, które można wykorzystać do celów szkoleniowych lub do projektów.

1

Funkcje

 • Analiza połączeń stalowych poprzez automatyczne generowanie modelu ES na podstawie połączenia w tle
 • Uwzględnienie wszystkich sił wewnętrznych w obliczeniach (N, Vy , Vz , My , Mz i Mt ), bez ograniczeń dla obciążenia powierzchniowego
 • Automatyczne przenoszenie obciążeń ze wszystkich kombinacji obciążeń we wszystkich wybranych węzłach do modelu ES
 • Oszczędność czasu podczas modelowania w przypadku złożonych sytuacji połączeniowych, możliwość zapisania wygenerowanego modelu ES i wykorzystania do szczegółowych analiz
 • Obszerna biblioteka z możliwością rozszerzenia o wstępnie zdefiniowane szablony połączeń stalowych
 • Możliwość zastosowania do dowolnych połączeń o przekrojach walcowanych i spawanych, obecnie dostępne są dwuteowniki, ceowniki, kątowniki i teowniki
2

Elementy łączące

 • Dostępnych jest wiele wstępnie zdefiniowanych elementów ułatwiających wprowadzanie typowych komponentów połączeń (np. blachy czołowe, żebra usztywniające)
 • Uniwersalne komponenty bazowe (płyty, spoiny, płaszczyzny pomocnicze) do odwzorowania złożonych geometrii połączeń
 • Wizualizacja geometrii połączenia, która jest aktualizowana równolegle z wprowadzaniem danych
 • Szablon połączeń stalowych dołączony do rozszerzenia umożliwia użytkownikowi wybór jednego z kilku typów połączeń, a po wybraniu zostaje zastosowany w modelu
 • W szablonie znajdują się połączenia z 3 ogólnych kategorii: Sztywny, przegubowy, kratownicowy
 • Automatyczne dostosowywanie geometrii połączenia, nawet w przypadku późniejszej edycji prętów, z uwagi na parametryczną definicję położenia komponentów względem siebie
3

Kontrola poprawności

 • Równolegle do wprowadzania danych program przeprowadza kontrolę poprawności, aby szybko wykryć brakujące dane wejściowe lub kolizje elementów.
 • W przypadku znalezienia błędu pojawia się komunikat o błędzie opisujący problem

4

Obliczenia

 • Obliczenia elementów składowych połączenia przeprowadza się zgodnie z Eurokodem EN 1993-1-8
 • Po aktywowaniu rozszerzenia sytuacje obliczeniowe dla Połączenia stalowe muszą zostać aktywowane w oknie dialogowym "Przypadki obciążeń i kombinacje"
 • W celu obliczenia stateczności połączenia (wyboczenia) konieczne jest aktywowanie Stateczności konstrukcji dodatkowej
 • Obliczenia można uruchomić za pomocą tabeli lub poprzez ikonę w górnym pasku
5

Wymiarowanie Zgodnie z EN 1993-1-8

Siły w śrubach są określane na podstawie obliczeń na modelu ES i analizowane automatycznie. Obliczenia nośności śrub dla przypadków uszkodzenia na rozciąganie, ścinanie, nośność otworów i przebicie są przeprowadzane zgodnie z normą. Wszystkie wymagane współczynniki są określane i wyświetlane przez program w przejrzysty sposób.

Naprężenia wymagane do wymiarowania spoin są również określane na modelu MES. Następnie obliczenia przeprowadzane są z częściowymi współczynnikami bezpieczeństwa zgodnie z wybranym załącznikiem krajowym.

Płyty są wymiarowane pod kątem uplastycznienia poprzez porównanie wyliczonych odkształceń plastycznych z dopuszczalnym w normie odkształceniem maksymalnym (5% zgodnie z EN 1993-1-5, Załącznikiem C lub wartością zdefiniowaną przez użytkownika).

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów, zapraszamy do kontaktu drogą mailową, poprzez czat lub forum. Użyteczne wskazówki lub rozwiązania znajdują się także na stronie z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Cena

Cena
1 660,00 USD

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

Zalety dodatku do połączeń stalowych

Wyniki połączenia stalowego

 • Jeden program, jeden protokół wydruku
 • Nie ma potrzeby importowania sił wewnętrznych z zewnętrznego programu
 • Siły wewnętrzne są zawsze aktualne
 • Aktualizacja obliczeń w przypadku zmian w konstrukcji, obciążenia itd.
 • Uwzględnienie trójwymiarowych sił wewnętrznych, w tym skręcania
 • Brak obliczeń czarnoskrzynkowych
 • Szczegółowy model MES można przeglądać i analizować
 • Wysokiej jakości wizualizacja 3D połączeń